Hoofdstuk 7 Paragraaf 7.7 en 7.8

Dagbesteding - periode 4 - les 6


Hoofdstuk 7
7.7 t/m 7.8
1 / 15
volgende
Slide 1: Tekstslide
DagbestedingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 15 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Dagbesteding - periode 4 - les 6


Hoofdstuk 7
7.7 t/m 7.8

Slide 1 - Tekstslide

Lesagenda
We behandelen deze les:


 • Terugblik
 • Hoofdstuk 7 - 7.7  + 7.8
 • Aan  de slag met opdrachten

Slide 2 - Tekstslide

Wat is rehabilitatie ?
A
Een vorm van begeleiding waarbij focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij.
B
Een hulpmiddel voor de begeleiding waarbij focus ligt op het weer mee kunnen doen in de maatschappij.
C
Een soort appelwaarde die de moeilijkheidsgraad aangeeft van een activiteit.
D
Een medium die je kunt inzetten om je doel te behalen door middel van activitieiten.

Slide 3 - Quizvraag

Psycho educatie
Psycho-educatie = een werkwijze die als middel in wordt gezet om cliënten en vooral hun omgeving (de familie, de partner) uitleg te geven over hun aandoening, beperking of het ziektebeeld. 

Doel van psycho-educatie:
Cliënten en hun omgeving vaardigheden aan te leren om hun leven weer in handen te kunnen nemen. 

Slide 4 - Tekstslide

Wat betekent Zelfzorgtekort ?
A
Als een cliënt niet genoeg geld heeft om zijn eigen zorg te kunnen financieren.
B
Zelfzorgtekort houdt in dat een instelling niet alle zorg kan aanbieden die de cliënt nodig heeft omdat de middelen er gewoonweg niet zijn.
C
als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.
D
Zelfzorgtekort heeft te maken met het missen van voldoende motivatie om aan de gestelde doelen te gaan werken.

Slide 5 - Quizvraag

Zelfzorgtekort
Zelfzorgtekort = als een cliënt problemen ervaart bij de zorg voor zichzelf en niet in staat is op eigen kracht en naar eigen vermogen zelf zorg te dragen voor de eigen zelfzorg.

Handelingen kun je voor een cliënt gemakkelijker maken met behulp van:
-Aanpassingen en hulpmiddelen. 

Slide 6 - Tekstslide

Activiteiten aanbieden
Thema 3

Hoofdstuk 7


Leerdoelen: 
Aan het einde van de les weet je wat welke themagerichte activiteiten je in kunt zetten en weet je hoe de SOVA training van Goldstein in z'n werk gaat.

Slide 7 - Tekstslide

Themagerichte activiteiten
 • aansluiten bij de belevingswereld
 • empowerment
 • themadagen
 • De krant
 • Community theatre
 • Junkfood
 • thema als routeplanner

Neem de tijd om de volgende uitleg bij het juiste begrip te verbinden op de volgende dia! 

Slide 8 - Tekstslide

In de ouderenzorg wordt hier veel mee gewerkt. Denk aan: feesten, seizoenen en rituelen. 
Een verzamelnaam van werkvormen waarin men oorspronkelijke verhalen over het leven van bewonders uit stadwijken. 
De cliënt helpen bij het verwerven en in sand houden van zijn plek in de samenleving
Een middel om allerlei activiteiten mee op te zetten, gericht op integratie en meningsvorming, een voorwaarde voor inclusie. 
Themagerichte activiteiten die gericht zijn op: het uit het isolment halen van de cliënt en de reis die hij daarvoor uitstippelt. 
Een kookboek dat ex-verslaafde Arjan Noteboom schreef. 
Empowerment
Themadagen
De krant
Community theatre
Het thema als routeplanner
Junkfood

Slide 9 - Sleepvraag

SoVa training

Slide 10 - Tekstslide

SOVA training Goldstein
 • Introductie
  Elke trainingssessie begint met een introductie  van een vaardigheid. Er zijn er negen Één daarvan is: uiten van
   waardering. 
 • Rollenspellen
  Is een spelsoort waarbij de cliënt gedrag in een gegeven situatie moet nadoen. Verschillende soorten rollenspellen zoals: Imiterend rollenspel / anticiperend rollenspel / reconstruerend rollenspel
 • Huiswerk
  Na de eerste bijeenkomst het vaste bespreekpunt om mee te beginnen en te eindigen. Er gebeurt bijvoorbeeld: Faalervaringen worden vastgehouden en middels een reconstruerend rollenspel omgezet in uitdagingen voor nieuwe huiswerkopdrachten. 

Slide 11 - Tekstslide

Leg met een voorbeeld uit hoe jij voor jezelf opkomt:

Slide 12 - Open vraag

Opkomen voor jezelf

 • Assertiviteitstraining
 • Weerbaarheidstraining
 • Agressieregulatietraining
 • Territoriumoefeningen

Volgende les gaan wie hier dieper op in. 

Slide 13 - Tekstslide

Belevingsgerichte activiteiten
Beweging
Sfeer 
Zintuigen
Spel
Snoezelen
Levensboek

Volgende les gaan we hier dieper op in. 

Slide 14 - Tekstslide

Aan de slag!
Lees blz. 138 t/m 146 uit je theorieboek. 


Online leeromgeving: Thema 3
Hoofdstuk 7
Opdracht 1 t/m 7


Laatste 10 minuten terug in de les!

Slide 15 - Tekstslide