18.5 Eiwitten in een cel

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 18.5      Eiwitten in een cel
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 1 Dierenwelzijn
Paragraaf 18.5      Eiwitten in een cel

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoel 18.5

  • Je kunt uitleggen op welke manier je een eiwitprofiel van een cel kunt maken; DNA-microarray, 2D-gelelektroforese, massaspectrografie.

Slide 2 - Tekstslide

Proteoom
Proteoom:
  • het totaal aan aanwezige eiwitten in een cel op een bepaald moment
Proteomics:
  • studie naar de aanwezigheid van eiwitten in een cel 

Slide 3 - Tekstslide

Technieken
DNA-micro array:
  • aantonen aanwezig RNA in de cel
2D electroforese:
  • eiwitten scheiden op lading en gewicht
Massaspectografie:
  • hoeveelheid eiwit van bepaald gewicht meten

Slide 4 - Tekstslide

DNA micro array

1. mRNA uit een cel wordt geisoleerd

Slide 5 - Tekstslide

DNA micro array

2. mRNA wordt met behulp van reverse transcriptase terugvertaald naar cDNA (met fluorescerende nucleotiden)

Slide 6 - Tekstslide

DNA micro array
Het cDNA bevat geen
introns
Het cDNA is
complementair aan
de coderende streng
(en niet aan het gen zelf!)

Slide 7 - Tekstslide

DNA micro array

3. cDNA stukjes worden opgebracht op een micro-array (plaat met heel veel gaatjes!)

Slide 8 - Tekstslide

DNA micro array

3. In de vakjes van die micro-array bevinden zich stukken van de coderende streng van interessante genen

Slide 9 - Tekstslide

DNA micro array

3. Alleen de stukken cDNA die complementair zijn aan de DNA stukken in de vakjes blijven zitten

Slide 10 - Tekstslide

DNA micro array

4. Je kunt zien van welke genen mRNA aanwezig was in de cel door de fluorescentie

Slide 11 - Tekstslide

Filmpje Micro-array
Vond je dit nog lastig? Of wil je extra uitleg?
Bekijk het filmpje op de volgende dia (8min)

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

2D electroforese
1. Eiwitten worden in een pH kolom
gescheiden op basis van lading:
* bij een lage pH zijn eiwitten positief
geladen, bij een hoge pH negatief.
* bij een bepaalde pH is het eiwit neutraal
en blijft daar 'hangen' -> iso-elektrisch
punt

Slide 14 - Tekstslide

2D electroforese
2. Eiwitten met hetzelfde iso-
elektrisch punt scheiden op
gewicht.
* eiwitten migreren naar de +pool
* kleine eiwitten migreren sneller


Slide 15 - Tekstslide

Filmpje 2D electroforese
Vond je dit nog lastig? Of wil je extra uitleg?
Bekijk het filmpje op de volgende dia (5min)

Slide 16 - Tekstslide

Slide 17 - Video

Massaspectometrie
Eerst worden de eiwitten
ge-ioniseerd. Daarna
versneld. De iondetector
meet hoeveel ionen er
per tijdseenheid op
terecht komen. De zwaardere ionen (dus de zwaardere eiwitten) komen later dan de lichte

Slide 18 - Tekstslide

Bevat het cDNA alleen introns, alleen exons, of beide?
A
alleen introns
B
alleen exons
C
zowel introns als exons

Slide 19 - Quizvraag

Wat doet reverse transcriptase?
A
maakt van DNA mRNA
B
Maakt van mRNA cDNA
C
Maakt met mRNA via tRNA eiwitten
D
Haalt bij het mRNA de introns weg

Slide 20 - Quizvraag

Leg het principe achter DNA-microarray uit

Slide 21 - Open vraag