cross

Betuursrecht HC 8

HC 8
Bevoegdheid burgerlijke rechter en formele rechtskracht
1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
Algemene RechtsleerUniversity

In deze les zitten 23 slides, met interactieve quizzen en tekstslide.

Onderdelen in deze les

HC 8
Bevoegdheid burgerlijke rechter en formele rechtskracht

Slide 1 - Tekstslide

Wat staat centraal in Guldemond -Noordwijkerhout (HR 31 december 1915)

Slide 2 - Open vraag

Waar gaat de voorrangsregeling over?

Slide 3 - Open vraag

Welke uitspraak gaat over de uitzondering op het objectum litis-leer?

Slide 4 - Open vraag

Wanneer is de rechter wel bevoegd, maar dient hij zich buitengewoon afstandelijk oordelend op te stellen?

Slide 5 - Open vraag

Wanneer is er geen sprake van voorrang van de bestuursrechter?

Slide 6 - Open vraag

Wat is het verschil tussen de bestuursrechter en de burgerlijke rechter? Wat dienen zij zich af te vragen?

Slide 7 - Open vraag

Vwb ontvankelijkheid in het privaatrecht, wat is belangrijk in de bepaling daarvan vanuit het perspectief van de belanghebbende?

Slide 8 - Open vraag

Welke rol speelt belanghebbendheid voor wat betreft de ontvankelijkeheid in het privaatrecht?
A
In het privaatrecht gelden dezelfde normen zoals de opera-criteria voor het bepalen of iemand belanghebbende is
B
In het privaatrecht speelt de vraag of iemand belanghebbende is geen rol in ontvakelijkheid. Leer van Ali Baba

Slide 9 - Quizvraag

Begrenzingen die in het bestuursrecht gelden voor ABBB's gelden ook voor het privaatrecht. Bij welke twee ABBB's geldt dit vooral?

Slide 10 - Open vraag

Wat zijn de voordelen van civiele rechtsbescherming? (3)

Slide 11 - Open vraag

Wat zijn de voordelen van civiele rechtsbescherming? (3)

Slide 12 - Open vraag

Een beschikking/besluit is rechtmatig todat deze door de bestuursrechter wordt vernietigd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 13 - Quizvraag

Wordt er geen bestuursrechtelijk rechtsmiddel aangewend tegen een beschikking dan wordt deze onaantastbaar en krijgt ze (voor de burgerlijke rechter) ......
A
rechtseenheid
B
relativiteit
C
legaliteit
D
formele rechtskracht

Slide 14 - Quizvraag

Wat is de achtergrond van de formele rechtskracht (4)

Slide 15 - Open vraag

Wat is oneigenlijke formele rechtskracht

Slide 16 - Open vraag

Een beschikking/besluit wordt geacht rechtmatig te zijn totdat deze door de bestuursrechter wordt vernietigd
A
Juist
B
Onjuist

Slide 17 - Quizvraag

Wordt geen bestuursrechtelijk rechtsmiddel aangewend tegen de beschikking dan wordt deze onaantastbaar en verkrijgt ze (voor de burgerlijke rechter) formele rechtskracht
A
Klopt
B
Nope

Slide 18 - Quizvraag

Als er niet over een beschikking is geklaagd bij de bestuursrechter, dan gaat de burgerrechter ervan uit dat de beschikking juist is. Hij kan er dan ook niet meer aan komen, ook al is het evident dat de beschikking niet deugt.
A
Yep, dat is de formele rechtskracht, oftewel onaantastbaarheid voor de burgerlijke rechter
B
Nope, als de beschikking niet deugt dan moet deze vernietigd worden

Slide 19 - Quizvraag

Kan je de definitie van de formele rechtskracht opdreunen zoals Rogier dat van ons wil?

Slide 20 - Open vraag

Als de beschikking helemaal niet is voorgelegd aan de bestuursrechter (of alleen in bezwaar) en de beroepstermijnen zijn verstreken, kan de burgerlijke rechter een oordeel geven over de onrechtmatigheid van de beschikking.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 21 - Quizvraag

Alleen na vernietiging van een beschikking door de bestuursrechter staat vast dat een b.o. onrechtmatig heeft gehandeld
A
juist
B
onjuist

Slide 22 - Quizvraag

Waarom was het in de zaak Goede de vraag van belang of hij een arbeidsovk of een eenzijdige aanstelling had bij de UoC

Slide 23 - Open vraag