cross

Paragraaf 2: Chicago een stad in verandering

1 / 20
volgende
Slide 1: Video
AardrijkskundehavoLeerjaar 3

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 90 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Video

Paragraaf 2: Chicago een stad in verandering
In het filmpje in de vorige dia rapt de groep N.W.A over 'fuck tha police'. In deze paragraaf gaan wij bekijken hoe deze gedachten en uiteindelijk rapgroepen of gevaarlijke bendes tot stand kunnen komen. Daar zullen we een aantal aardrijkskundige begrippen bij gaan bespreken! succes.

In de volgende dia zal je de leerdoelen van deze paragraaf vinden. 

Slide 2 - Tekstslide

Wat leer je deze les?
- Je bent in staat om een verklaring te geven waarom de groei van suburbs ten koste ging van de centrale stad.
- Je kan uitleggen waarom er een tegenstelling ontstond tussen arme en rijke wijken
 - Je bent in staat om gentrificatie uit te leggen
- Je bent in staat om 1 negatief en 1 positief gevolg van gentrificatie op te noemen
- Je kan het verband tussen stedelijke vernieuwing en re-urbanisatie verklaren!
- Je kan aan de hand van foto's gentrificatie herkennen. 

Slide 3 - Tekstslide

Leegloop van de centrale stad
In 1950 had de centrale stad van Chicago nog erg veel inwoners, maar door de groei van de suburbs is de centrale stad veel inwoners verloren. 
Door selectieve migratie vertrokken met name de rijkere blanke bevolking naar de suburbs buiten de stad. 
Men wilde heel graag op een rustige en veilige plek gaan wonen met de kinderen. Veel suburbs hebben dan ook een goede school en meerdere sportclubs in de buurt. 

Slide 4 - Tekstslide

Verklaar waarom de groei van de suburbs zorgde voor leegloop in de centrale stad

Slide 5 - Open vraag

verschil tussen downtown Chicago en een suburb

Slide 6 - Tekstslide

Selectieve migratie en etnische wijken
Door de selectieve migratie vertrokken veel rijkere bewoners van Chicago. Hierdoor bleven dus de amere bewoners in de centrale stad wonen.
Om zich veiliger en meer thuis te voelen gingen veel bewoners van dezelfde afkomst bij elkaar in de buurt wonen, hierdoor ontstaan er dus etnische wijken. 

Een voorbeeld van een etnische wijk is: Chinatown

Slide 7 - Tekstslide

Noem nog een voorbeeld van een etnische wijk

Slide 8 - Open vraag

Invloed op de stad
Veel inwoners trokken weg uit de stad en gingen naar de suburbs. Deze suburbs groeiden enorm hierdoor. 
Doordat deze suburbs enorm groeiden moesten bedrijven zich ook gaan verplaatsen naar deze suburbs, de klanten waren namelijk allemaal al weg gegaan uit de centrale stad.
Doordat deze bedrijvigheid wegtrekt in de stad zie je dat de stad heel erg snel achteruit gaat. Het was zelfs in 1990 niet meer veilig om na sluitingstijd van de winkels op straat te lopen!

Slide 9 - Tekstslide

Stad weer in trek
Bekijk de powtoon op de onderstaande link: https://www.youtube.com/watch?v=mVDK6_qZZDc

Slide 10 - Tekstslide

Stad weer in trek
Er zijn steeds meer mensen die het saai vinden om in de suburbs te wonen, dus gaan ze verhuizen naar downtown en de wijken eromheen. Deze centrale stad is door de stedelijke vernieuwingen een stuk levendiger geworden. Vaak zijn dit mensen die nog jong zijn en hoogopgeleid zijn en hierdoor dus een hoger inkomen hebben. Het opnieuw naar de stad trekken noemen we re-urbanisatie. Doordat deze nieuwe bewoners een hoger inkomen hebben kunnen ze een verwaarloosd huis opknappen. Wanneer deze verwaarloosde huizen opgeknapt worden komen er juist weer meer mensen die een hoger inkomen hebben daar wonen. Dit opknappen noemen we: gentrificatie

Slide 11 - Tekstslide

Gentrificatie uitgelegd
Bekijk het filmpje op de onderstaande link: 
https://www.youtube.com/watch?v=kfOqmSXDAD8

Slide 12 - Tekstslide

Noem 1 voordeel en 1 nadeel van gentrificatie

Slide 13 - Open vraag

Hoe ziet gentrificatie eruit?

Slide 14 - Tekstslide

Waarom ging de groei van de suburbs ten koste van de centrale stad?
A
Veel mensen trokken van de suburbs naar de centrale stad
B
Veel mensen trokken weg uit de centrale stad naar de suburbs
C
Veel mensen deden mee met de re-urbanisatie
D
Veel mensen wilde de oudere wijken opknappen.

Slide 15 - Quizvraag

Wat betekent selectieve migratie?
A
Het migreren van een bevolking
B
Het migreren van een grotere bevolkingsgroep
C
Het migreren van een bepaalde bevolkingsgroep
D
Het migreren van allerlei verschillende bevolkingsgroepen.

Slide 16 - Quizvraag

Waarom gaan mensen in een etnische wijk wonen?
(meerdere antwoorden zijn goed!)
A
Ze voelen meer veiligheid bij dezelfde etnische groep.
B
Ze voelen zich minder veilig in een etnische wijk
C
Ze voelen zich meer thuis bij dezelfde etnische groep
D
Een etnische wijk is minder duur om in te wonen

Slide 17 - Quizvraag

Niet alleen downtown krijgt een nieuw gezicht, ook de wijken eromheen veranderen snel!
Geef een verklaring waardoor dit nieuwe gezicht ontstaat gebruik hierbij de begrippen: Stedelijke vernieuwing en gentrificatie

Slide 18 - Open vraag

Gentrificatie
Je gaat een powtoon maken waarin jij gentrificatie gaat uitleggen. In deze powtoon laat jij gentrificatie terugkomen en zorg je ervoor dat je minimaal 1 voordeel en 1 nadeel laat zien in de powtoon. Om meer informatie over gentrificatie te vinden kan je in deze les terugkijken en natuurlijk je docent raadplegen. 
Wat komt terug in de powtoon?
- 1 voordeel en 1 nadeel van gentrificatie
- Hoe het proces van gentrificatie werkt. 
- Waardoor de stad weer aantrekkelijk wordt door
Gentrificatie. 

Slide 19 - Tekstslide

Redlining
Redlining is een groot probleem momenteel in de VS. Redlining zorgt ervoor dat een wijk enorm achteruit kan gaan en dat er zelfs geen supermarkt of school meer te vinden is in die wijk. Met behulp van het internet gaan jullie uitzoeken hoe redlining precies werkt. Het begrip redlining leggen jullie dan vervolgens uit door middel van een
powtoon filmpje!
Een aantal handige linkjes: 
https://www.youtube.com/watch?v=0OwEVPwy7TU
https://en.wikipedia.org/wiki/Redlining
En natuurlijk je docent! 

Deze powtoon lever je in op de mail via een mp4 bestand!

Slide 20 - Tekstslide