Leerjaar 3 Voorbereiding PTA hst 6 Regelt Den Haag dat?

Hst 6 Regelt Den Haag dat?
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
EconomieMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Hst 6 Regelt Den Haag dat?

Slide 1 - Tekstslide

Doelen
- voorbereiden van het PTA hst 6 Regelt Den Haag dat?

Slide 2 - Tekstslide

De overheid van Nederland bestaat uit...
A
Het Rijk
B
Provinciale overheid en het waterschap
C
Gemeentelijke overheid
D
Alle antwoorden zijn goed

Slide 3 - Quizvraag

Een ambtenaar is ...
A
iemand die met zijn handen werkt.
B
iemand die in de Tweede Kamer werkt.
C
iemand die voor de overheid werkt.
D
iemand die een ambt vervuld.

Slide 4 - Quizvraag

Wat is de betekenis van collectieve voorzieningen?
A
Dit zijn voorzieningen die men zelf kan maken
B
Voorzieningen die goedkoop zijn voor iedereen.
C
Voorzieningen die door de overheid worden geproduceerd.

Slide 5 - Quizvraag

Een financiële bijdrage die de overheid geeft om iets aan te moedigen
A
Accijns
B
Waterschap
C
Subsidie
D
Verzorgingsstaat

Slide 6 - Quizvraag

De accijns betaal je direct aan de overheid.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 7 - Quizvraag

Er zijn twee soorten sociale verzekeringen: werknemersverzekeringen en volksverzekeringen. Dit is:
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quizvraag

Iedereen kan aanspraak maken op een volksverzekering en alleen mensen die in loondienst werken kunnen ook aanspraak maken op werknemersverzekeringen, juist of onjuist?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Wat is geen voorbeeld van een sociale verzekering.
A
WW (werkloosheidswet)
B
WIA (wet inkomen naar arbeidsvermogen)
C
AOW

Slide 10 - Quizvraag

Hoe worden de sociale verzekeringen betaald
A
premies die inghouden worden op het bruto loon
B
Deze worden betaald met de belastingen

Slide 11 - Quizvraag

Welke taak van de overheid is hier afgebeeld? Kies uit de volgende mogelijkheden:
A
Zorg voor de collectieve voorzieningen
B
Zorg voor sociale zekerheid
C
Zorg voor een goed milieu

Slide 12 - Quizvraag

De rijksbegroting is een overzicht van de verwachte inkomsten en uitgaven van het rijk.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

De miljoenennota is een:
A
uitkering
B
toelichting op de financiële begroting
C
toelichting op de rijksbegroting
D
een briefje van 1 miljoen

Slide 14 - Quizvraag

Als de Nederlandse staat meer uitgeeft dan er binnen komt dan is er een...
A
Begrotingsoverschot
B
Begrotingstekort
C
Rijksbegroting
D
Miljoenennota

Slide 15 - Quizvraag

Hoeveel rente moest de overheid in 2016 over de staatsschuld betalen?
A
7,9 miljard
B
7,8 miljoen
C
7 miljard
D
7,8 miljard

Slide 16 - Quizvraag

Een staatsschuld ontstaat door in de jaren met een begrotingstekort:
A
geld uit te geven
B
geld te lenen
C
geld te sparen
D
geld te hebben

Slide 17 - Quizvraag

Wat is GEEN soort belasting?
A
BTW
B
Loonbelasting
C
Subsidie
D
Accijns

Slide 18 - Quizvraag

Vennootschapsbelasting is een voorbeeld van
A
accijns
B
BTW
C
Directe belastingen
D
Indirecte belastingen

Slide 19 - Quizvraag

Wat betekent de afkorting BTW?
A
Belasting Totale Waarde
B
Belasting Toegevoegde Waarde
C
Bruto Totale Waarde
D
Bruto Toegevoegde Waarde

Slide 20 - Quizvraag

Op welk product wordt GEEN accijns geheven?
A
Tabak
B
Museumbezoek
C
Alcohol
D
Benzine

Slide 21 - Quizvraag

Welk inkomen van de overheid hoort NIET bij niet-belastinginkomsten?
A
Winst overheidsbedrijven
B
Aardgasinkomsten
C
Boetes
D
Subsidies

Slide 22 - Quizvraag