Lesgever leereenheid 1 & 2

Begeleiden & Lesgeven
De sportleider als lesgever

Het didactisch model
Leereenheid 1
1 / 44
volgende
Slide 1: Tekstslide
SportMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 44 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Begeleiden & Lesgeven
De sportleider als lesgever

Het didactisch model
Leereenheid 1

Slide 1 - Tekstslide

Inhoud
 • Doelen
 • Didactisch model
 • Beginsituatie
 • Vragen?
 • Huiswerkopdracht

Slide 2 - Tekstslide

Doelen
 • Je weet wat didactiek is;
 • Je hebt kennis over planmatig werken;
 • Je kent de 4 didactische sleutelvragen;
 • Je kent het didactisch model en kan dit uitleggen.

Slide 3 - Tekstslide

Hoeveel ervaring heb jij al met lesgeven?
0100

Slide 4 - Poll

Didactiek
 • De theorie over het les- en leidinggeven
 • Bewegingsdidactiek = theorie van het les- leidinggeven in sport- en bewegingssituaties.

Slide 5 - Tekstslide

Planmatig werken
 • Planmatig werken (systematisch werken);
 • Plannen -> erover nadenken wat en hoe je het gaat doen, lesvoorbereiding!
 • uitvoeren -> werkelijk lesgeven
 • Evalueren -> doelen bereikt? 

Slide 6 - Tekstslide

Waarom is een goede voorbereiding voor een les belangrijk?

Slide 7 - Woordweb

PDCA
 • Plan = plannen of voorbereiden van activiteiten
 • Do = uitvoeren van de activiteiten
 • Check = het controleren en evalueren van de activiteiten
 • Act = het bijstellen van de activiteiten

Slide 8 - Tekstslide

Hoe komt de PDCA cyclus terug tijdens jouw lesbeurt?

Slide 9 - Open vraag

Didactische sleutelvragen
 • Waar moet ik beginnen? Wat is de beginsituatie?
 • Wat wil ik bereiken? Wat zijn mijn doelstellingen?
 • Hoe ga ik de les geven?
 • Heb ik mijn doel bereikt? Wat levert evaluatie van de les mij op?

Slide 10 - Tekstslide

Didactisch model

Slide 11 - Tekstslide

Leg het didactisch model uit:

Slide 12 - Tekstslide

Wat wordt er verstaan onder planmatig werken?
A
voorbereiden, lesgeven en opruimen
B
De doelstelling vast stellen
C
Volgens het didactisch model werken
D
Plannen, uitvoeren en evalueren

Slide 13 - Quizvraag

Leg het verband uit tussen de beginsituatie en de doelstelling:

Slide 14 - Open vraag

Leg het verband uit tussen de beginsituatie en de evaluatie

Slide 15 - Open vraag

Vragen?

Slide 16 - Tekstslide

Wat is didactiek?

Slide 17 - Open vraag

Evaluatie
Doelstelling
Beginsituatie
Les/Training

Slide 18 - Sleepvraag

Op welke manier kan je planmatig werken?

Slide 19 - Open vraag

Benoem de 4 didactische sleutelvragen

Slide 20 - Open vraag

Lesvoorbereidingsformulier
Uitleg voorblad
!Aan de slag!

Slide 21 - Tekstslide

Begeleiden & Lesgeven
De sportleider als lesgever

De beginsituatie
Leereenheid 2

Slide 22 - Tekstslide

Weten we het nog?
 • Didactiek?
 • Planmatig werken?
 • Didactische sleutelvragen?
 • Didactisch model?

Slide 23 - Tekstslide

Doelen
 • Je weet wat een beginsituatieanalyse inhoudt en kent de plek hiervan in het didactisch model.
 • Je weet hoe je een beginsituatieanalyse kan uitvoeren.

Slide 24 - Tekstslide

Didactisch model

Slide 25 - Tekstslide

Waar moet ik beginnen? Wat is de beginsituatie?

 • De groep
 • Individuele SB-deelnemer
 • Lesgever
 • Randvoorwaarden

Slide 26 - Tekstslide

Analyseren 
Gegevens zijn te verkrijgen door:
 • Observeren
 • Vragen stellen
 • Specifieke middelen inzetten

Slide 27 - Tekstslide

Wat verstaan we onder observeren?
A
Doelgericht waarnemen en ordenen van de verkregen informatie
B
Waarde geven aan informatie
C
Interpreteren van informatie
D
Het verwerken van informatie

Slide 28 - Quizvraag

Algemene beginsituatie van een groep

 • Groepsgrootte
 • (gemiddelde) Leeftijd
 • Samenstelling (jongens/meisjes)
 • Aard van de groep (prestatief of recreatief)

Slide 29 - Tekstslide

Beschrijf de algemene beginsituatie van deze groep

Slide 30 - Open vraag

Specifieke beginsituatie van een groep

 • Motorisch niveau (bewegingsvaardigheden, -eigenschappen & fase motorisch leerproces)
 • Cognitief niveau (kennis & inzicht)
 • Sociaal-affectief niveau (omgang, communicatie, motivatie)

Slide 31 - Tekstslide

Wat kan je beschrijven bij het motorische niveau?

Slide 32 - Woordweb

Wat kan je beschrijven bij het cognitieve niveau?

Slide 33 - Woordweb

Wat kan je beschrijven bij het sociaal affectieve niveau?

Slide 34 - Woordweb

Beginsituatie individu
 • Letten op deelnemers met een opmerkelijk of opvallen motorisch, cognitief of sociaal-affectief niveau

Slide 35 - Tekstslide

Beginsituatie lesgever
 • Motorisch
  -hoe goed is mijn eigen vaardigheid?
  -hoe goed is mijn eigen vaardigheid t.a.v. de specifieke beweging die ik wil (aan)leren of verbeteren
 • Cognitief
  -kennis sport en bewegen algemeen
  -kennis van methodische opbouw, spelregels, etc.

Slide 36 - Tekstslide

Beginsituatie lesgever
 • Sociaal-affectief
  -motivatie om de activiteit aan te bieden
  -past wijze van omgang bij de groep?
  -hoe kom ik over als lesgever?
 • Didactische beginsituatie van de lesgever
  -hoe goed ben ik met instrueren?
  -hoe goed ben ik in het veilig en efficient organiseren?
  -hoe goed ben ik in snel aanpassen van de situatie?

Slide 37 - Tekstslide

Beginsituatie randvoorwaarden
 • Tijd: periode, tijdstip, duur, frequentie
 • Ruimte: accomodatie, weersomstandigheden, afmetingen
 • Materiaal: beschikbare materialen, hoeveelheid

Slide 38 - Tekstslide

Leg het verband tussen de beginsituatie en de doelstelling uit

Slide 39 - Open vraag

Leg het verband tussen de beginsituatie en de les uit

Slide 40 - Open vraag

Juist of onjuist?
Om optimaal te kunnen lesgeven, moet je weten wat de beginsituatie is.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 41 - Quizvraag

Bij een beginsituatieanalyse verzamel, interpreteer en orden je alle gegevens die een rol kunnen spelen bij het lesgeven?
A
Juist
B
Onjuist

Slide 42 - Quizvraag

Lesvoorbereidingsformulier
Uitleg docent

Slide 43 - Tekstslide

Vragen?

Slide 44 - Tekstslide