Herhaling van hoofdstuk 1, voorbereiding tentamen.

welkom in de les
     Een pen gepakt


In de tas


Voor het bord
op de grond

Aandacht
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare school

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

welkom in de les
     Een pen gepakt


In de tas


Voor het bord
op de grond

Aandacht

Slide 1 - Tekstslide

Wat gaan we doen?

Gezamenlijk: Terugblijk hoofdstuk 1, wat is maatschappijleer.
Individueel: Opdracht maken
Gezamenlijk: afsluiten. 

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen:
Aan het einde van de les kun je:
- Uitleggen welke bindingen mensen met elkaar hebben.
- Voorbeelden noemen bij normen en waarden.
- In eigen woorden uitleggen wat macht is. 

Slide 3 - Tekstslide

1.1 De samenleving
Sociale omgeving

Gedragsregels & wetten

Slide 4 - Tekstslide

Welke vier soorten bindingen zijn er?
GEVOEL
ECONOMIE
KENNIS
POLITIEK
1.2 Met wie ben je verbonden? 

Slide 5 - Tekstslide

1.2 Met wie ben je verbonden?
Sociale cohesie is dat mensen het gevoel hebben dat ze bij elkaar horen.

Je bent onderling verbonden met elkaar. Dit kan door iets positiefs of iets negatiefs.


Slide 6 - Tekstslide

1.3 Kernbegrippen bij maatschappijleer
Waarden: Principes die belangrijk vindt in het leven. 

Normen: regels over hoe jij en anderen zich moeten gedragen. 

Slide 7 - Tekstslide

1.3 Kernbegrippen bij maatschappijleer
Geschreven regels        wetten

Ongeschreven regels 'gedragsregels' 

Slide 8 - Tekstslide

1.3 Kernbegrippen bij maatschappijleer
Belang: Het voordeel dat je ergens bij hebt.
Belangentegenstelling? 


Macht & machtsmiddelen 

Slide 9 - Tekstslide

Zelfstandig werk
Wat: Je krijgt een blaadje met de paragraaf waarvan je de belangrijkste begrippen gaat opschrijven. 
Hoe: Alleen in stilte.
Tijd: 7 minuten.
Resultaat: Een begin van een samenvatting voor het tentamen.
Klaar: Maak van de andere paragrafen ook een begrippenlijst! 
timer
7:00

Slide 10 - Tekstslide

Leerdoelen:
Aan het einde van de les kun je:
- Uitleggen welke bindingen mensen met elkaar hebben.
- Voorbeelden noemen bij normen en waarden.
- In eigen woorden uitleggen wat macht is. 

Slide 11 - Tekstslide

Volgende les:

Doornemen hoofdstuk 6 

Slide 12 - Tekstslide

1.Een voorbeeld van een groep uit je je sociale omgeving is:
A
je ouders
B
de politie van je stad
C
je teamgenoten bij de voetbalclub
D
je broer en zus

Slide 13 - Quizvraag

2.Wat is een voorbeeld van een wetsregel?
A
Na toiletbezoek je handen wassen
B
Geen afval op straat gooien
C
Op de buitendeuren moeten goede sloten zitten
D
In restaurants geef je een fooi

Slide 14 - Quizvraag

5.Een ander woord voor de maatschappij is:
A
belangengroep
B
sociale omgeving
C
overheid
D
samenleving

Slide 15 - Quizvraag

6.Bij welk van de onderstaande voorbeelden gaat het om een wetsregel?
A
In de bus sta je op voor een zwangere vrouw
B
Bij het concert sluit je achteraan in de rij
C
Je bedankt de leraar na de les
D
Je gaat naar school

Slide 16 - Quizvraag

Welke begrippen heb jij deze les geleerd?

Slide 17 - Open vraag

Welk begrip in paragraaf 1.1 moet jij nog goed leren?

Slide 18 - Open vraag

Welk begrip uit paragraaf 1.2 moet jij nog goed leren?

Slide 19 - Open vraag

Welk begrip uit paragraaf 1.3 moet jij nog goed leren?

Slide 20 - Open vraag

Hoe vond jij de les gaan?

Slide 21 - Open vraag