Hh meetkunde mavo 4 II

Meetkunde deel II
1 / 20
volgende
Slide 1: Tekstslide
WiskundeMiddelbare schoolvmbo g, t, mavoLeerjaar 4

In deze les zitten 20 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Meetkunde deel II

Slide 1 - Tekstslide

In deze les herhalen we de onderwerpen die je voor SE44 en het CSE moet kennen

Slide 2 - Tekstslide

Ruimtefiguren
Wiskundige ruimtefiguren hebben:

 • platte of gebogen grensvlakken, soms beide
 • drie dimensies 
 • hoekpunten en ribben als ze platte vlakken hebben

Slide 3 - Tekstslide

Snijdende, kruisende, evenwijdige lijnen
 • snijdende lijnen: lijnen in hetzelfde vlak die elkaar snijden

 • evenwijdige lijnen: lijnen in hetzelfde vlak die evenwijdig lopen en  dus altijd dezelfde afstand van elkaar houden

 • kruisende lijnen: lijnen die niet in hetzelfde vlak liggen en niet evenwijdig zijn en elkaar niet snijden 

Slide 4 - Tekstslide

Aanzichten
 • een aanzicht is een vlak figuur

 • je hebt meerdere aanzichten nodig om te weten hoe een ruimtefiguur eruit ziet

Slide 5 - Tekstslide

Uitslag • een uitslag is een bouwplaat zonder plakrandjes

Slide 6 - Tekstslide

Oppervlakte van een ruimtefiguur
 • de oppervlakte van alle vlakken bij elkaar opgeteld

 • dus de oppervlakte van de uitslag

Slide 7 - Tekstslide

Doorsnede en Pythagoras 
 • een doorsnede is een snijvlak van een ruimtefiguur, het is een vlak figuur.

 • soms het je de stelling van Pythagoras nodig om zijdes uit te rekenen

Slide 8 - Tekstslide

Weet je nog?

Slide 9 - Tekstslide

Goniometrie in de ruimte
 • zoek bij berekeningen met ruimtefiguren naar een vlak waarin je kan rekenen.

 • berekeningen voer je uit met de (verlengde) stelling van Pythagoras en SOS, CAS en TOA

Slide 10 - Tekstslide

Verlengde stelling van Pythagoras 
Weet je nog?
drie korte zijden 
en één lange zijde 

Slide 11 - Tekstslide

SOS CAS TOA 
Alleen bij 
rechthoekige driehoeken

De rechte hoek doet 
nooit mee in de berekening
sinus=schuineoverstaande
cosinus=schuineaanliggende
tangens=aanliggendeoverstaande

Slide 12 - Tekstslide

Hoogtelijnen
 • alle punten op dezelfde hoogtelijn hebben dezelfde hoogte

 • voor punten die tussen twee hoogtelijnen liggen, moet je de hoogte schatten

Slide 13 - Tekstslide

Coördinaten in de ruimte

 • coördinaten in de ruimte hebben 3 coördinaten, 
 • (x,y,z)
 • De tekening geeft een vertekend beeld, net als bij een tekening van een ruimtefiguur. 

Slide 14 - Tekstslide

Inhoud van ruimtefiguren
 • De inhoud van ruimtefiguren:
oppervlakte grondvlak x hoogte
   
 • Alleen bij een kegel en een piramide geldt:
1/3 x oppervlakte grondvlak x hoogte

 • Bij samengestelde figuren, verdeel de figuur in delen waarvan je de inhoud kan berekenen


Slide 15 - Tekstslide

Vergrotingsfactor oppervlakte
vergrotingsfactor=opp.origineelopp.beeld
opp.beeld=vergrotingsfactor2opp.origineel

Slide 16 - Tekstslide

Vergrotingsfactor inhoud
vergrotingsfactor=3inh.origineelinh.beeld
inh.beeld=vergrotingsfactor3inh.origineel

Slide 17 - Tekstslide

Heb je nog wat nieuws geleerd in deze les, zo ja, wat?

Slide 18 - Open vraag

Wat vind je nog moeilijk aan deze les?

Slide 19 - Open vraag


Slide 20 - Tekstslide