Week 2

Didactiek
Periode 5 week 2

1.2 Methodisch activiteiten ontwikkelen en lesformulieren
1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 12 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Didactiek
Periode 5 week 2

1.2 Methodisch activiteiten ontwikkelen en lesformulieren

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
 • Je weet wat het directe instructie model inhoudt;
 • Je kan uitleggen wat er wordt bedoeld met het methodisch voorbereiden van een lesactiviteit;Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Methodisch activiteiten ontwikkelen


Methodisch werken --> gestructureerd werken aan je langtermijndoelen.

Slide 4 - Tekstslide

Beginsituatie
 • Lev Vygotsky -->  zone van de naaste ontwikkeling --> steeds een stapje moeilijker dan het niveau van dat moment.
 • Beginsituatie -->  wat kan een kind al?
 • Rekening houden met individuele verschillen
 • Als je alle informatie hebt, ga je lesactiviteiten opstellen via een model

Slide 5 - Tekstslide

Je doelen
 • Kerndoelen --> geformuleerd door de overheid --> richtlijnen
 • In iedere les zit een kerndoel, waarop jij specifieke lesdoelen maakt.
 • Formuleren van lesdoelen moeten 3 componenten bevatten:
-Gedragscomponent --> wat de lln doet, hoe hij zich gedraagt.
-Inhoudscomponent --> wat de lln weet (lesstof)
-Didactische component --> hoeveel moet de lln goed/af hebben?


Slide 6 - Tekstslide

Het voorbereiden
Directe instructiemodel --> model met verschillende fases (zie blz.16)
Docent gestuurde lessen --> docent heeft invloed op het verloop van de les
Leerling gestuurde lessen --> leerling heeft veel vrijheden bij wat hij leert (interesses) en kan zelf keuzes maken (onderzoekend leren)
Zorg dat een les altijd betekenisvol is!

Slide 7 - Tekstslide

Het directe instructiemodel
Fase 1 --> aandacht trekken; zorg voor een pakkende opening
Fase 2 --> lesstof uitleggen; rekening houden met korte spanningsboog, dus niet te lang
Fase 3 --> controleren; controleren of instructie is aangekomen. Zorg voor individuele aanspreekbaarheid (stel eerst de vraag, geef tijd tot nadenken en dan iemand een beurt geven)

Slide 8 - Tekstslide

Fase 4 --> instructie geven; verwerkingsopdracht (wat doen, hoe doen, welke hulp nodig, hoeveel tijd, wat gebeurt er met uitkomsten, wat doen als ze klaar zijn)
Fase 5 --> begeleiden tijdens zelfstandig werk, d.m.v. vragen te stellen lln op weg helpen, ook tijd voor verlengde instructie
Fase 6 --> de afsluiting; controleren of je gestelde doelen behaald zijn, proces- en product evaluatie

Slide 9 - Tekstslide

Waarop kan je evalueren na je les?

Slide 10 - Open vraag

Lesformulier
 • Lesformulier --> lesvoorbereiding
 • Meeste lesformulieren zijn gebaseerd op didactische analyse -->  aanpak die je helpt structuur van de lessen en activiteiten in kaart te brengen; Slide 11 - Tekstslide

Vragen die je jezelf stelt bij opstellen van een DA-model:

-wat moeten zij kunnen na de les
-hoe sluit ik aan bij wat ze al kunnen en of weten
-hoe breng ik de kennis en vaardigheden over
-wat is de leerstof en hoe orden ik deze
-welke activiteiten doen de lln
-wat zijn geschikte hulpmiddelen
-wat is het resultaat

Slide 12 - Tekstslide