Nederlands Film Festival: Forever Rich

FOREVER RICH
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
Culturele en kunstzinnige vormingMens & Maatschappij+1Middelbare schoolMBOvmbo, mavo, havo, vwoLeerjaar 4-6Studiejaar 3,4

In deze les zitten 17 slides, met tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Deze les is ontwikkeld bij de film Forever Rich, en kan ingezet worden als voorbereidings- of verwerkingsles. Jullie krijgen in deze les enkele korte fragmenten uit de film te zien, bij ieder fragment horen vragen of opdrachten om dieper op de inhoud en de totstandkoming van de film in te gaan. In de les staat het onderzoekend leren centraal: de leerlingen/studenten zullen grotendeels zelf aan het woord zijn. Klassikaal of in tweetallen onderzoeken zij de kernboodschap van de film middels kijkvragen of praktische opdrachten, en onderzoeken zij wat hun mening hierover is en hoe zij zelf met de hedendaagse onderwerpen uit de film, zoals identiteit, imago en social media, te maken krijgen. Omschrijving van de film: Richie (23) staat op het punt de grootste pop-artiest van Nederland te worden wanneer hij vlak voor een belangrijk optreden door een groep gewapende tieners wordt beroofd van zijn pronkjuweel: een gouden Rolex. Als de beelden van de beroving viraal gaan en Richie zich publiekelijk vernederd voelt zet hij alles op alles om zijn horloge terug te krijgen. In een koortsachtig kat en muis spel zet Richie in één nacht alles op het spel om zijn beschadigde imago te redden en aan iedereen te bewijzen dat hij onaantastbaar is. Leerdoelen: - De leerling brengt de persoonlijke filmbeleving onder woorden en gaat hier met medeleerlingen over in gesprek. Om zo bewustwording over de onderlinge verschillen in beleving te creëren. - De leerling is zich bewust van de persoonlijke, maatschappelijke, politieke en culturele effecten van beeldvorming en gaat daarover een gesprek aan. - Is zich bewust van het onderscheid tussen eigen interpretatie, smaak en voorkeur; de intentie of visie van de maker en doel of boodschap van de film. En stelt zich open voor andermans smaak, verwachtingen en referentiekader. - De leerlingen maken een koppeling vanuit de film naar het eigen leven en onderzoeken hoe zij hier in staan.

Instructies


 • Deze les is ontwikkeld als een klassikale les in het voortgezet onderwijs (klas 5 en 6) en MBO (alle leerjaren).
 • Het is een actieve les, leerlingen zullen veel zelf aan het woord zijn, zowel klassikaal als in tweetallen.
 • De les kan ingezet worden als voorbereidende- of verwerkingsles bij het filmbezoek van Forever Rich.
 • Tijdsduur LessonUp: basisles ongeveer 45 minuten.
 • Bij de les hoort een verdiepende opdracht van ca. 30 minuten. Deze opdracht is extra en kan ingezet worden om dieper in te gaan op de boodschap van de film en deze te koppelen aan de leefwereld van de leerlingen.
 • De slides bestaan uit beeld- en filmfragmenten. Bij elke slide zijn notities beschikbaar voor de docent, met achtergrondinformatie en opdrachten om de leerlingen bewust te laten kijken en om hen te laten reflecteren op dat wat zij zien en ervaren in de film.
 • Wanneer je in de les notities aanklikt, zien de leerlingen deze ook verschijnen op het digibord. Het is daarom handig de instructies van tevoren voor jezelf uit te printen. Deze les kan uitgeprint worden door op de printknop rechtsboven op het scherm te drukken.

Onderdelen in deze les

FOREVER RICH

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Vraag of opdracht
Extra informatie
Kijken
Verdiepende opdracht

Slide 2 - Tekstslide

Legenda
Op deze slide staan alle symbolen uitgelegd die je tijdens deze les gaat tegenkomen. Klik in de slides op de symbolen om de uitleg / vragen / opdrachten te lezen. 
Bekijk de eerste minuten van de film en bedenk goed wat je ziet én voelt tijdens het kijken.   

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Bespreek in tweetallen
Wat vond je van dit eerste fragment? Spreekt het fragment je aan? Waarom wel of niet?
Richie is de hoofdpersoon in deze film. Wat ben je tot nu toe over hem te weten gekomen?
Waarom kozen de filmmakers om de film met de homevideo te beginnen, denk je?

Slide 5 - Tekstslide

Stel de volgende vragen klassikaal en laat de leerlingen vervolgens de vragen in tweetallen bespreken.
Richie onderbreekt zijn eigen oefenoptreden. Welk gevoel geeft deze onderbreking jou?
Omschrijf het beeld waarmee de eerste scène eindigt. 
Past het gevoel of het beeld dat het camerastandpunt je geeft bij het beeld dat je tot nu toe van Richie hebt? Waarom wel of niet?
Welke indruk krijg je van Richie door de onderbreking? Beschrijf Richie in drie woorden. 
Welk effect heeft het camerastandpunt op hoe we naar Richie kijken en op hoe hij op ons overkomt?

Slide 6 - Tekstslide

De eerste scène eindigt met een beeld waar we Richie van onderaf op een hoog podium zien staan.

Bespreek de volgende vragen klassikaal. 
Let in het volgende fragment op hoeveel camera's je in beeld ziet.
Cameravoering
De manier waarop de camera wordt gebruikt en beweegt.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bespreek in tweetallen
                  - Wat gebeurt er in deze scène?
                  
Hoeveel verschillende camera's telde je in deze scène?
Wie filmt er en wie wordt er gefilmd?
Wie bepaalt wat er gefilmd wordt? Wat mag er van diegene wel en niet worden gefilmd?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Deze scène wordt (net zoals de vorige scène) onderbroken. Kun je dit uitleggen?
Hoe vind je dat Richie reageert op de onderbreking? Past zijn reactie bij wat hij vertelt? 
Noem een overeenkomst en een verschil tussen hoe Richie zich online en in het echt voordoet.
Gedraagt Richie zich voor de camera en op sociale media hetzelfde als tegen zijn moeder en vrienden? Wat vind jij daarvan? 

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Stellingen
Stelling 1
Op sociale media laten mensen alleen de leuke en mooie kanten zien.
1
Stelling 2
Het is oké om op sociale media de minder leuke zaken dingen of eigenschappen van jezelf weg te laten.
2
Stelling 3
Ik doe me op sociale media soms anders voor dan hoe ik me echt voel of hoe ik echt ben. 
3

Slide 11 - Tekstslide

Standpunt innemen
Bespreek de drie stellingen op deze slide met de leerlingen.
Lees de stelling voor: leerlingen die het eens zijn gaan staan, leerlingen die het oneens zijn blijven zitten. 

Bespreek de keuzes van de leerlingen en laat hen deze beargumenteren. 

Slide 12 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Bespreek in tweetallen
Wat gebeurde er in dit fragment?
Begrijp je Richie zijn reactie, en zo ja: waarom? 
Welke invloed denk je dat dit gaat hebben op Richies carrière? 

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Noem naast Richie drie personages die een belangrijke rol spelen in dit fragment. 
Denk je dat de drie personages Richie verderop in de film zullen helpen of juist dwarszitten?
Personages
Een hoofdpersoon noem je ook wel protagonist. Een ander woord voor de tegenspeler is antagonist. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 15 - Video

In deze videoboodschap zie je de regisseur Shady El-Hamus, aan het woord over zijn film: Forever Rich.

Tip: Hebben jullie de film al gezien? Behandel dan klassikaal de vraag die Shady op het einde aan jullie stelt:

'Op wie uit de film lijk jij het meest? En waarom?'

Lijk je net zoals Shady het meeste op Richie, of lijk je toch meer op Tony, Anna, Abdel of op Richies moeder?
Verdiepende opdracht
Wat laat jij (niet) zien op sociale media? 
In de film zet Richie duidelijk een beeld van zichzelf neer op sociale media, maar is hij in het echt ook zo of is dit enkel een masker?
Is alles dat hij laat zien echt gebeurd of zet hij ook dingen in scène?

Opdracht: maak een vlog (1 - 2 min) over je dag tot nu toe
Hierin laat je twee dingen zien die echt gebeurd zijn en één ding dat verzonnen is. 

Spelregels
Spelregels voor je vlog
 • In je vlog zitten twee dingen die echt gebeurd zijn vandaag en één ding dat verzonnen is
 • Let op dat datgene wat verzonnen is, niet te overduidelijk verzonnen oogt. Aan het eind van de les bekijken jullie de video's in groepjes en raden jullie wat in de video's verzonnen is. 
 • Denk voordat je gaat filmen goed na: wat ga je vertellen en hoe doe je dat? Waar ga je de vlog opnemen?

Slide 16 - Tekstslide

Verdiepende opdracht (30 minuten)
Dit is een verdiepende opdracht. Deze opdracht is extra en kan ingezet worden om dieper in te gaan op de boodschap van de film en deze te koppelen aan de leefwereld van de leerlingen.

Opdracht: Wat laat jij (niet) zien op social media? 

 • Iedere leerling maakt een vlog (1-2 minuten) over hun dag tot nu toe: in de vlog laten ze twee dingen zien die echt gebeurd zijn en één ding dat verzonnen is. 
 • Zijn alle filmpjes af? 
  De leerlingen maken groepen van vier en bekijken elkaars video's.
  Per video bepalen zij wat verzonnen en wat echt gebeurd is. 

Slide 17 - Tekstslide

Leer meer met NFF
Wil je op de hoogte gehouden worden over het educatieprogramma van het NFF, schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via de QR-code.

Wil je nog meer doen met filmeducatie in de klas?
Neem dan eens een kijkje in het lesarchief van het NFF. Voor meer lesmateriaal voor in de klas.