Paragraaf 4.2 Cultuur

Par 4.2 Cultuur
1 / 49
volgende
Slide 1: Tekstslide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 1

In deze les zitten 49 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 30 min

Onderdelen in deze les

Par 4.2 Cultuur

Slide 1 - Tekstslide

Lezen
Basis: lezen blz 58, stukje cultuur en cultuurkenmerken en veel talen
Kader/Mavo: lezen blz 58, stukje cultuur en cultuurkenmerken en veel talen

Slide 2 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je kunt uitleggen wat er onder cultuur valt.
- Je weet wat cultuurkenmerken zijn.
- Je kunt minimaal 2 cultuurkenmerken van India noemen.
- Je weet dat er in India veel verschillende talen worden gesproken.
- Je kunt uitleggen waarom men in India Engels spreekt en kunt uitleggen waarom dat een voordeel is als je naar het buitenland gaat.
- Je kunt uitleggen wat een kolonie is.
- Je weet wanneer India onafhankelijk werd.
- Je weet wie Gandhi was.

Slide 3 - Tekstslide

Quiz
Maar eerst gaan we kijken wat jullie nog weten van de vorige lessen.. 

Slide 4 - Tekstslide

In welk werelddeel ligt India?
A
Afrika
B
Azie
C
Noord-Amerika
D
Zuid-Amerika

Slide 5 - Quizvraag

Hoe noemen we de neerslag die ontstaat bij het Himalaya-gebergte?
A
Gebergte-neerslag
B
Stuwingsneerslag
C
Stijgingsneerslag
D
Koude neerslag

Slide 6 - Quizvraag

Tijdens welke moesson valt er veel neerslag in India?
A
Zomermoesson
B
Herfstmoesson
C
Wintermoesson
D
Lentemoesson

Slide 7 - Quizvraag

De temperatuur onderaan een berg is 32 graden, de berg is 4 kilometer hoog. Wat is de temperatuur boven aan de berg?
A
6
B
8
C
-10
D
5

Slide 8 - Quizvraag

Wat is een ander woord voor verstedelijking?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Re-urbanisatie
D
Stedenbouwkunde

Slide 9 - Quizvraag

In India trekken veel mensen van het platteland naar de stad
A
Juist
B
Onjuist

Slide 10 - Quizvraag

Mindmap
Pen en schrift op tafel, we gaan een mindmap maken over deze paragraaf. 

Slide 11 - Tekstslide

Cultuur
Onder cultuur verstaan we drie dingen:
Taal, godsdienst en gewoonten.
Uiterlijke kenmerken zijn geen cultuur! 

Slide 12 - Tekstslide

Taal
In India worden honderden talen gesproken. Gelukkig spreken bijna alle inwoners van India de Engelse taal. Zo kunnen ze allemaal met elkaar communiceren. 

Slide 13 - Tekstslide

Slide 14 - Video

Engels
De Engelse taal geeft nog een voordeel. Een Indier kan makkelijker aan de slag voor een buitenlands bedrijf dat zich in India vestigd of aan het werk in het buitenland. 

Slide 15 - Tekstslide

Kolonie
India was vroeger een kolonie van Groot-Brittannie. Daardoor spreekt men er goed Engels. De Britten waren de baas in de landen die te zien op de afbeelding hiernaast. 

Slide 16 - Tekstslide

Onafhankelijk
Onder leiding van Gandhi werd India in 1947 onafhankelijk. De Engelse taal bleef. Gandhi verzette zich tegen het kastenstelsel in India. Uiteindelijk werd hij vermoord door een extremist. 

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Quiz
Eens kijken wie er goed heeft opgelet..

Slide 19 - Tekstslide

Wat is geen cultuurkenmerk?
A
Taal
B
Huidskleur
C
Feest
D
Godsdienst

Slide 20 - Quizvraag

India was vroeger een kolonie van?
A
Nederland
B
China
C
Engeland
D
Australië

Slide 21 - Quizvraag

Wat is de meest gesproken taal in India?
A
Hindi
B
Engels
C
Frans
D
Punjabi

Slide 22 - Quizvraag

Wie leidde de onafhankelijksheidstrijd van India?
A
Churchill
B
Gandhi
C
Gondhi
D
Gundhi

Slide 23 - Quizvraag

En nu?
Pak de studiewijzer.
Maak van deze les een mindmap.
Maak van deze les een samenvatting. 
Maak de vragen van deze paragraaf in de GEO-online.

Slide 24 - Tekstslide

Par 4.2 Cultuur deel 2

Slide 25 - Tekstslide

Lezen
Basis: lezen blz 59, stukje geloven in India
Kader/Mavo: lezen blz 59, stukje geloven in India

Slide 26 - Tekstslide

Leerdoelen
- Je weet twee kenmerken van het hindoeïsme en de invloed op het dagelijks leven.
- Je kunt het kastenstelsel uitleggen.
- Je weet waar Kashmir ligt en welke problemen er rond het gebied zijn.
- Je weet welke godsdiensten er in India zijn.
- Je kent de begrippen: Hindoeïsme, kastenstelsel, Dalits, Kashmir.

Slide 27 - Tekstslide

Quiz
Maar eerst gaan we kijken wat jullie nog weten van de vorige lessen.. 

Slide 28 - Tekstslide

Wat is een ander woord voor verstedelijking?
A
Urbanisatie
B
Suburbanisatie
C
Re-urbanisatie
D
Stedenbouwkunde

Slide 29 - Quizvraag

De temperatuur onderaan een berg is 19 graden, de berg is 3 kilometer hoog. Wat is de temperatuur boven aan de berg?
A
2
B
1
C
-10
D
5

Slide 30 - Quizvraag

Wat is geen cultuurkenmerk?
A
Taal
B
Huidskleur
C
Feest
D
Godsdienst

Slide 31 - Quizvraag

Wat is de meest gesproken taal in India?
A
Hindi
B
Engels
C
Frans
D
Punjabi

Slide 32 - Quizvraag

Mindmap
Pen en schrift op tafel, we gaan een mindmap maken over deze paragraaf. 

Slide 33 - Tekstslide

Herhalen
1.2 miljard inwoners
Ganges
Himalaya
Landbouw
Engels
Cultuur

Slide 34 - Tekstslide

Kastenstelsel
Het kastenstelsel bestaat al honderden jaren. Dit is een soort standensamenleving. De bovenste kasten hebben veel meer rechten dan de ondersten. Officieel is het stelsel afgeschaft, maar het bestaat nog steeds.

Slide 35 - Tekstslide

Geboorte
Vanaf je geboorte zit je in een bepaalde kaste, je kunt niet omhoog of naar beneden. Mensen uit een kaste, mogen eigenlijk alleen omgaan met mensen uit hun eigen kaste. 

Slide 36 - Tekstslide

Slide 37 - Video

Plattegrond
Hiernaast zie je een plattegrond van het dorp Karuppur. De plattegrond laat zien dat kasten in verschillende wijken wonen en hun eigen waterputten hebben. 

Slide 38 - Tekstslide

Dalits
Onderaan in het stelsel staan de Dalits. De Dalits mochten vroeger niet naar school, en als ze mochten, moesten ze op de grond zitten. De Dalits zijn er soms slecht aan toe. Op het platteland hebben de Dalits bijvoorbeeld de slechtste waterputten.

Slide 39 - Tekstslide

Hindoeisme
Het kastenstelsel is onderdeel van de cultuur in India. Het Hindoeisme is de godsdienst van veel Indiers. India telt bijna 1 miljard Hindoes. 55 miljoen Indiers zijn moslim. Voor Hindoes is de koe heilig.
Een koe op de stoep, spoor of weg is India heel gewoon.

Slide 40 - Tekstslide

Hindoeisme
Een hindoe gelooft in reincarnatie. Als een hindoe goed leeft, zal hij later terugkomen in een hogere kaste. Hindoes geloven ook dat als je slecht hebt geleefd, je terugkomt als Dalit. 

Slide 41 - Tekstslide

Ganges
Hindoes geloven dat ze hun ziel kunnen reinigen, door zich te wassen in de rivier de Ganges. Als een Hindoe sterft wordt hij gecremeerd. Hun as wordt, als het kan, in de rivier de Ganges gestrooid. 

Slide 42 - Tekstslide

Slide 43 - Video

Quiz
Eens kijken wie er goed heeft opgelet..

Slide 44 - Tekstslide

Wie staan er bovenaan in het kastenstelsel?
A
Dalits
B
Brahmanen
C
Shudra's
D
Vaishya's

Slide 45 - Quizvraag

Waar gelooft een hindoe in?
A
Dat varkens heilig zijn.
B
Reincarnatie
C
In 1 god
D
Dat alles waarde heeft.

Slide 46 - Quizvraag

Wie zijn de onaanraakbaren?
A
Shudra's
B
Ajaksfans
C
Dalits
D
Brahmanen

Slide 47 - Quizvraag

Wat is na hindoeisme de meest voorkomende godsdienst in India?
A
Christendom
B
Jodendom
C
Boedhisme
D
Islam

Slide 48 - Quizvraag

En nu?
Maak een mindmap van deze les.
Maak een samenvatting van deze les.
Maak de vragen van paragraaf 4.2 van de GEO-online.

Slide 49 - Tekstslide