V4 - past simple and present perfect

Past simple & Present perfect
p. 91/92 in Of Course
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare school

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Past simple & Present perfect
p. 91/92 in Of Course

Slide 1 - Tekstslide

Past simple
What does it look like?
Verb ends in –ed, watch out for irregular verbs(p. 111-113) ‘we decided’, ‘I walked’

When do you use it?
When something happened in the past and is finished. You usually also say when it happened.

Slide 2 - Tekstslide

Past simple
Ik heb vorige week Keanu Reeves gezien
I saw Keanu Reeves last week

Nick is gisteren van zijn fiets gevallen
Nick fell from his bike yesterday

Slide 3 - Tekstslide

Used to/would
Als iets (een handeling) vroeger regelmatig werd gedaan maar nu niet meer, vaak met het woord ‘vroeger’

Als kind las ik veel, maar nu kijk ik meestal TV
As a child I used to/would read a lot, but nowadays I usually watch TV

Mijn opa rookte vroeger veel, maar hij is gestopt toen hij 50 werd
My granddad used to/would smoke a lot but he quit when he turned 50

Slide 4 - Tekstslide

Only used to, not would!
Als het om een situatie/toestand in het verleden gaat

Hier stond vroeger een school, maar nu is er een winkelcentrum
There used to be a school here, but now it’s a shopping center

De Twin Towers waren vroeger de hoogste gebouwen van de wereld
The Twin Towers used to be the tallest buildings in the world

Slide 5 - Tekstslide

Watch out!
In negative sentences you use didn’t use to

Ik hield vroeger niet van rockmuziek, maar nu wel
I didn’t use to like rock music, but now I do

Slide 6 - Tekstslide

Present perfect
What does it look like?
To have + voltooid deelwoord, b.v. ‘I have slept’, ‘she has been’

When do you use it?

Slide 7 - Tekstslide

Present perfect 1
Als iets in het verleden is begonnen en nog steeds doorgaat. Vaak in zinnen met for/since + tijdsbepaling en vraagzinnen met how long …?

Lisa has been my friend for five years now
I have had a room of my own since I was twelve
How long have you known each other?


Slide 8 - Tekstslide

Present perfect 2
Vaak met korte bijwoorden als: always, never, ever, (not) yet, already, just

I have always wondered about that
We’ve never beaten that team yet
Has Maaike already thrown a party?

Slide 9 - Tekstslide

Watch out!
Met just geef je aan dat de handeling net is afgelopen

I’ve just had a word with him

Slide 10 - Tekstslide

Present perfect 3
Als de nadruk van een handeling uit het verleden ligt op het resultaat nu/het resultaat is nog merkbaar of belangrijk

I’ve read your letter (so now I know what it says)
Dad has painted that door (it's still wet)
Look, it has snowed! (the snow is still there)

Slide 11 - Tekstslide

Let's practice
Put the verb in brackets in the correct form

Slide 12 - Tekstslide

He ____ (live) in Spain for a year when he was a student.

Slide 13 - Open vraag

_____ (you ever buy) a cheap laptop?

Slide 14 - Open vraag

Emily and Molly _____ (know) each other for more than ten years now.

Slide 15 - Open vraag

Ow! I _____ (just/cut) my finger!

Slide 16 - Open vraag

Bob ____ (sleep) well last night.

Slide 17 - Open vraag

Exercises
Unit 1.4, ex. 31, 32 and grammar trainer

Slide 18 - Tekstslide