Les 2 - project fabels en gedichten

PROJECT
fabels en gedichten
deel 2
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo, mavo, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 18 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Introductie

Deze lessenserie is gemaakt voor leerlingen leerjaar 1 van het vmbo. Wellicht ook geschikt (al dan niet met een kleine aanpassing) voor leerjaar 1 havo en vwo. De leerlingen maken kennis met de eerste Oudnederlandse zin. Ze leren wat een fabel is, dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap (moraal) in een fabel zit. De leerlingen weten wat gedichten zijn en hoe gedichten ontstaan zijn. Ze weten hoe een rijmschema van een gedicht eruit ziet. Ook kunnen zij de gedichtvormen Elfje, Haiku, Limerick en naamgedicht herkennen.

Onderdelen in deze les

PROJECT
fabels en gedichten
deel 2

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je leert de eerste Oudnederlandse zin

FABELS:
- Je weet wat een fabel is, dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap of wijze les (moraal) in zit.

GEDICHTEN:
- Je weet wat een gedicht is
- Je weet hoe een rijmschema van een gedicht eruit ziet;
- Je kunt een Elfje, Haiku, Limerick en naamgedicht herkennen.

Slide 2 - TekstslideVandaag:

- Terugblik Oudnederlandse zin


- Je maakt kennis met fabels

- Je weet aan het eind van de les wat een fabel is, 

dat deze vaak op rijm gezet is en dat er altijd een belangrijke boodschap (moraal) in zit.


PROJECT fabels en gedichten

Slide 3 - Tekstslide

Hebban olla vogala nestas...

- was een liefdesliedje rond 1100 n. Chr.

- Oudnederlands was een volkstaal die alleen gesproken of gezongen werd

- monniken schreven teksten in Latijn

- hebban olla vogala nestas is de eerste Oudnederlandse zin die opgeschreven is

Slide 4 - Tekstslide

FABELS

Slide 5 - Tekstslide

Wat is een fabel?

- een kort verhaal met een

belangrijke boodschap of wijze les (moraal).

- er komen vaak dieren in voor die denken, praten en handelen als mensen.

Slide 6 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf

Een van de bekendste voorbeelden is de fabel van de vos en de raaf. De slimme vos ontfutselt de raaf, die gevoelig blijkt voor vleierij, een stuk kaas.


De moraal is zonder meer toepasbaar op mensen: 

wie zo dom is lovende praatjes te geloven, wordt bedrogen waar hij bij staat.

Slide 7 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf

De Griekse dichter Aesopus (620 - 560 v. Chr.) schreef de fabel van de vos en de raaf.


De Franse schrijver Jean de la Fontaine

(1621 - 1695 n. Chr.) heeft van deze fabel van Aesopus een rijmversie gemaakt.

Slide 8 - Tekstslide

Fabel van de vos en de raaf
door Jean de la Fontaine

Slide 9 - Tekstslide

Luister naar een hedendaagse vertelling van

de vos en de raaf!

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Fabels - rijmgedichten

Er zijn veel fabels geschreven.


Veel fabels zijn later (door andere schrijvers of dichters) op rijm gezet.

Slide 12 - Tekstslide

De vos en de haan

Slide 13 - Tekstslide

Welke belangrijke boodschap of wijze les (moraal van het verhaal) zit er volgens jullie in 'de vos en de haan'?

Slide 14 - Open vraag

De twee geiten

Slide 15 - Tekstslide

Welke belangrijke boodschap of wijze les (moraal van het verhaal) zit er volgens jullie in 'de twee geiten'?

Slide 16 - Open vraag

Opdracht zelfwerkmoment
1. Kijk en luister naar de drie fabels (in LessonUp)
2. Bedenk wat de moraal (wijze les) van elke fabel is
3. Open je portfolio (in de OneDrive) en begin na de inhoudsopgave een nieuw blad (met ctrl Enter)
4. Zet bovenaan de titel 'Fabels en de moraal'
5. Noteer van iedere fabel de titel en schrijf daaronder het moraal (wijze les) van de fabel
6. Versier het blad met passende plaatjes

Slide 17 - Tekstslide

Opdracht nabespreken

Vragen stellen

Les afsluiten
Moraal:
wijze les of boodschap in een fabel

Slide 18 - Tekstslide