Wat is waarheid?

Volgens de sofisten is
de mens ... van alle dingen.
A
de waarheid
B
het hart
C
de maat
D
de vriend
1 / 18
volgende
Slide 1: Quizvraag
CultuurwetenschappenSecundair onderwijs

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

Volgens de sofisten is
de mens ... van alle dingen.
A
de waarheid
B
het hart
C
de maat
D
de vriend

Slide 1 - Quizvraag

Volgens de sofisten is het niet zozeer belangrijk om gelijk te hebben,
eerder om ...

Slide 2 - Open vraag

WAT IS WAARHEID?

Slide 3 - Tekstslide

In welke stad werkten de sofisten?

Slide 4 - Open vraag

Geef een synoniem voor welsprekendheid.

Slide 5 - Open vraag

Volgens de sofisten is
alle waarheid r... en s...

Slide 6 - Open vraag

Volgens Socrates is alle kennis ...

Slide 7 - Open vraag

Waarmee vergeleek Socrates zichzelf?
A
een horzel
B
een vroedvrouw
C
een leraar
D
een boek

Slide 8 - Quizvraag

Met welk verhaal probeerde Plato zijn Vormenwereld begrijpelijk te maken? De allegorie van de ...

Slide 9 - Open vraag

Vormenwereld
Aardse wereld
Lichaam
Ziel
Metafysisch
Perfectie
Verandering
Wiskunde
Biologie
Sterven

Slide 10 - Sleepvraag

Welk begrip hoort niet thuis
in de filosofie van Aristoteles?
A
Hilomorfisme
B
Oorzaken
C
Deductie
D
Teleologie

Slide 11 - Quizvraag

Socrates
Plato
Aristoteles
'Aristoteles trapt tegen mij als een jong veulen tegen zijn moeder.'
'Ik weet alleen dat ik niets weet.'
'De natuur doet niets nutteloos.'

Slide 12 - Sleepvraag

Welke van de drie grote filosofische waarden komt tijdens de Verlichting centraal te staan?
A
Het Ware
B
Het Goede
C
Het Schone
D
Het Beste

Slide 13 - Quizvraag

'Je pense donc ... ' (Descartes)

Slide 14 - Open vraag

Welk begrip past NIET
in de filosofie van Descartes?
A
zintuigen
B
deductie
C
verstand
D
twijfel

Slide 15 - Quizvraag

Welk begrip past NIET
in de filosofie van Francis Bacon?
A
inductie
B
absolute zekerheid
C
zintuigen
D
tabula rasa

Slide 16 - Quizvraag

Welke Verlichtingsfilosoof zette zich sterk af tegen het wetenschapsdenken van de 18de eeuw?

Slide 17 - Open vraag

Volgens Rousseau is de mens van nature goed en worden wij geboren als 'un bon ...'

Slide 18 - Open vraag