Geschiedenis A2 P1 sprint 4

Geschiedenis klas 2
B1: Monniken & Ridders (cultureel en mentaal)
Voorbereiding:
- nvt
In de les: 
- binnen = beginnen: lezen 
- video christendom
- Zelfstandig werken

Huiswerk volgende les: 
- Maken voorbereidingsles KA 2 (lessonup)
Grieken & Romeinen- cultureel & Mentaal
1
1 / 18
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 18 slides, met tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Geschiedenis klas 2
B1: Monniken & Ridders (cultureel en mentaal)
Voorbereiding:
- nvt
In de les: 
- binnen = beginnen: lezen 
- video christendom
- Zelfstandig werken

Huiswerk volgende les: 
- Maken voorbereidingsles KA 2 (lessonup)
Grieken & Romeinen- cultureel & Mentaal
1

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 . Aan de slag:

-Ga naar  63 in je hb 
- Lees de tekst
- Maak opdracht 1 
- Lees de theorie op blz. 64 & 65
- Maak opdracht 2 t/m 4


Binnen = Beginnen
1. Jassen uit en in de kluis.
2. Telefoon in de telefoontas.
3. Ga rustig zitten  
4. boeken en schrift op tafel, pen in de aanslag
Aan de slag: 

Bespreek met de leerling naast je: 

- Wat zie je op de bron hiernaast? 
- Welke jaartallen horen er bij tijdvak
3 (monniken en ridders)?
- Leg uit wat een domein, het 
hofstelsel en het leenstelsel was. timer
5:00

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 4 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken: 
Blz.       wb: Maken opdracht 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Geschiedenis klas 2
B1: Monniken & Ridders (cultureel en mentaal)
Voorbereiding:
- nvt
In de les: 
- binnen = beginnen: lezen 
- video christendom
- Zelfstandig werken

Huiswerk volgende les: 
- Maken voorbereidingsles KA 2 (lessonup)
Grieken & Romeinen- cultureel & Mentaal
1

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 . Aan de slag:

-Ga naar  63 in je hb 
- Lees de tekst
- Maak opdracht 1 
- Lees de theorie op blz. 64 & 65
- Maak opdracht 2 t/m 4


Binnen = Beginnen
1. Jassen uit en in de kluis.
2. Telefoon in de telefoontas.
3. Ga rustig zitten  
4. boeken en schrift op tafel, pen in de aanslag
Aan de slag: 

- Kies een leesboek uit
- Pak je portfolio (snelhechter)
- Begin met lezentimer
10:00

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lezen in de les geschiedenis
1. Kies één van de boeken uit het krat
2. Na elke 10 minuten verwerking in je portfolio: 

- Datum
- Titel en schrijver
- twee zinnen samenvatting
- Vraag over wat je gelezen hebt. 
- Bladzijdenummer waar je gebleven bent. 

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Monumenten voor Anton de Kom (Bijlmer)
Vaarwel, Akoeba, mijn vrouw, mijn schat, vaarwel!
Strijden ga ik!
Eerst nà d’overwinning kom ik terug …
Nu sta je hier voor mij, jij dappere vrouw!
Beproef me, ‘k ben sterk en sterk ga ik henen.
‘k Ben dubbel zoo moedig, Akoeba door joù.
Zie, deze vuisten zijn hard als de steenen
Anton de Kom over dit gedicht:
‘Het is een oud, oud liedje dat ik in mijn jeugd bij de raison
(Surinaams snareninstrument) hoorde zingen.
Ik heb me altijd verbeeld dat het uit die tijd stamde, toen deze Surinamers tegen de Hollanders streden. De naam van de dichter kennen we niet, wij kennen immers ook niet de namen dier voorvaders, die hun Akoeba verlieten om voor de vrijheid te vechten’.
Uit: Wij slaven van Suriname
Monument voor Anton de Kom. Locatie Anton de Komplein, Amsterdam-Zuidoost. 
Bij het monument is ook een muurschildering te vinden, gemaakt door Hedy Tjin.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

1
Dit is Anton de Kom. Een Surinaamse antikoloniale schrijver, activist en verzetsheld. Anton de Kom wordt geboren in Paramaribo, de hoofdstad van Suriname. Het land was van 1667 tot 1975 een kolonie van Nederland. Een kolonie is een gebied of land dat onder dwang van een ander land bestuurd wordt.
2
Dit is het geboortehuis van Anton de Kom in Paramaribo. Het staat in de wijk Frimangron ( 'vrij-mans-grond'). De slavernij werd afgeschaft in 1863. Anton werd in 1898 geboren en groeide op in een land waar slavernij niet meer was toegestaan. Toch leerde en wist hij hoe het geweest moest zijn om als slaaf op te groeien. Zijn oma en vader vertelden daarover vaak verhalen aan Anton.
3
Anton haalt zijn boekhouddiploma in Suriname en had een baan. Maar hij kan niet het werk krijgen dat hij graag wil. De betere banen in Suriname zijn voor witte Nederlanders, niet voor mensen met een donkere huidskleur. Daarom vertrekt Anton in 1920 uit Suriname naar Nederland, om daar werk te zoeken. 
4
In 1920 arriveert De Kom in Nederland. In Den Haag vindt hij een baan bij een handelaar in koffie en thee. Hier leert hij Petronella Borsboom kennen. In 1926 trouwen ze. Zo’n gemengd huwelijk wordt in die tijd nog als ongewoon beschouwd in het overwegend witte Nederland. Ze kregen vier kinderen: Ad, Cees, Antoine (Ton) en Judith. 
5
Uit ongenoegen dat er in Nederland en in Suriname zo weinig bekend is over de geschiedenis van Suriname en het slavernijverleden geeft hij hierover lezingen. Geïnspireerd door de strijd tegen racisme in de Verenigde Staten en de gelijkheidsidealen van communistische organisaties in Nederland publiceert hij kritische politieke artikelen. Hij krijgt communistische vrienden en voelt zich verwant met Indonesische studenten die streven naar de onafhankelijkheid van Nederlands-Indië.

