Word order - woordvolgorde goede versie

Word order - woordvolgorde
Theme 3 grammar
Stepping Stones
1 / 37
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 2

In deze les zitten 37 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Word order - woordvolgorde
Theme 3 grammar
Stepping Stones

Slide 1 - Tekstslide

Woordvolgorde

Slide 2 - Woordweb

Woordvolgorde
Woordvolgorde is de manier waarop een Engelse zin opgebouwd is uit woorden.

Je houd een bepaalde volgorde aan van verschillende woorden en daar vorm je een correcte Engelse zin mee.

Slide 3 - Tekstslide

Slide 4 - Tekstslide

Voorbeelden
(wanneer?) - wie? - doet? - wat/wie? - waar? - wanneer?

I - am walking - to school - today.
Wie - doet? - wat? - wanneer?

They - are - usually - at the gym - on Mondays.
She - bought - a blue dress.

Slide 5 - Tekstslide

Woordsoorten
Elk Engels woord hoort bij een woordsoort.
I - we = persoonlijke voornaamwoord
go = werkwoord
to the zoo = plaatsbepaling
always = bijwoord van frequentie
the = lidwoord

Slide 6 - Tekstslide

Belangrijke woorden
Bijwoorden van frequentie geven aan hoe vaak iets gebeurt in een zin. Bijvoorbeeld: always, never, sometimes, usually.

Deze woorden staan altijd bij de werkwoorden:
1. bij één werkwoord staan ze ervoor, behalve bij am/are/is/was/were
2. bij twee of meer werkwoorden altijd achter het 1e werkwoord.

Slide 7 - Tekstslide

Voorbeelden
I always go to the swimming pool on Friday.
They never watch television at home.
He usually drinks a fizzy drink at the weekends.

Slide 8 - Tekstslide

Tijd en plaats in de zin
De tijdsbepaling (wanneer iets gebeurt) mag vooraan of achteraan in de zin.
Je mag de tijd alleen vooraan zetten als dat het belangrijkste in de zin is.
When did you see him? > Yesterday I saw him.

Slide 9 - Tekstslide

Tijd en plaats in de zin.
Eerst komt de plaatsbepaling en dan de tijdsbepaling in de zin.
Ezelsbruggetje: patat - toetje.
plaats - tijd.

I saw him at the supermarket last week.
We went to Mexico two years ago.

Slide 10 - Tekstslide

Zet in de juiste volgorde:
He - to the market - on - always - Sundays - goes

Slide 11 - Open vraag

I eat an apple every day.
A
Correct
B
Incorrect

Slide 12 - Quizvraag

He does his homework during the lesson in class.
A
Correct
B
Incorrect

Slide 13 - Quizvraag

We go tomorrow to the new film 'IT'
A
Correct
B
Incorrect

Slide 14 - Quizvraag

We always wear pink on Wednesdays.
A
Correct
B
Incorrect

Slide 15 - Quizvraag

1.I am playing tennis with my friend
tonight.
2.Tonight I am playing tennis with my friend.
A
1 = correct
B
2= correct
C
1+2 are correct
D
1+2 are wrong

Slide 16 - Quizvraag

1. Yoda often uses his light saber.
2. Yoda uses often his light saber.
A
1 = correct
B
2= correct
C
both are correct
D
both are wrong

Slide 17 - Quizvraag

1. Darth Vader is seldom happy.
2. Darth Vader seldom is happy
A
1 = correct
B
2= correct
C
both are correct
D
both are wrong

Slide 18 - Quizvraag

1. It never could have been made without c.g.i.
2. It could never have been made without c.g.i.
A
1 = correct
B
2 = correct
C
both are correct
D
both are wrong

Slide 19 - Quizvraag

Wie
doet
wat
waar
wanneer
Jacky and Pete
aren't going
to the cinema
tonight

Slide 20 - Sleepvraag

wie
doet
wat
waar
wanneer
The parents
bring
to football training

every Sunday

their son

Slide 21 - Sleepvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
He swims every day in the canal.
B
He swims in the canal every day.

Slide 22 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
My sister got married last year.
B
Last year my sister got married.
C
My sister last year got married.

Slide 23 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Doesn't she go in the weekends out?
B
Doesn't she go out in the weekends?

Slide 24 - Quizvraag

1. He _________ listens __________ to the radio.

2. They ___________ read ___________ a book.

3. Tom _________ is _________ very friendly. 

4. Pete _________ gets _________ angry. 

5. We _________ are _________ on time. 
Sleep het bijwoord op de juiste plek
often
sometimes
usually
never
always

Slide 25 - Sleepvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
They often go out in the weekends.
B
They go often out in the weekends.

Slide 26 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
We are never in a position to complain.
B
We never are in a position to complain.

Slide 27 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Have ever you read a novel by J.R.R. Tolkien?
B
Have you read ever a novel by J.R.R. Tolkien?
C
Have you read a novel by J.R.R. Tolkien ever?
D
Have you ever read a novel by J.R.R. Tolkien?

Slide 28 - Quizvraag

Choose the sentence with the correct word order.
A
Who gives never a straight answer?
B
Who gives a straight answer never?
C
Who never gives a straight answer?
D
Who gives a straight never answer?

Slide 29 - Quizvraag

Correct word order:
Billy / to his friend /
five minutes ago / went
A
Billy went to his friend five minutes ago
B
Billy went five minutes ago to his friend
C
Billy five minutes ago went to his friend.
D
Five minutes ago Billy went to his friend

Slide 30 - Quizvraag

Correct word order:
her / in town / yesterday / I / met
A
I met her in town yesterday.
B
I met her yesterday in town.
C
I yesterday met her in town.
D
I met yesterday her in town.

Slide 31 - Quizvraag

Correct word order:
summer / we / here / are / in / usually
A
Usually we are here in summer.
B
We usually are here in summer.
C
We are usually in summer here.
D
We are usually here in summer.

Slide 32 - Quizvraag

Meer oefenen met word order?
Je vindt op de volgende twee slides online oefeningen om de zinsvolgorde te oefenen.
Good luck!

Slide 33 - Tekstslide

Slide 34 - Link

Slide 35 - Link

Wat ging goed tijdens het oefenen?

Slide 36 - Open vraag

Wat vind ik nog lastig aan de woordvolgorde?

Slide 37 - Open vraag