SLB P1W3 - Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het MBO

ZWJAMO23A
ZWJAMO23B
ZWMCSO23C
ZWMCSO23D
ZWJAMO23E
1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
SLBMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

ZWJAMO23A
ZWJAMO23B
ZWMCSO23C
ZWMCSO23D
ZWJAMO23E

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Period 1
Oriëntatie opleiding en plannen

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat staat er op de planning: week 3

Slide 3 - Tekstslide

De belangrijke data tot nu toe in agenda laten zetten: teamdag (studenten vrij), NovaFit dagen, toetsweek, bufferweek.

Eventueel ook elke week in agenda laten noteren welke lesweek het is, zodat ze snel kunnen zien hoeveel weken ze nog hebben tot de toetsweek.
SLB P1W3 - Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het MBO

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Burgerschap, loopbaan en kritische denkvaardigheden.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Burgerschap bevat de volgende vier domeinen:
 1. De politiek-juridische dimensie
 2. De economische dimensie
 3. De sociaal-maatschappelijke dimensie
 4. Vitaal burgerschap (o.a. NovaFit en Leefstijltest)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Loopbaan krijgt vorm middels het ontwikkelen van onderstaande vijf loopbaancompetenties:
 1. Capaciteitenreflectie: beschouwing van de capaciteiten die van belang zijn voor de loopbaan,
 2. Motievenreflectie: beschouwing van de wensen en waarden van belang voor de loopbaan,
 3. Werkexploratie: onderzoek naar werk en mobiliteit in de loopbaan,
 4. Loopbaansturing: loopbaangerichte planning en beïnvloeding van het leer- en werkproces,
 5. Netwerken: contacten opbouwen en onderhouden op de arbeidsmarkt, gericht op
loopbaanontwikkeling.

Slide 7 - Tekstslide

Hoofddoel bij Loopbaan is het werken aan de ontwikkeling van de vijf loopbaancompetenties. Hier wordt gedurende de gehele opleiding van de student aandacht aan besteed.  

Focus in jaar 1 voornamelijk in:
Nr 1 & 2: period 2
Nr 3: period 3&4
Nr 4: hele jaar
Nr 5: period 3&4

Maar alles komt dus het hele jaar en de hele opleiding terug.
Kritische denkvaardigheden
 Het kwalificatie-onderdeel loopbaan en burgerschap bereidt studenten voor op het vormgeven van hun eigen loopbaan en op participatie in de maatschappij. In dat kader is het van belang dat studenten kritische denkvaardigheden ontwikkelen. Onder kritische denkvaardigheden wordt verstaan:
 • Informatie (-bronnen) op waarde weten te schatten; daarbij het onderscheid kunnen
maken tussen argumenten, beweringen, feiten en aannames;
 • Het perspectief van anderen kunnen innemen;
 • Kunnen nadenken over hoe eigen opvattingen, beslissingen en handelingen tot stand
komen.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nova Fit als onderdeel van Burgerschap
Alle eerstejaars bol-studenten (uitgezonderd die van CIOS, Cosmo en Dans en Theater) doen mee aan een novabreed programma dat zich richt op vitaliteit: Nova Fit.

De inspanningen die een student levert bij Nova Fit worden ingezet om aan de inspanningsverplichting voor de dimensie Vitaal Burgerschap te voldoen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio
Gedurende de opleiding bouwt de student een portfolio op voor Loopbaan en Burgerschap. Voor Burgerschap voor de vier dimensies en voor Loopbaan voor de vijf loopbaancompetenties. De student verzamelt alle bewijsstukken in zijn portfolio.

Voorbeelden van bewijsstukken zijn: prestaties, resultaten projectweken, resultaten kennistoetsen, reflecties etc. De begeleidend docent geeft regelmatig feedback op de producten.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Portfolio aanmaken
Open Word via NovaPortal. 
Maak een voorblad met titel, jouw naam en studentennummer. 
Maak 2 hoofdstukken: Burgerschap (1) en Loopbaan (2).
Maak paragrafen
Voor Burgerschap: De politiek-juridische dimensie, De economische dimensie, De sociaal-maatschappelijke dimensie, Vitaal burgerschap
Voor Loopbaan: Capaciteitenreflectie, Motievenreflectie, Werkexploratie, Loopbaansturing, 
Netwerken
Sla op op je OneDrive met titel: 
[studentennummer][Achternaam, Voornaam] Portfolio Burgerschap en Loopbaan

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies