AK didaktiek RLO 2022

Aardrijkskunde
Vakdidactiek en vak integratie
1 / 43
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeHBOStudiejaar 1

In deze les zitten 43 slides, met interactieve quiz, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Aardrijkskunde
Vakdidactiek en vak integratie

Slide 1 - Tekstslide

Wat is goed aardrijkskunde(onderwijs)? 
Het roept verwondering op en inspireert om na te denken over de wereld. Het draagt bij aan het waarderen van de schoonheid en de verschillen op aarde.

Slide 2 - Tekstslide

AK is alledaags........
Hoe gebruiken we de ruimte om ons heen,
onze relaties met andere mensen en plaatsen,
de dingen die we consumeren,
de wijze waarop we ons verplaatsen 
en AK is het dagelijkse nieuws

Slide 3 - Tekstslide

Dagelijks nieuws...
https://www.nu.nl/algemeen
 

Slide 4 - Tekstslide

Waar komt je kleding vandaan? 
Check je waslabel


Slide 5 - Tekstslide

Mijn shirt komt uit:

Slide 6 - Woordweb

wereldkaart

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

Via AK krijg je grip op:
- hoe landschappen en plaatsen zijn gevormd
- hoe processen en gebieden elkaar beïnvloeden
- de consequenties zijn van alledaagse ruimtelijke beslissingen 
- omgaan met tegengesteld belangen bij het inrichten van gebieden

Slide 9 - Tekstslide

Ak gaat over de wereld van nu
en hoe de wereld kan worden
Stel kinderen de vraag: Hoe ziet de wereld eruit als je 30 bent?

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

AK didaktiek: geografische vierslag en multiperspectiviteit

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Tekstslide

Geografische vierslag/benadering
 • Waarnemen: beschrijf wat je ziet zonder te oordelen
 • Herkennen: ken je dit? Heb je het eerder gezien? Ben je er zelf geweest? Waar heb je deze kennis vandaan?
 • Verklaren: wat denk je dat hier gebeurt? Hoe zou dit kunnen (zijn) ontstaan? Waar heb je deze kennis vandaan? Wat kun je niet verklaren?
 • Waarderen: wat vind je ervan? Hoe denk je dat andere mensen dit vinden?

Waar? Waarom daar? Waar nog meer? Hoe verandert het? Wat is het effect op de omgeving?

Slide 14 - Tekstslide

Geografische benadering
Essentie van AK zijn de vragen wat, waar, waarom en wat vind ik daarvan
Deze vragen helpen je ruimtelijke structuren te zien, wetmatigheden te ontdekken en uit te leggen en een mening te vormen. 

Slide 15 - Tekstslide

Multiperspectiviteit

 • Waarom belangrijk (voor jou en voor kinderen)dat je vanuit meerdere invalshoeken naar iets kijkt?
 • Je leert de onderlinge samenhang zien van belangrijke maatschappelijke thema’s als milieuvervuiling, klimaatverandering, ontwikkelingssamenwerkingen, verkeer & vervoer


Slide 16 - Tekstslide

Multiperspectivisch kijken
Het helpt leerlingen een zo volledig mogelijk beeld van de werkelijkheid te vormen en een eenzijdige beeldvorming te voorkomen. Hierbij onderzoek je verschijnselen vanuit verschillende perspectieven. Zie je boek! 

Slide 17 - Tekstslide

Perspectieven 
 • Economisch: Hoe houden mensen zich in leven? Waarvan bestaan ze? Hoe ontwikkelt het land zich?
 • Sociaal: Hoe leven mensen met elkaar samen? Welke groepen zijn daarin te onderscheiden?
 • Politiek: Hoe is de macht verdeeld? Hoe gaat het land hiermee om?
 • Cultureel: Hoe geven mensen zin aan hun bestaan? Welke waarden en normen vinden ze belangrijk? Welke rol spelen tradities?
 • Historisch: Hoe is het land ontstaan/gekomen tot waar het nu is? Welke rol speelt het verleden nu nog? Hoe ziet de toekomst eruit?
 • Natuurlijk: Hoe ziet de natuur eruit? Hoe gaan mensen daarmee om?

Slide 18 - Tekstslide

Even zelf oefenen
- In groepjes

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

- schaalniveaus 
- inzoomen en uitzoomen

Slide 21 - Tekstslide

Ja...maar hoe geef ik een goede AK les? 
Jouw lessen in je stageklas
(methodeles of
zelf ontworpen les)

Slide 22 - Tekstslide

Hoe geef ik een goede AK les? 
Vakkennis en vakvaardigheden: Ja!

Zaken aanleren waarvan kinderen nog geen idee hebben

Kennis aanvullen of veranderen

Slide 23 - Tekstslide

Kennis veranderen?
 
