de atmosfeer

De opbouw van de atmosfeer
1 / 28
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeSecundair onderwijs

In deze les zitten 28 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

Onderdelen in deze les

De opbouw van de atmosfeer

Slide 1 - Tekstslide

1.1 De gelaagde opbouw van de atmosfeer
1.1.1 Definitie 
Bekijk de 2 filmpjes en probeer dan om een passende definitie te  formuleren voor onze atmosfeer 

Slide 2 - Tekstslide

Slide 3 - Video

Slide 4 - Video

Geef een definitie voor atmosfeer

Slide 5 - Open vraag

Ga op ontdekking doorheen de atmosfeer aan boord van de raket!
klik op "space race" en scroll van de troposfeer tot de diep in de exosfeer. Sleep daarna de juiste begrippen naar de juiste plaats. 

Slide 6 - Tekstslide

Weerballon
Lijnvlucht
Meteoor
Poollicht
Ozonlaag
Space shuttle

Slide 7 - Sleepvraag

opstijgend ruimte schip
Indien je de vorige vraag niet goed had of je niet helemaal zeker was kan je het volgende filmpje van een opstijgend ruimte schip bekijken. 

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Link

Gassamenstelling van de atmosfeer
Ga na uit welke gassen de atmosfeer is opgebouwd , ga dit na met de LINK.  Je hoeft de evolutie van de verschillende atmosferen niet te kennen, dit is bijkomende info voor de geïnteresseerden. Scroll eens door de pagina. Los vervolgens de vragen op 

Slide 10 - Tekstslide

Wat is het meest voorkomende gas in de atmosfeer?
A
Koolstofdioxide (CO2)
B
Ozon (O3)
C
Zuurstof (O2)
D
Stikstof (N2)

Slide 11 - Quizvraag

Welk edelgas komt het meest voor in de atmosfeer?
A
Helium
B
Neon
C
Argon
D
Krypton

Slide 12 - Quizvraag

Juist of fout : Wij zijn de enige planeet met een atmosfeer.
A
juist
B
Fout

Slide 13 - Quizvraag

Gassamenstelling van de atmosfeer
Via de volgende LINK worden de belangrijkste gassen beschreven van onze atmosfeer. 
Lees ze eens door.

Slide 14 - Tekstslide

Uit hoeveel procent bestaan de 2 meest voorkomende gassen (benoem beide met juiste hoeveelheid)?

Slide 15 - Open vraag

1.1.2 Druk in de atmosfeer
Kan je bedenken hoe de relatie druk - hoogte is aan de hand van de volgende figuren?
klik op de cirkels voor meer uitleg
Wat doet de druk dichter bij het aardoppervlak, stijgen of dalen?
Hoe kan je verklaren dat er een hogere druk is dichter bij het aardoppervlak?
Eigenlijk is luchtdruk niets anders dan het gewicht van lucht (en dit zijn allemaal gasdeeltjes). Door de zwaartekracht worden alle gasdeeltjes, zoals zuurstof, koolstofdioxide en waterdamp, naar de aarde getrokken. De lucht heeft daardoor een bepaald gewicht!

Slide 16 - Tekstslide

Noteer het verband tussen luchtdruk en hoogte

Slide 17 - Open vraag

1.1.3 Temperatuur in de atmosfeer
De atmosfeer kan op basis van de temperatuursverschillen onderverdeeld worden in 4 verschillende lagen of sferen.  
bekijk goed de figuur, kijk naar het temperatuursverloop. Waar daalt de temperatuur en waar stijgt ze? 

Slide 18 - Tekstslide

De troposfeer 
De onderste laag van de aardse atmosfeer. De basis van de troposfeer valt samen met het begane oppervlak, de top ligt op ongeveer 12 km (wisselend tussen 10 km aan de polen en 16 km aan de evenaar). 
De stratosfeer 
De op één na onderste laag van de aardse atmosfeer. De basis van de stratosfeer ligt op ongeveer 12 km hoogte, de top op ongeveer 50 km. 
De mesosfeer

Laag van de aardse atmosfeer tussen de stratosfeer en de thermosfeer. De mesosfeer bevindt zich tussen 50 en 85 km hoogte.
De thermosfeer
Buitenste laag van de aardse atmosfeer. De basis van de thermosfeer ligt op een hoogte van 85 km boven het aardoppervlak. Op ongeveer 600 km hoogte gaat de thermosfeer over in de exosfeer.

Slide 19 - Tekstslide

Oefen de lagen kort in door ze naar de juiste plaats te slepen
Troposfeer
Stratosfeer
mesosfeer
Thermosfeer

Slide 20 - Sleepvraag

Meer informatie over de lagen kan je op de link raadplegen, bekijk dit en maak dan het volgende overzicht compleet

Slide 21 - Tekstslide

In deze laag komen ontstaan alle weerfenomen, de lucht bestaat er uit 78% stikstof en 21% zuurstof. Bijna alle leven bevindt zich hier. Hier is ons dagelijks bestaan. De temperatuur neemt er af met stijgende hoogte.
A
Mesosfeer
B
Troposfeer
C
Stratosfeer
D
Thermosfeer

Slide 22 - Quizvraag

De temperatuur daalt in de deze laag. Hier komen meteoren voor.
A
Mesosfeer
B
Troposfeer
C
Stratosfeer
D
Thermosfeer

Slide 23 - Quizvraag

De temperatuur stijgt er dank zij de aanwezigheid van de Ozonlaag. Hier vliegen de hoogste vliegtuigen.
A
Mesosfeer
B
Troposfeer
C
Stratosfeer
D
Thermosfeer

Slide 24 - Quizvraag

Door zonne-energie kan de temperatuur oplopen van 300°C tot 1600°C. In deze laag vinden we het ISS en het poollicht terug.
A
Mesosfeer
B
Troposfeer
C
Stratosfeer
D
Thermosfeer

Slide 25 - Quizvraag

We weten nu ...
1. Wat de atmosfeer is.

2. Uit welke gassen de atmosfeer bestaat en in welke verhoudingen.

3. Wat de druk en de temperatuur doen doorheen de verschillende lagen van de atmosfeer en waarom.

4. Welke de 4 verschillende temperatuurslagen zijn met hun bijhoordende fenomenen.

Slide 26 - Tekstslide

Waar eindigt het?
met volgend filmpje!
goed gewerkt allemaal. 

Volgende les gaat over energie verdeling op aarde. 

Slide 27 - Tekstslide

0

Slide 28 - Video