Grensoverschrijdend gedrag

Relaties en seksualiteit
Les 5
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
BurgerschapMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Relaties en seksualiteit
Les 5

Slide 1 - Tekstslide

Grensoverschrijdend gedrag

Slide 2 - Tekstslide

Wat gaan we vandaag doen?
Lesopbouw: 50 minuten
Start en les + lesdoelen doornemen
Werken met Lesson-up-app 
Theoretisch gedeelte over thema/onderwerp
Opdracht / Gesprek 
Gevonden antwoorden doornemen/ Lesdoelen
Woordschrift woorden
Vooruit blik

Slide 3 - Tekstslide

Lesdoelen
-Je kan 3 gedragingen noemen die vallen onder het paraplubegrip grensoverschrijdend gedrag waar de wettelijke norm bij wordt overschreden.
-Je kan een vorm van online misbruik noemen.
-Je kan met behulp van een voorbeeld beargumenteren hoe veranderende opvattingen over seksueel overschrijdend gedrag ook leiden tot veranderende wet- en regelgeving. 

Slide 4 - Tekstslide

Terugblik op de vorige les
Periode voor '60
Periode na '60

Slide 5 - Tekstslide

Seksualiteit NU 

Vrijheid
Veel informatie
Acceptatie
openheid
anoniem zoeken WWW
onderwijs
Seksualiteit VROEGER

Geen vrijheid
Taboe (je praat er niet over)
Niet voor het huwelijk (kerk)
Geen/weinig educatie
Minimaal contact

Slide 6 - Tekstslide

Seksuele voorlichting op de
middelbare school

Slide 7 - Woordweb

Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een paraplubegrip voor grensoverschrijdend gedrag of toenadering die seksueel van aard is waarbij iemand zonder toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaardigheid, leeftijds- of ontwikkelingsniveau of zelfrespect wordt benaderd, overgehaald, beïnvloed, gemanipuleerd, gechanteerd of gedwongen tot seks. 
Hieronder vallen seksuele intimidatie, aanranding, verkrachting, seksuele mishandeling, incest en seksueel misbruik.

Slide 8 - Tekstslide

Online misbruik
 Er zijn 3 verschillende soorten online misbruik:
1. Grooming (digitaal kinderlokken)
2. Sexting (naakt beelden verspreiden)
3. Sextortiom (chantage met naakbeelden)

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Slide 11 - Link

Waar ligt de verantwoording van het verspreiden van seksueel getinte beelden?

Slide 12 - Open vraag

De wetgeving over seksueel grensoverschrijdend gedrag moet volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid meer bij de tijd worden gebracht. 

Slide 13 - Tekstslide

De veranderingen in de maatschappij betekent ook rekening houden met bestaande opvattingen over normaal seksueel gedrag van jongeren. Daarom regelt de nieuwe wet dat sexting - de uitwisseling van zelfgemaakt seksueel beeldmateriaal onder jongeren - niet strafbaar is in een gelijkwaardige situatie tussen leeftijdsgenoten en als het beeldmateriaal uitsluitend bestemd is voor privégebruik.

Slide 14 - Tekstslide

Waar ligt de grens voor jou om aangifte te doen?

Slide 15 - Open vraag

Waarom is de aanpassing van de wet nodig?

Slide 16 - Open vraag

Door toename van het gebruik van internet, sociale media en smartphones is er meer online seksueel contact. Dit maakt het mogelijk seksuele misdrijven ook op afstand te plegen. Uitgangspunt in de nieuwe wet is dat seksuele grensoverschrijding online even strafwaardig is als offline.

Slide 17 - Tekstslide

Iemand kan vervolgd worden als er sprake is van een (of meer) van onderstaande zaken:
Er is sprake van druk of dwang
De beelden zijn verspreid
Degene van wie de beelden zijn gemaakt wist dit niet
De betrokkenen zijn ongelijkwaardig, bijvoorbeeld bij een groot leeftijdsverschil
De beelden zijn gebruikt voor pesten of chantage
De beelden zijn gemaakt om er geld mee te verdienen


Website:https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/12/grapperhaus-moderniseert-wetgeving-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag

Slide 18 - Tekstslide

Wat hebben we gedaan?
- Gekeken naar gedragingen die vallen onder het paraplubegrip grensoverschrijdend gedrag waar de wettelijke norm bij wordt overschreden.
-Welke vormen van online misbruik.
-Hoe opvattingen veranderen over seksueel overschrijdend gedrag en hoe dit ook kan leiden tot verandering in wet- en regelgeving.

Slide 19 - Tekstslide

Hulp?
Veilig Thuis via 0800 2000 
Centrum Seksueel geweld (CSG) 0800 0188
 Vertrouwenspersoon op school/werk
Aangifte bij de politie

Slide 20 - Tekstslide

Vooruitblik volgende week
In les 6 gaan we het hebben over ongewenst zwanger zijn en  individuele keuzes die gemaakt kunnen worden

Slide 21 - Tekstslide

Bedankt voor de aandacht

Slide 22 - Tekstslide