vormen van verzorgingsstaat

1 / 12
volgende
Slide 1: Tekstslide
MaatschappijleerMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

In deze les zitten 12 slides, met tekstslides en 1 video.

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

verzorgingsstaat
markt: de zorg is een zaak van economische vraag en aanbod. De aanbieders zijn gericht op winst-> klanten kunnen een verzekering afsluiten
particulier initiatief: zorg bieden aan naasten waarmee je een (affectieve) relatie hebt -> zorg voor een netwerk
overheid: de overheid zorgt voor de zorg van de bevolking-> wordt betaald uit belasting - en premieinkomsten

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Ontstaan verzorgingsstaat
1. Theorie van Swaan
De groei van  wederzijdse afhankelijkheid (interdepentie) maakt dat mensen meer gevoelig worden voor gedrag van anderen (externe factoren).
Hoe kun je gedrag van anderen  sturen? -> dilemma van de collectieve actie -> overheidsingrijpen nodig (denk nu aan Corona-virus) 
2. theorie van de arbeidersbeweging
Sociale wetten en alles wat daarbij hoort gevolg van de sociale kwestie na de industriële revolutie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Functies verzorgingsstaat
verzorgen
verzekeren
verheffen
verbinden

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

sociale zekerheid
1. minimumbehoefte functie -> uitkering voor iedereen gelijk (solidariteit)
2. loondervingsfunctie -> afhankelijk van ingelegde premie (equivalentie)
Bestudeer op blz 141 en 142 het stelsel van sociale zekerheid

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

 onderwijs in verzorgingssstaat
 1. kwalificerende functie (-> arbeidsmarkt)
 2. maatschappelijk-vormende functie (-> socialiseren of individualiseren?)
 3. kansengelijkheid bieden (->verbinden)

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Liberale verzorgingsstaat
kernwaarde : individuele vrijheid
 • Marktwerking centraal
 • weinig overheidsvoorzieningen
 • beperkte sociale zekerheid
 • gericht op individu (niet gezin/groep)
 • lage belastingdruk
 • VS, VK, Canada (Angelsaksisch model)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal-democratische verzorgingsstaat
Kernwaarde: gelijkheid
 • overheid speelt centrale rol
 • uitgebreid stelsel sociale rechten
 • veel sociale voorzieningen
 • gericht op  individu (niet gezin, groep)
 • hoge mate van decommodificatie
 • overheid bevordert arbeidsparticipatie
 • Progressieve  en relatief hoge belastingen
 • Zweden, Denemarken, Noorwegen en Finland (Scandinavisch model)

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

conservatief-corporatistische verzorgingsstaat
Kernwaarde: solidariteit
 • het traditionele gezin staat centraal
 • grote rol voor vanbonden (maatschappelijk middenveld), kerken en vrijwilligers
 • gemiddeld niveau van sociale voorzieningen
 • Kostwinnersprincipe
 • belastingen redelijk hoog en progressief
 • Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Spanje en Italië

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nederland
Hybridestaat: aspecten van sociaal-democratische en van conservatief-corporatistische verzorgingsstaat.

Participatiesamenleving: Toekomstbestendig?

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 11 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Robotisering
globalisering

Slide 12 - Tekstslide

blz 168