H3 onderzoek doen

Gegevens verzamelen en vastleggen
4 vwo
Hoofdstuk 3
Paragraaf 2
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Gegevens verzamelen en vastleggen
4 vwo
Hoofdstuk 3
Paragraaf 2

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag
Leerdoelen
- Je kan het verschil uitleggen tussen experimenteel en beschrijvend onderzoek.
- Je kan een manier kiezen  om gegevens vast te leggen.

Programma
 1. Herhaling paragraaf 1
 2. Uitleg en vragen paragaaf 2
 3. Zelf werken uit het boek

Slide 2 - Tekstslide

Herhaling H3.1 experimenteel onderzoek
1. Controle - experiment
2. Een factor varieert 
3. De afhankelijke en de onafhankelijke variabelen zijn bekend. 

Slide 3 - Tekstslide

Experiment
Doel: causaal verband vaststellen door te laten zien dat verandering in de onafhankelijke variabele direct verantwoordelijk is voor veranderingen in afhankelijke variabele
.
--> Welke invloed heeft muziek op de groeisnelheid van planten ? 
Vragen volgen op de volgende slides
Slide 4 - Tekstslide

Welke groep planten is het het controle experiment?
A
De planten met muziek
B
De planten zonder muziek

Slide 5 - Quizvraag

groeisnelheid
muziek
onafhankelijke variabele
afhankelijke variabele

Slide 6 - Sleepvraag

Bedenk een variabele die constant gehouden is in beide groepen planten.

Slide 7 - Open vraag

Wat zet je op de X-as als je de gegevens zou uitzetten in een grafiek?
A
De groeisnelheid
B
Wel/geen muziek
C
De tijd
D
Maakt niet uit

Slide 8 - Quizvraag

Onthoud
Wat je weet: x-as
Wat je meet: y-as

Wat je weet = onafhankelijke variabele (bepaald door de onderzoeker)

Wat je meet = afhankelijke variabele


Slide 9 - Tekstslide

3.2 Gegevens verzamelen en vastleggen
 • Beschrijvend onderzoek <---> Experimenteel onderzoek
 • Kwantitatief onderzoek
 • Kwalitatief onderzoek
 • Vastleggen van gegevens

Slide 10 - Tekstslide

Experimenteel onderzoek
 • Er wordt een hypothese getest door een experiment.
 • Eén variabele wordt veranderd en het effect daarvan wordt gemeten.
 • Conclusie wordt getrokken uit waarnemingen (resultaten)
 Beschrijvend onderzoek
 • Registreren van waarnemingen, zonder te variëren met een onafhankelijke variabele.
 • Hieruit probeer je een algemene regel te vinden

Slide 11 - Tekstslide

Kwalitatief onderzoek

 • Het resultaat hiervan is alleen een uitspraak.
 • Bijv. vloeibaar water kan verdampen of bevriezen.
Kwantitatief onderzoek

 • Resultaten worden in getallen uitgedrukt.
 • Bijv. Kokend water verdampt 108x zo snel als water van 20 graden.

Slide 12 - Tekstslide

Gemiddeld scoren leerlingen uit 2e klas tijdens een proefwerk 0,3 punten hoger dan 1e klas leerlingen.
A
Kwalitatief
B
Kwantitatief

Slide 13 - Quizvraag

Bevat een aardappel de voedingsstof zetmeel? (slechte onderzoeksvraag, maar toch)
A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 14 - Quizvraag

Welke planten komen voor in het natuurgebied 'de Veldkamp' langs de Regge?

A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 15 - Quizvraag

Wat is het effect van temperatuur op het percentage ontkieming van tuinkerszaden?


A
kwantitatief en experimenteel
B
kwantitatief en beschrijvend
C
kwalitatief en experimenteel
D
kwalitatief en beschrijvend

Slide 16 - Quizvraag

Zelf werken
Lezen
H3.2 (blz. 85-86)
Maken
H3.2 opdr. 11 t/m 15 en 18

Kun je
- het verschil uitleggen tussen experimenteel en beschrijvend onderzoek?
- een manier kiezen om gegevens vast te leggen?

Slide 17 - Tekstslide