po 6-7-8 shorts CREATIEVE OPDRACHT voor het filmbezoek - VERKORT

Shorts programma
Po groep 6, 7 & 8
creatieve opdracht vooraf
1 / 8
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBasisschoolGroep 6-8

In deze les zitten 8 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Instructies

Het kan handig zijn om de aantekeningen uit te printen, zodat je die bij de hand hebt tijdens de les. Veel succes en vooral plezier bij de les!

Onderdelen in deze les

Shorts programma
Po groep 6, 7 & 8
creatieve opdracht vooraf

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen die in de LessonUp staan. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst. Je kan de iconen verplaatsen en je mag ze allemaal bespreken met de leerlingen, maar je mag er ook een paar uitkiezen. 
creatieve opdracht vooraf
Nieuwe Horizon

Slide 3 - Tekstslide

Per onderdeel staat aangegeven hoe lang je ongeveer met de onderdelen van de creatieve opdracht bezig bent.

Totale duur: 50 minuten

Nodig:
 • Digibord + internet
 • LessonUp
 • Setjes kaarten met vijf woorden (zie download 'kaartjes voor de opdracht Filosofisch Onderzoek')
 • Gekleurde stiften
 • Werkblad storyboard-scenario
horizon onderzoeken
opdracht
Wat of wie zie je allemaal op deze plek?

Hoe klinkt het hier? Welke geluiden hoor je?

Hoe voel je je op deze nieuwe plek?

Je bent net aangekomen op de nieuwe plek die nog nooit iemand heeft gezien. Welke lichaamshouding past het beste bij hoe je je voelt? Ben je ondernemend, onderzoekend of bang en voorzichtig?

Stel jezelf een plek voor, waar je nog nooit eerder bent geweest!

Slide 4 - Tekstslide

10 min. - Een nieuwe horizon onderzoeken
Opstelling: klassikaal, in een kring

Vertel de leerlingen:
Vraag de leerlingen om te gaan staan en zich een plek voor te stellen waar ze nog nooit eerder zijn geweest: “Alles wat je er ziet, voelt, ruikt, proeft en hoort is nieuw. Je ervaart er een nieuwe horizon. Je bent nu net aangekomen. Wat zou je willen weten, willen zien, hoe zou je het hier gaan verkennen?”

Vraag de leerlingen:
Wat of wie zie je allemaal op deze plek?
Hoe klinkt het hier? Welke geluiden hoor je?
Hoe voel je je op deze nieuwe plek?
Je bent net aangekomen op de nieuwe plek die nog nooit iemand heeft gezien. Welke lichaamshouding past het beste bij hoe je je voelt? Ben je ondernemend, onderzoekend of bang en voorzichtig?

Geef de helft van de leerlingen de opdracht om bij een afgesproken signaal de gekozen houding aan te nemen die het beste past de eerste seconde dat ze op deze nieuwe, nog nooit ontdekte plek beland zijn. De andere helft van de leerlingen mogen raden welke houdingen ze zien en wat deze houding zou kunnen zeggen over hoe de leerling zich voelt op dat moment. Wissel daarna van groep en herhaal de opdracht.
filosofisch onderzoek
opdracht
Aan de slag met de kaartjes!
Wie kan vertellen wat het woord ‘horizon’ betekent?

Een lijn tussen de aarde en de lucht die heel ver weg is
Wat zou een 'nieuwe horizon' dan kunnen zijn?

Het kan ook iets nieuws zijn, een verandering in je leven.

Slide 5 - Tekstslide

10 min. - Filosofisch onderzoek

Introductie ‘Nieuwe Horizon’
Opstelling: klassikaal, in een kring

Vraag 1
Wie kan vertellen wat het woord ‘horizon’ betekent?

Antwoord:
een lijn tussen de aarde en de lucht die heel ver weg is.

Vraag 2:
Wat zou een 'nieuwe horizon' dan kunnen zijn?

Antwoord:
Het kan ook iets nieuws zijn, een verandering in je leven. Laat de leerlingen eventueel voorbeelden noemen.

Vertel de leerlingen dat ze gaan werken met nieuwe dingen.
Maak groepjes van vier. Ieder groepje krijgt een setje A6 kaarten met vijf woorden (ieder woord op een eigen kaartje). De kaartjes kun je in een bestand vinden op de website en zijn bij deze les gevoegd als werkblad. De woorden zijn:
 • Idee
 • Gebeurtenis
 • Verandering
 • Wens
 • Nieuw
Geef de leerlingen de opdracht om de woorden op hun eigen volgorde te leggen: Wat komt er eerst? Wat komt er daarna?
 
Inventariseer de uitkomsten. Zijn ze allemaal hetzelfde? Of zijn ze verschillend? De groepjes mogen hun volgorde toelichten.

Filosofeer over de opdracht, door een aantal van de onderstaande vragen te stellen:
 • Start altijd alles met een idee?
 • Zorgt een gebeurtenis voor ideeën?
 • Wanneer wel, wanneer niet?
 • Zorgt een wens voor (nieuwe) ideeën?
 • Zorgt een verandering voor (nieuwe) ideeën?
 • Zorgt een idee voor verandering?
 • Zorgt een gebeurtenis voor verandering?
 • Als er geen veranderingen zijn, komen er dan geen (nieuwe) ideeën?
 • Als er geen wensen zijn, komen er dan geen (nieuwe) ideeën?
 • Zijn nieuwe ideeën belangrijk? 
 • Hoezo wel / niet?
storyboard maken
creatieve opdracht
Maak een storyboard!

Slide 6 - Tekstslide

Storyboard maken
De leerlingen maken in tweetallen een nieuwe volgorde die hen het meest aanspreekt met de 5 woorden waar ze eerder deze les mee gewerkt hebben:
 •     Idee
 •     Gebeurtenis
 •     Verandering
 •     Wens
 •     Nieuw
Deze volgorde bepaalt vervolgens wat hun verhaal wordt. Ze schrijven dit verhaal kort op op een scenarioformulier waar ze in 6 zinnen het verhaal opschrijven. Elke zin wordt hierna een beeld. Aan de achterkant van het scenarioformulier is een storyboard geprint met 6 lege vlakken, waarin getekend gaat worden. Bij elke zin tekenen de leerlingen een beeld. (zie werkblad: 'storyboard-scenarioformulier')
evaluatie
presentatie

Slide 7 - Tekstslide

10 min. - Presentatie, evaluatie en reflectie

De leerlingen presenteren hun verhaal en storyboard aan elkaar. Vraag de leerlingen hierna:
 • Hoe was het voor jullie om samen te werken aan een verhaal en een storyboard?
 • Als je je verhaal zou willen aanpassen, wat zou je dan veranderen?
 • Als je je storyboard zou willen aanpassen, hoe zou je het dan maken?
 • Als je zou moeten kiezen om een verhaal vertellen in tekst of in beeld, wat zou je dan kiezen en waarom?
Veel plezier met het bekijken van de films!

Slide 8 - Tekstslide

Dit is de laatste slide van de creatieve opdracht vooraf. Je vindt de Lesson Ups voor na het filmbezoek op de website
Veel plezier bij het kijken van de films!