Revision grammar irregular verbs + simple past/continuous

Revision grammar:
irregular verbs
simple past/past continuous 

 
1 / 17
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 17 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Revision grammar:
irregular verbs
simple past/past continuous 

 

Slide 1 - Tekstslide

Irregular verbs
write - .......... - ............ - ..........

Slide 2 - Open vraag

Irregular verbs:
feel - ....... - ........ - ..........

Slide 3 - Open vraag

Irregular verbs:
see - ....... - ........ - ..........

Slide 4 - Open vraag

Irregular verbs:
win - ....... - ........ - ..........

Slide 5 - Open vraag

Irregular verbs:
split - ....... - ........ - ..........

Slide 6 - Open vraag

Irregular verbs:
steal - ....... - ........ - ..........

Slide 7 - Open vraag

Irregular verbs:
beat - ....... - ........ - ..........

Slide 8 - Open vraag

Past simple / Past continuous
We ...(have) dinner when the doorbell (ring).

Slide 9 - Open vraag

Maak past continuous of past simple:
It was raining when I ............ (heard) the thunder.

Slide 10 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous
What ___ Leo ___ (do) when you ___ (call) him yesterday?

Slide 11 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
Joseph ___ (clean) his room when he hurt his finger.

Slide 12 - Open vraag

Maak past continuous of past simple::
Jack ........... (smoke) a cigarette when the headmaster ............. (see) him.

Slide 13 - Open vraag

Past simple and Past continuous:
My sister (do) the dishes while I (watch) TV.

Slide 14 - Open vraag

Past Simple / Past Continuous / Present Perfect
David ___ (send) me an email five minutes ago.

Slide 15 - Open vraag

Maak past continuous of past simple::
Harry ........... (eat) a chocolate frog when the headmaster ............. (see) him.

Slide 16 - Open vraag

        THE END

Slide 17 - Tekstslide