15.2 Analyse van het statensysteem

'Internationale machtsverhoudingen'
§15.2 Analyse van het statensysteem
1 / 25
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijwetenschappenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 25 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

'Internationale machtsverhoudingen'
§15.2 Analyse van het statensysteem

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat leer ik deze les?
 • Ik ken de kenmerken van een interne soevereine macht 
 • Ik weet wanneer een staat nog functioneert en wanneer het een fragiele staat is
 • Ik ken het verschil tussen de Algemene Vergadering en de VN-Veiligheidsraad
 • Ik weet waar de NAVO op gericht is
Leerdoelen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Interne soevereiniteit
Als de bevolking wordt erkend als het hoogste gezag op het grondgebied dat tot de staat behoort.

Slide 3 - Tekstslide

Zie pagina 97 in het lesboek van Seneca
Interne soevereine macht
 1. heerst over een bevolking;
 2. beheerst een bepaald grondgebied;
 3. beschikt in dat grondgebied over zowel een belasting- als een geweldsmonopolie

Slide 4 - Tekstslide

Zie pagina 97 in het lesboek van Seneca
Externe soevereiniteit
Als een staat zowel erkend wordt door andere staten als dat een staat niet onder het gezag van een andere staat valt.

Slide 5 - Tekstslide

Zie pagina 97 in het lesboek van Seneca
Fragiele staat
Als een staat niet bij machte is zijn grondgebied te beheersen, noch de veiligheid van zijn burgers te garanderen, omdat hij zijn monopolie op het gebruik van geweld verloren heeft.

Slide 6 - Tekstslide

Ook wel 'falende staat' genoemd.

Zie pagina 97 in het lesboek van Seneca


Een fragiele staat heeft geen...
Een fragiele staat heeft geen...
A
...interne soevereiniteit
B
...externe soevereiniteit

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Lees bovenstaande tekst bij opdracht 8 uit je opdrachtenboek.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies


Noem een van de kenmerken van een staat
waar Mali niet aan voldoet volgens tekst 1.
Noem een van de kenmerken van een staat waar Mali niet aan voldoet volgens deze tekst.

Slide 9 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Kenmerken functionerende staat
Interne rechtsorde handhaven
Openbare diensten leveren
 • Anarchie, een land zonder politiek bestuur met het risico op een oorlog van allen tegen allen.
 • Collectieve goederen: medische zorg, onderwijs, hulpverlening.
 • Ontbreekt bij bijvoorbeeld een natuurramp

Slide 10 - Tekstslide

Zie pagina 97 in het lesboek van Seneca
Intrastatelijke conflicten
Oorlogen binnen een staat.

Slide 11 - Tekstslide

Zie pagina 98 in het lesboek van Seneca
Interstatelijke conflicten
Oorlogen tussen staten.

Slide 12 - Tekstslide

Zie pagina 98 in het lesboek van Seneca
Globalisering
Het proces van uitbreiding en intensivering van contacten en afhankelijkheden over zeer grote afstanden en over landsgrenzen heen.

Slide 13 - Tekstslide

Zie pagina 98 in het lesboek van Seneca


Staten die profiteren van de economische groei
worden ook wel BRICS genoemd. Om welke staten gaat het hier?
Staten die profiteren van de economische groei worden ook wel BRICS genoemd. Om welke staten gaat het hier?

Slide 14 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Belangrijkste onderdelen VN
Algemene Vergadering
VN-Veiligheidsraad
 • Alle lidstaten
 • Kan 'resoluties' aannemen
 • Kan de uitvoering van resoluties niet afdwingen
 • 15 leden (waarvan 10 tijdelijk)
 • Kan de uitvoering van resoluties afdwingen
 • Recht om externe soevereiniteit van staten aan te tasten
 • Kan bindende sancties opleggen

Slide 15 - Tekstslide

Resoluties zijn uitspraken van de meerderheid, die vaak worden aangehaald in het internationaal recht en daarmee een zeker gezag hebben.

5 vaste leden van de VN-Veiligheidsraad: overwinnaars van de Tweede Wereldoorlog: VS, het VK, Rusland, Frankrijk en China

Zie pagina 98-99 in het lesboek van Seneca
De VN-Veiligheidsraad kan de externe soevereiniteit
van staten aantasten. Welk beginsel mag dan
overtreden worden?
De VN-Veiligheidsraad kan de externe soevereiniteit van staten aantasten. Welk beginsel mag dan overtreden worden?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

NAVO
Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie, een militair bondgenootschap met voornamelijk lidstagen rondom de Atlantische Oceaan.

Slide 17 - Tekstslide

Zie pagina 100 in het lesboek van Seneca


Wat is het verschil tussen een 'trans-Atlantische
relatie' en 'continentaal gericht zijn'?
Wat is het verschil tussen een 'trans-Atlantische relatie' en 'continentaal gericht zijn'?

Slide 18 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

2

Slide 19 - Video

Deze slide heeft geen instructies

00:18
Waar heeft dit mee te maken?

Waar heeft dit mee te maken?

Slide 20 - Woordweb

Het non-interventiebeginsel/ soevereiniteitsbeginsel
02:56


Zou er in dat geval sprake zijn van een
interstatelijk of intrastatelijk conflict?
Zou er in dat geval sprake zijn van een interstatelijk of intrastatelijk conflict?
A
Interstatelijk conflict
B
Intrastatelijk conflict

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd deze les?
Wat heb je geleerd deze les?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb je geleerd deze les?
Wat vind je nog lastig?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat heb ik geleerd deze les?
 • Ik ken de kenmerken van een interne soevereine macht 
 • Ik weet wanneer een staat nog functioneert en wanneer het een fragiele staat is
 • Ik ken het verschil tussen de Algemene Vergadering en de VN-Veiligheidsraad
 • Ik weet waar de NAVO op gericht is
Leerdoelen

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De volgende Seneca-les gaat over:
Realisme versus liberalisme
Einde van de les 'Analyse van het statensysteem'

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies