Nederland 1948-2008

Historische context 3: Nederland (1948-2008)

1. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?

2. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland tussen 1978 en 2008?
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

Historische context 3: Nederland (1948-2008)

1. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland van 1948 tot 1978?

2. Waardoor veranderden de maatschappelijke verhoudingen in Nederland tussen 1978 en 2008?

Slide 1 - Tekstslide

Wederopbouw

Slide 2 - Tekstslide

Waarom was de Marshallhulp zo belangrijk?

Slide 3 - Open vraag

Wat bedoelen we met 'de wederopbouw'?

Slide 4 - Open vraag

Warschaupact (1955-1991)
NAVO (1949)
Nederland wordt lid van de NAVO 1949
Het polygoonjournaal uit 1950 vertelt trots over het West-Europese leger en waarom Nederland daaraan deel wil nemen

Slide 5 - Tekstslide

EGKS 6 leden
In 1951 wordt Nederland lid van de  van de EGKS.

Slide 6 - Tekstslide

EGKS / EEG / EG / EU
1951
1958
1967
1993
Nederland blijft ook in de opvolgers van de EGKS een belangrijke rol spelen.

Slide 7 - Tekstslide

Waarom deed Nederland mee aan het Marshallhulpprogramma, de EGKS en de NAVO?
A
Uit angst voor de Soviet-Unie
B
Om nieuwe oorlogen te voorkomen
C
Omdat de neutraliteitspolitiek mislukt was
D
Om Nederland snel te laten herstellen

Slide 8 - Quizvraag

Rooms en rood gaan samen
1946: Katholieke Volkspartij en PvdA de grootste partijen.

 • Zwakkeren in de samenleving beschermen.
 • Sociale wetgeving uitbreiden!
 • Rooms-rode coalitie tot 1958.
 • Opbouw verzorgingsstaat!!!

Politieke situatie na de oorlog
Dit filmpje van een collega behandelt de rooms-rode coalities, de geleide loonpolitiek, de AOW, de verzorgingsstaat en het begin van de consumptiemaatschappij

Slide 9 - Tekstslide

Waar is AOW een afkorting van?
A
Algemene Ouderdomswet
B
Algemene Ouderenwet
C
Anti-ouderenwet
D
Arbeiders Ouderdomswet

Slide 10 - Quizvraag

Welke minister president is begonnen met de opbouw van de verzorgingsstaat?
A
Colijn
B
Drees
C
Mussert
D
Kuyper

Slide 11 - Quizvraag


Willem Drees

Willem Drees (PvdA) was tussen 1948 en 1958 minister-president.
In die periode werd langzaam de verzorgingsstaat opgebouwd, met de komst van wetten zoals de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957)

'Vadertje Drees' wordt dan ook wel gezien als de grote man achter
de verzorgingsstaat, hoewel sommige wetten niet eens door hem zijn bedacht.
Het verhaal gaat dat Nederland de Marshallhulp heeft gekregen omdat de toenmalig minister-president Willem Drees de vertegenwoordiger van de Verenigde Staten in plaats van met een staatsbanket, met een kopje thee met een mariakaakje ontving. De vertegenwoordiger vond dat Nederland de steun blijkbaar hard nodig had en dat een land met een zo sobere minister-president het geld ongetwijfeld goed zou besteden.

Slide 12 - Tekstslide

Sleep de 4 gebeurtenissen in de juiste volgorde. Doe dit van hoog naar laag. Bovenaan de eerste gebeurtenis, onderaan de laatste.
1. Nederland verdient veel geld met de verkoop van gas
2. Nederland verandert in een verzorgingsstaat
3. Het is de tijd van de wederopbouw
4. De economie groeit door de lage lonen en het Marshallplan

Slide 13 - Sleepvraag

Immigratie
- Dekolonisatie
- Arbeidsmigratie
Indonesië
Een schooltv clip over de onafhankelijkheid van Indonesië, waardoor er na de onafhankelijkheid een stroom mensen naar Nederland verhuisden.

https://schooltv.nl/video/histoclips-dekolonisatie/
Suriname
Een schooltv clip over de onafhankelijkheid van Suriname, waarna een stroom mensen naar Nederland verhuisden, omdat ze geen vertrouwen hadden in een welvarende toekomst voor Suriname.

https://schooltv.nl/video/suriname-onafhankelijk/#q=suriname
Gastarbeiders
Een schooltv clip over de gastarbeiders die naar Nederland kwamen, omdat Nederland werknemers zocht en zij een betere toekomst wilden.

https://schooltv.nl/video/andere-tijden-in-de-klas-gastarbeiders/#q=%22gastarbeider%22

Slide 14 - Tekstslide

Soekarno was:
A
de leider van de nationalisten in Indonesie
B
een collaborateur
C
een vrijheidsstrijder
D
een Japanse generaal

Slide 15 - Quizvraag

Na de overgave van Japan
A
neemt Nederland de macht weer over van de japanners.
B
wordt de USA de baas in Indonesie.
C
roept Soekarno op 15 augustus 1945 de Indonesische onafhankelijkheid uit.
D
kiezen de Indonesiers een keizer uit China.

Slide 16 - Quizvraag

Wat is de juiste volgorde van binnenkomst in Nederland?
A
Gastarbeiders, vluchtelingen, Indonesiers, Surinamers
B
Vluchtelingen, gastarbeiders, seizoensmigranten, Surinamers
C
Indonesiers, gastarbeiders, Surinamers, vluchtelingen
D
Gastarbeiders, Surinamers, vluchtelingen, seizoensmigranten.

Slide 17 - Quizvraag

Veelkleurig land
 • Tot de Tweede wereldoorlog woonder er in Nederland weinig andere volken.
 • Jaren 50: 300000 Indische mensen en Molukkers door de onafhankelijkheid van Indonesie.
 • Jaren 60: Gastarbeiders uit Spanje, Italie, Turkije, Marokko.
 • 1975: Surinamers na de onafhankelijkheid van Suriname.
 • 1990 - 2019: Vooral vluchtelingen uit Joegoslavie, Somalie, Syrie.

Slide 18 - Tekstslide

De oliecrisis van 1973

 • In 1973 was de eerste oliecrisis: enkele Arabische landen weigerden toen  om olie aan Nederland te leveren. (Jom Kipoer) 
  Plotseling bleek hoe kwetsbaar de Nederlandse economie eigenlijk was.  
 • Benzine op de bon, autoloze zondagen.

Slide 19 - Tekstslide

Informatiesamenleving
 • Televisie en computer zorgen voor een gigantische mogelijkheid tot informatie. De wereld wordt daardoor een stuk kleiner en toegankelijker (globalisering).
 • Onbegrenste mogelijkheden voor de bevolking maar ook nieuwe gevaren. Cybercrime, virussen, fake nieuws.
 • Er is zoveel informatie dat mensen steeds moeilijker kunnen beoordelen wat betrouwbaar is. (wel of niet inenten etc.)

Slide 20 - Tekstslide

Srebrenica
Na het drama in Bosnië had men het liever niet meer over 'Nederland gidsland'. Er was weinig om trots op te zijn. De nationale en internationale politiek hadden de Nederlandse soldaten en vooral de moslims laten vallen.

Slide 21 - Tekstslide

Nederland en de wereldpolitiek
 • Na de Tweede Wereldoorlog is Nederland op allerlei gebieden samenwerkingsverbanden aangegaan. NAVO, VN, EU etc.
 • Als lid van de NAVO heeft Nederland in allerlei landen gevochten en ontwikkelingshulp gegeven.
 • De VN heeft als doel om op te komen voor wereldvrede en naleving van de mensenrechten.
 • Het dieptepunt is Screbrenica (ex - Joegoslavie)  Daar was Nederland verantwoordelijk voor de veiligheid van een groep Moslims. Deze moslims zijn door de Serviers uit het kamp gehaald en vermoord.

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Video

Slide 24 - Video

Waarover ging de oorlog in Bosnië?
A
Bosnische moslims wilden Bosnië voor zichzelf
B
Kroatische Bosniërs wilden Bosnië voor zichzelf
C
Bosnische Serviërs wilden aansluiting van Bosnië bij Servië
D
Moslims, Serviërs en Kroaten wilden 1 verenigd Bosnië

Slide 25 - Quizvraag

Waarom kon Dutchbat de Serviërs niet tegenhouden?

Slide 26 - Open vraag