cross

5.1 Er komen andere tijden

Hfst 5 Nederland na de oorlog
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 70 min

Onderdelen in deze les

Hfst 5 Nederland na de oorlog

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
Aan het einde van de les kunnen jullie:
 • Uitleggen wat we verstaan onder wederopbouw
 • Voorbeelden geven hoe de wederopbouw eruit zag
 • Verklaren waarom de mens in zuinigheid en vlijtigheid leefde
 • Uitleggen wat we verstaan onder de verzorgingsstaat
 • Verklaren wat economische groei met bevolkingsgroei te maken had
 • Benoemen wie vadertje Drees was.

Slide 2 - Tekstslide

10 maart 1966: Huwelijk van prinses Beatrix met Duitse diplomaat Claus von Amsberg

Slide 3 - Tekstslide

5.1 Andere tijden
A) Wederopbouw en industrialisatie.
 • 5 mei 1945: Bevrijdingsdag
 • Gerbrandy: “Gij zijt vrij!”
 • Feest voor korte duur:
 • rouw, verdriet, begrafenissen,
 • dakloos, weinig voedsel, geen
 • werk, slecht infrastructuur, enz.
 • Hoe moest Nederland hiervan
 • herstellen?

Slide 4 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • Industrie: motor van herstel en vernieuwing
 • Overheid: samenwerken met bedrijfsleven: geleide lonen en prijspolitiek.
 • Winsten in samenleving steken
 • Hulp VS: Marshallplan
 • 1950: wederopbouw Nederland voltooid!

Slide 5 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • Groei van economie: groei van banen, voedsel/goederen en geld.
 • Gevolg: Toename van de bevolking: Babyboom (1946-1949)
 • 250.000 kinderen extra!!
 • Tekort aan huizen! Hoe dit op te vangen?
-Emigratie naar VS, Canada, Australië, Nieuw- Zeeland.
-Bouw goedkope woningen

Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • Motto wederopbouw: Zuinig en vlijtig
 • Hard werken, sparen voor de toekomst en geen luxe.
 • Nederlanders vinden steun bij lotgenoten, kerk, verenigingen, in de politiek. = Verzuiling

Slide 9 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • Wederopbouw: Man werkte buitenshuis, vrouw werkte binnenshuis
 • Kinderen beschermd opgevoed
 • Eerst trouwen, dan kinderen

Slide 10 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • Door geld uit VS: bedrijven bloeien op: industrie produceert luxegoederen die goed en betaalbaar zijn.

Vb: 1951 komst van 
de televisie, koelkast, 
oven, stofzuiger, 
   wasmachine, enzovoort.

Slide 11 - Tekstslide

A) Wederopbouw en industrialisatie
 • 1956: explosieve groei economie

 • Stijging van lonen: vakanties, luxe goederen, auto --> “Het Dafje”

Slide 12 - Tekstslide

B) Verzorgingsstaat
Vadertje (Willem) Drees,
stichter van de Nederlandse verzorgingsstaat.
(uitleg filmpje)
https://schooltv.nl/video/kenmerken-van-de-verzorgingsstaat-de-overheid-zorgt-voor-het-welzijn-van-de-burger/ 

Slide 13 - Tekstslide

Aan de slag!
Check zelf de opdrachten op Its Learning
Of maak een samenvatting van 5.1

Klaar? 
Maak een tijdlijn van de jaartallen en zet ze op volgorde.
Begrippen uitwerken in eigen woorden.
Omschrijving geven van de historische personen.
timer
20:00

Slide 14 - Tekstslide

Les 2 
Herhalen lesstof 5.1 
quiz
Werktijd: afmaken opdrachten hfst 5.1 + nakijken.

Slide 15 - Tekstslide

Omschrijf hoe Nederland er na 1945 uit zag

Slide 16 - Open vraag

Wat bedoelen we met de term verzorgingsstaat?
A
Staat die de burgers eigen keuzes laat maken.
B
Staat die de kosten voor ziekenhuizen betaald.
C
Staat die de burger verzorgd van baby tot bejaarde.
D
Staat die controleert of je een uitkering mag krijgen.

Slide 17 - Quizvraag

Wat verstaan onder wederopbouw van Nederland?

Slide 18 - Open vraag

Wie is Willem Drees?
A
De stichter van de verzorgingsstaat
B
De eerste minister president na WOII
C
Een minister van economische zaken
D
De stichter van de PVDA

Slide 19 - Quizvraag

Wie werd ook wel 'vadertje' genoemd?
A
Minister Gerbrandy
B
Ahmed Marcouch
C
Joop Den Uyl
D
Willem Drees

Slide 20 - Quizvraag

Leg uit wat we bedoelen met de verzuiling van Nederland.

Slide 21 - Open vraag

Wat zorgde in Nederland voor een snelle wederopbouw na WO2?
A
Marshallplan
B
Verzuiling
C
Geleide lonen en prijzen politiek
D
De opkomst van de babyboom

Slide 22 - Quizvraag

Welke oorzaak verklaart de opkomst van de babyboom?
A
Betere babyvoeding
B
Economische groei
C
Vrouwen mochten ook werken
D
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen

Slide 23 - Quizvraag

Stelling: Je krijgt in Nederland AOW als je 67 jaar of ouder bent.
A
Waar
B
Nietwaar

Slide 24 - Quizvraag

Met welke wet zorgde Willem Drees dat mensen in 1947 de eerste uitkering kregen?
A
AOW
B
WBZ
C
WW
D
WAO

Slide 25 - Quizvraag

Wat is GEEN sociale verzekering?
A
WW
B
WAO
C
AOW
D
Bijstand

Slide 26 - Quizvraag

Stelling: De komst van de pil voor vrouwen (1962) voorkwam ongewenste zwangerschappen. Dat hoort bij...
A
Seksuele voorlichting
B
Wetenschappelijk onderzoek
C
Seksuele revolutie
D
Meer pluriformiteit

Slide 27 - Quizvraag

Wat bedoelen we met pluriforme samenleving?

Slide 28 - Open vraag

Welke bevolkingsgroep zorgde in de jaren 60 voor een verandering in de samenleving?
A
Bejaarden
B
Jongeren
C
Babyboom generatie
D
De gelovige mensen in de samenleving

Slide 29 - Quizvraag