VT

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Onvrijwilligezorg
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Werken in verpleeg- en verzorgingshuizen 

Onvrijwilligezorg

Slide 1 - Tekstslide

Zorg 
De zorg in een verpleeg- of verzorgingshuis is doorgaans minder gericht op herstel, maar meer gericht op het bevorderen van het welbevinden en de kwaliteit van leven.

Slide 2 - Tekstslide

Iedereen die oud is en zorg nodig heeft kan worden opgenomen in een verzorgingshuis / verpleeghuis
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quizvraag

Theorie vrijheidsbeperkende maatregelen

Deelopdracht C: Opname in het verpleeghuis
Verdieping 
Opdracht 4: 

Slide 4 - Tekstslide

Wat weet je al over de wet zorg en dwang?

Slide 5 - Woordweb

Wet Zorg en Dwang (WZD)
Een zorgaanbieder die vanaf 1 januari 2020 gedwongen zorg verleent onder de Wet zorg en dwang of Wet verplichte ggz.


Slide 6 - Tekstslide

WZD
De WZD regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie).

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

WZD kan worden ingezet bij onvrijwillige zorg
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quizvraag

Wanneer iemand de medicatie weigert moet je dwang inzetten
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Slide 11 - Tekstslide

Wanneer spreken we van onvrijwillige zorg?

Slide 12 - Open vraag

Onvrijwillige zorg > verzet
toedienen van vocht, voeding en medicatie, alsmede doorvoeren van medische
controles of andere medische handelingen en overige therapeutische maatregelen, ter
behandeling van een psychogeriatrische aandoening, verstandelijke handicap, een
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan, dan wel
vanwege die aandoening, handicap of stoornis, ter behandeling van een somatische
aandoening;
b. beperken van de bewegingsvrijheid;
c. insluiten;
d. uitoefenen van toezicht op betrokkene;
e. onderzoek aan kleding of lichaam;
f. onderzoek van de woon- of verblijfsruimte op gedrag beïnvloedende middelen en
gevaarlijke voorwerpen;
g. controleren op de aanwezigheid van gedrag beïnvloedende middelen;
h. aanbrengen van beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, 
i. beperken van het recht op het ontvangen van bezoek

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Tekstslide

Slide 15 - Tekstslide

3

Slide 16 - Video

Slide 17 - Link

00:35
Is de wet zorg en dwang hier van toepassing?
A
Ja
B
Nee

Slide 18 - Quizvraag

01:40
Mag je volgens de wet zorg en dwang de mevrouw met meerdere collega's onder de douche zetten? (verplicht douchen)
A
Ja
B
Nee

Slide 19 - Quizvraag

01:59
Is er sprake van onvrijwillige zorg?
A
Ja
B
Nee

Slide 20 - Quizvraag

Vragen?

Slide 21 - Tekstslide