NOVA H6.3 les 5 zuurbase reacties

NOVA H6.3 les 5 zuurbase reacties
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

NOVA H6.3 les 5 zuurbase reacties

Slide 1 - Tekstslide

deze les
  • wat weet je nog van de vorige les?
  • hoe herken je een zuurbase reactie?
  • in een zuurbase reactie aangegeven welk deeltje reageert als zuur en welk deeltje reageert als base

Slide 2 - Tekstslide

Een zuur is een deeltje/stof dat een
H+ ion kan ........
A
opnemen
B
afstaan

Slide 3 - Quizvraag

Hoeveel H+ ionen kan ethaanzuur afstaan?
A
4
B
3
C
2
D
1

Slide 4 - Quizvraag

Wat is het zuurrestion van deze zuren?
H2O + CO
HCl
HS
CH3COO
Wat is het zuur van deze zuurrestionen?
H2SO4
HCO3-
timer
2:00
Cl-
H2CO3
CO32-
SO42-
HSO4-
H2S
S2-
CH3COOH

Slide 5 - Sleepvraag

Geef de namen van de volgende zuren

timer
1:00

Slide 6 - Open vraag

Geef de ionisatievergelijking voor salpeterzuur

                                                           +

Geef de ionisatievergelijking voor waterstofchloride
                                                           +
timer
2:00
HNO3
HI
H+
NO3-
I-
Cl-
HCl
H+
H3PO4
PO43-
3 H+

Slide 7 - Sleepvraag

Een base is een deeltje/stof dat een
H+ ion kan ........
A
opnemen
B
afstaan

Slide 8 - Quizvraag

Welke zouten zijn basische stoffen?
Sleep ze naar de afbeelding

timer
2:00
NaCl
NaNO3
Na2O
Na2SO4
NaOH
Na2CO3
NaHCO3
NaBr

Slide 9 - Sleepvraag

leerdoelen
aan het eind van deze les:
- kun je een zuurbase reactie herkennen
- kun je aangeven welk deeltje reageert als zuur en welk deeltje reageert als base

Slide 10 - Tekstslide

Zuurbase reacties
Bij een reactie tussen een zuur en een base 
geeft het zuur H+ af aan de base
Je herkent een zuurbase-reactie dus aan 
het verplaatsen van H+ ionen
Voorbeeld:
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + HOH (=H2O)

noteer & leer

Slide 11 - Tekstslide

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.

Na3PO4(s)>3Na+(aq)+PO43(aq)
4Al(s)+3O2(g)>2Al2O3(s)
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 12 - Quizvraag

Zijn de volgende reacties zuurbase reacties?
1.

2.
K2O(s)+H2O(l)>2K+(aq)+2OH(aq)
HF+CH3COO>F+CH3COOH
A
alleen reactie 1
B
alleen reactie 2
C
ja, allebei
D
nee, geen van beide

Slide 13 - Quizvraag

Is de volgende reactie een zuurbase reactie?
Mg (s) + 2 H+ (aq) -> Mg2+ (aq) + H2 (g)
A
ja
B
nee

Slide 14 - Quizvraag

Zuurbase reacties
Je gaat zo filmpjes bekijken van verschillende zuurbase-reacties. 

Na elk filmpje moet je aangeven welk deeltje reageert als zuur en welk deeltje als base

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Hieronder staat de reactievergelijking voor de vorming van salmiak. Welk deeltje reageert als zuur en welke als de base?
NH3(g)+HCl(g)>NH4Cl(s)

Slide 17 - Open vraag

Slide 18 - Video

Welk deeltje reageert als zuur en welke als de base bij de reactie tussen bariumhydroxide en ammoniumchloride ?
Ba(OH)2(s)+2NH4Cl(s)>BaCl2+NH3+2H2O

Slide 19 - Open vraag

2

Slide 20 - Video

Welk deeltje reageert als zuur en welke als base bij het ontkalken van de waterkoker ?

Slide 21 - Open vraag

00:15
zuurbase reactie
Volgens de dame in het filmpje "lost kalk op in azijn"
Maar dat klopt dus niet
De kalk verdwijnt omdat er een zuurbase reactie optreedt tussen de base in kalksteen en het azijnzuur in de azijn

Slide 22 - Tekstslide

00:15
1. Het kalk in de waterkoker is kalksteen. Geef de formule van kalksteen. Gebruik Binas tabel 66A
2. Kan kalksteen oplossen in water?
Gebruik Binas tabel 45A
timer
3:00

Slide 23 - Open vraag

Eigen werk
Bestudeer H6.3 blz 148 tm 150
(maak alvast een samenvatting voor de toetsweek)
Leer de namen en formules uit tabel 1 + tabel 2 uit je hoofd
Maak H6.3 opgave 6 + 7
Kijk na: heb je de leerdoelen van deze les behaald?

Slide 24 - Tekstslide