Voorkomt misconcepten! 

Slide 24 - Tekstslide

Hoe geef ik een goede AK les? 
HOE
jouw manier van onderwijzen, je leerstrategieën, didactische modellen toepassen
WAAROM=
je lesdoel
je lesinhoud
je didaktiek

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

Deze vragen stel je JEZELF bij het ontwikkelen van een AK les:
 • WAT ga ik onderwijzen (of wat moeten de leerlingen leren)?
 • HOE ga ik dat onderwijzen (of hoe kunnen de ll. dit het best leren)?
 • WAAROM ga ik dat op deze wijze onderwijzen of (waarom moeten de ll. dit leren en waarom op deze manier)? 

Slide 27 - Tekstslide

WAT
WAT = lesdoelen o.b.v. kerndoelen, tussendoelen en leerlijnen
          = de beginsituatie van je ll. (hun school- en alledaagse kennis) 

Interessant voor jullie: curriculum.nu, leergebieden Mens&Maatschappij en Mens&natuur over het WAT, niet over het HOE

Slide 28 - Tekstslide

HOE? Bouwstenen AK les
1. Motiverende start. Alledaagse AK. Bijv. "Waar wordt jouw eten gemaakt?" (i.p.v. Landbouw in Nederland). Gebruik ook nieuwsfoto, voorwerp, vraag aan de groep.
2. Waar is dat? E-map of atlas, waar bevindt ons onderwerp zich? 
3. Waarom is dat daar? Informatie geven/laten zoeken om een verschijnsel te kunnen verklaren. 

Slide 29 - Tekstslide

HOE? Bouwstenen AK les
4. Wat zie je als je in- en uitzoomt? Op een andere schaal zie je andere dingen. Cacaobonen groeien rond de evenaar, inzoomend op landbouwgebieden in Ghana....
5. Hoe verandert dat? Hoe zag Rotterdam er in 1300 uit, hoe nu en (waarderen uit de vierslag) hoe in de toekomst?
6. Wat zijn de voor-en nadelen of de gevolgen daarvan? Multiperspectiviteit:

Slide 30 - Tekstslide

Wat zijn de voor- en nadelen voor lokale bevolking? Voor souvenirshop? Voor milieu? Voor gemeentebestuur? 

Slide 31 - Tekstslide

HOE? Bouwstenen AK les
7. Afsluiting van je les. Reflecteer op het geleerde (het bijzondere) en andere situaties (het algemene). Dan maak je transfer en leren leerlingen dieper.
Bijv. les over kledingindustrie (gemaakt in lage lonen landen), geldt dat ook voor elektronica of meubels? 

(Bron: De wereld in met AK, Adang&Blankman, 2020)

Slide 32 - Tekstslide

WAAROM? 
 • Waarom kies ik voor deze aanpak (werkvorm, buitenles, methodeles, GS&AK les)?
 • Hoe houd ik de ll. betrokken bij mijn les? 
 • Is mijn les gebaseerd op theoretische inzichten/relevant onderzoek? 
 • Hoe kan ik mijn les aanpassen op alle niveaus in de groep? (Disclaimer: dit moet je natuurlijk bij elke les doen..... )

Slide 33 - Tekstslide

Vakintegratie 

Samenhang met andere vakken

Steeds meer methodes werken vakoverstijgend

Slide 34 - Tekstslide

Vormen van vakintegratie
Connectie: verwijzing naar een ander vak (polders en drooglegging -> stoomkracht geschiedenis)

Geneste vorm: een vak gaat op in het andere vak (ak en begrijpend lezen)

Multidisciplinaire aanpak: projecten met verschillende vakken

Slide 35 - Tekstslide

Vormen van vakintegratie 
Interdisciplinaire aanpak: lessen worden niet meer vanuit de verschillende vakken benaderd.

Transdisciplinaire aanpak: lesdoelen overstijgen de vakgebieden en komen ze uit de belevingswereld van leerlingen. Kinderen komen met vragen.

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Tekstslide

Voordelen van vakintegratie
Geïntegreerd onderwijs:
- is betekenisvoller en aantrekkelijker;
- leidt tot betere en andere leeruitkomsten;
- zorgt ervoor dat bepaalde denkvaardigheden meer worden ontwikkeld en complexe problemen worden beter begrepen.

Slide 38 - Tekstslide

Nadelen van vakintegratie
Geïntegreerd onderwijs:
- kan ervoor zorgen dat de vakeigen kernconcepten en vakdidactische uitgangspunten worden vergeten.
- kan ervoor zorgen dat de aandacht verschuift van vakkennis naar meer generieke vaardigheden zoals creativiteit, kritisch denken etc. 

Slide 39 - Tekstslide

Slide 40 - Tekstslide

Slide 41 - Link

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Tekstslide