Slide 12 - Tekstslide

In deze dia: Informatie over het leven van Anton de Kom a.h.v. vensterplaat. Overige afbeeldingen worden later toegelicht.

-informatiebutton 1a: introductie Anton de Kom en kolonialisme
informatiebutton 1b: Het gezin de Kom
-informatiebutton 2: Geboortehuis Anton de Kom. Hier groeit hij op als zoon van een voormalige slaaf.
- informatiebutton 3: Anton als schrijver
informatiebutton 4: Anton schrijft als vrijheidsstrijder over het slavernij verleden in Suriname

De leerlingen kunnen tijdens de les eventueel een vraag stellen via hun mobiel/tablet/computer.

9
Hij keerde per boot terug naar Nederland. Deze gebeurtenis verwerkte hij ook in zijn boek 'Wij slaven van Suriname'. Op de laatste pagina's van het boek beschrijft de Kom hoe hij op het schip de 'Rensselaer' over het blauwe water richting Nederland vaart. 

Sranang (=Suriname) mijn vaderland (=geboorteland)
Eenmaal hoop ik u weer te zien
Op de dag waarop alle ellende uit u weggewist zal zijn

'Alle ellende' verwijst hier naar de uitbuiting van Surinamers door Nederlanders. 
8
Het koloniale bestuur was bang dat Anton de Kom ervoor ging zorgen dat de mensen in opstand zouden komen. De gouveneur liet hem daarom gevangen nemen. Veel Surinamers waren het hier niet mee eens en protesteerden voor de gevangenis voor zijn vrijlating. Om verdere onrust in het land te voorkomen, werd Anton de Kom verbannen uit Suriname. Hij moest terugkeren naar Nederland.
7
Vervolgens besluit Anton een adviesbureau op te richten. Hier kunnen Surinaamse arbeiders advies krijgen over welke rechten zij hebben. Veel Surinamers met verschillende etnische achtergronden weten Anton de Kom hier te vinden. Hij krijgt de bijnaam ‘papa De Kom’. Als een soort vader probeert hij namelijk iedereen te helpen.
10
In 1934 verscheen zijn boek Wij slaven van Suriname. Het was het eerste geschiedenisboek over Suriname dat geschreven was door een Surinamer. Het boek is een protest tegen kolonialisme en racisme.
6
Als zijn moeder eind 1932 op sterven ligt, vertrekt hij met zijn gezin naar Suriname. Op 4 januari 1933 komt hij met zijn familie aan in Suriname. Hij is op dat moment bekend vanwege zijn felle kritiek tegen racisme en de koloniale overheersing. In Suriname ging hij daarmee door. Het koloniale gezag (het Nederlandse bestuur in Suriname) is bang dat hij mensen aanmoedigt om in verzet te komen. Zij besluiten de lezingen te verbieden. 

Slide 13 - Tekstslide

Foto van menigte bij het huis van Anton de Kom in de Pontewerfstraat, Paramaribo, Suriname, 1933.
Familiearchief Els de Kom


Citaat is opgenomen in 'Wij slaven van Suriname' en in zijn biografie. 
Bron: Alice Boots en Rob Woortman,  Anton de Kom. Biografie (Amsterdam/Antwerpen,  2009) 176.
organisatie
bisdommen
parochies
Priester
Relieken
Heiligen
Bijbel
Hemel
Hel
Zonden. 

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken: 
Blz.       wb: Maken opdracht 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

4 . Aan de slag:

-Ga naar  63 in je hb 
- Lees de tekst
- Maak opdracht 1 
- Lees de theorie op blz. 64 & 65
- Maak opdracht 2 t/m 4


Einde van de les
1. Ruim rustig je spullen op.
2. Zet de tafels en stoelen recht en in de juiste opstelling. 
3. Schuif je stoel aan. 
4. Leesboeken en portfolio's inleveren
4. Pak je telefoon en verlaat rustig het lokaal. 
Huiswerk volgende les: 

- Lees paragraaf C (blz.  40 HB) grondig door. 
- Maak een begrippenlijst (+ betekenis) met de onderstreepte begrippen. 

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zelfstandig werken: 
Blz. 30 wb: Maken opdracht 5 t/m 8 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies