3.5 Kringlopen

3.5 kringlopen
1 / 31
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolmavoLeerjaar 3

In deze les zitten 31 slides, met tekstslides.

Onderdelen in deze les

3.5 kringlopen

Slide 1 - Tekstslide

Vandaag 
-Vragen over 3.4?
-Uitleg 3.5 (deel 1) 
-Maken opdrachten 3.5 

M3C: Toets H3 op donderdag 2 februari

Slide 2 - Tekstslide

Terugblik 3.4
Opdrachten die jullie gemaakt hebben: 
 5, 6, 10, 11, 12, 15, 16, 18

Bespreken

Slide 3 - Tekstslide

Piramide van aantallen
1 havik 

100 koolmezen

100.000 rupsen

1 eikenboom

Slide 4 - Tekstslide

Piramide van biomassa

Slide 5 - Tekstslide

piramide van biomassa
Energieverlies

Slide 6 - Tekstslide

Paragraaf 3.5 Kringlopen
1. Je kunt uitleggen hoe voedselketens een voedselkringloop worden;
2. Je kunt uitleggen hoe de kringloop van fotosynthese en verbranding zijn  verbonden met de koolstofkringloop;
3. Je kunt de koolstofkringloop uitleggen;
4. Je kunt de stikstofkringloop aflezen en gebruiken. 

Slide 7 - Tekstslide

Lees blz 179, 181 en 182
Maak opdracht 4, 5 en 7 
(daarna 10, 11, 13, 14, 15)

Slide 8 - Tekstslide

Voedselkringloop

  • Producenten: Groene planten die de voedingsstoffen maken.

  • Consumenten: De gebruikers van de voedingsstoffen (eten planten of andere dieren).

Slide 9 - Tekstslide

Voedselkringloop

  • Afvaleters: Consumenten die resten van planten en dieren eten. 

  • Reducenten: Schimmels en bacteriën breken resten van planten en dieren af tot mineralen.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Tekstslide

Nu
Maak opdracht 4, 5 en 7 


Klaar? Lees blz 181 en 182
timer
5:00

Slide 12 - Tekstslide

opfrissen...
Fotosynthese (alleen in planten)
Water + koolstofdioxide+ (Licht)  --> Zuurstof + Glucose


Verbranding (in alle levende wezens!!)
Zuurstof + Glucose     -->     (Energie)      + koolstofdioxide+ Water
                       (brandstof)          (warmte/ beweging)

Slide 13 - Tekstslide

Fotosynthese en verbranding

Slide 14 - Tekstslide

Kringloop van fotosynthese en verbranding

Slide 15 - Tekstslide

Atomen
Hiernaast zie je een koolstofatoom

een waterstofatoom

een zuurstofatoom

Slide 16 - Tekstslide

Moleculen
Moleculen bestaan uit atomen. 
Hiernaast zie je een molecuul Glucose, die uit 6 Koolstofatomen, 12 Waterstofatomen en 6 zuurstofatomen bestaan.

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Tekstslide

Slide 21 - Tekstslide

Nu en huiswerk 
Lees blz 179 en 181 en 182
Maak van paragraaf 3.5 de opdrachten 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15
timer
8:00

Slide 22 - Tekstslide

Vandaag
-Afmaken hoofdstuk 3:
Laatste stukje uitleg 3.5 (stikstofkringloop)
Zelf het hoofdstuk afmaken
-Vooruitblik PO maandag

Toets donderdag 2 februari

Slide 23 - Tekstslide

Huiswerk bespreken
Lees blz 179 en 181 en 182
Maak van paragraaf 3.5 de opdrachten 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15

Slide 24 - Tekstslide

Koolstofkringloop

Slide 25 - Tekstslide

Slide 26 - Tekstslide

stikstofkringloop
naast de koolstofkringloop moet je ook de 

stikstofkringloop

 kennen

Slide 27 - Tekstslide

Stikstofkringloop
Bij de stikstofkringloop volg je het atoom stikstof --> aangegeven met een N

Het atoom N gaat van stikstof naar eiwit naar nitraat naar stikstof

Slide 28 - Tekstslide

Bacteriën en schimmels
Sommige bacteriën/schimmels kunnen stikstof uit de lucht halen, MAAR planten, dieren en mensen kunnen dat NIET
Bacteriën/schimmels zetten natuurlijk afval met N om in nitraat.
Planten, dieren en mensen krijgen stikstof op een andere manier binnen.

Slide 29 - Tekstslide

Stikstofkringloop
1. Planten nemen nitraat op uit de bodem --> bouwen stikstof uit het nitraat in eiwitten in. 
2. Mensen en dieren eten planten of dieren en krijgen zo eiwitten binnen. 
3. Produceren van natuurlijk afval, daar zitten ook eiwitten in. 
4. Bacteriën zetten natuurlijk afval met stikstof om in nitraat.

Slide 30 - Tekstslide

Nu en huiswerk
-Lees blz 186 & 187
-Maak van 3.5 opdracht: 18, 19, 20
-Lees blz 190 & 191
-Maak van 3.5 opdracht: 22, 23, 24

PO maandag: uitleg
timer
8:00

Slide 31 - Tekstslide