SE2_Oefenen met rekenen na titreren


5 HAVO NOVA
H7.4+H8.2 Titraties
1 / 35
volgende
Slide 1: Tekstslide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 5

In deze les zitten 35 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les


5 HAVO NOVA
H7.4+H8.2 Titraties

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
 • Je kunt rekenen aan oplossingen met de molariteit (mol/L).
 • Je kan rekenen met de resultaten van een titratie.  

Slide 2 - Tekstslide

Onbekende concentratie berekenen
Met de resultaten van dit experiment kun je de onbekende concentratie van het zoutzuur berekenen. 
Je gebruikt hiervoor het 7-stappenplan rekenen

Slide 3 - Tekstslide

resultaten experiment
25,00 mL zoutzuur met een onbekende molariteit heeft gereageerd met 25,40 mL 0,1008 M natronloog

Bereken de concentratie van het zoutzuur

Slide 4 - Tekstslide

uitwerking (7 stappen-plan)
25,00 mL zoutzuur met een onbekende molariteit heeft gereageerd met 25,40 mL 0,1008 M natronloog
Bereken de concentratie van het zoutzuur

Slide 5 - Tekstslide

Titratie berekeningen (7-stappenplan)
 1. Noteer de reactievergelijking (vaak gegeven)
 2. Noteer de molverhouding
 3. Wat is gegeven, wat wordt gevraagd?
 4. Bereken gegeven: mol toegevoegde stof(buret) = … liter * .... M
 5. Bereken mol gereageerde stof(pipet) (met de molverhouding)
 6. Bereken gevraagde molariteit:
  mol gereageerde stof / volume pipet (omgerekend naar L)
 7. Controleer: A  L  L  E  S

Slide 6 - Tekstslide

stap 1 reactievergelijking
 • Deze is vaak gegeven of kun je afleiden uit de tekst.
 • Zoutzuur is een sterk zuur en splitst in H+ en Cl- 
 • Natronloog is een oplossing van natriumhydroxide: Na+ en OH- 
 • Het zuur en de base reageren met elkaar H+ + OH -> H2O
   (de andere ionen zijn tribune-ionen)

Slide 7 - Tekstslide

stap 2 molverhouding
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol

Slide 8 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (in mL)

voor de titratie
buret
pipet

Slide 9 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet

Slide 10 - Tekstslide

stap 4 bereken mol bekende stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 
25,40 mL = 25,40.10-3 L
dus 25,40.10-3 L x 0,1008 M = 25,60.10-4 mol OH- toegevoegd

Slide 11 - Tekstslide

stap 5 bereken mol gevraagde stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 25,60.10-4 mol OH- toegevoegd
met de pipet toegevoegd:
25,60.10-4 mol H+
want H+ : OH- = 1:1

Slide 12 - Tekstslide

stap 6 bereken gevraagde molariteit 
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
met de pipet toegevoegd:
25,60.10-4 mol H+ in 25,00 mL

dit is 25,60.10-4 mol/25,00.10-3 L
       = 1,024.10-1 mol/L
       = 1,024.10-1 M

Slide 13 - Tekstslide

stap 7 Controleer
A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (kan het kloppen)
L eesbaar?
E enheid?
S ignificantie?

Slide 14 - Tekstslide

Hoofdstuk 7 - opgave 35

Slide 15 - Tekstslide

stap 1 reactievergelijking
oxaalzuur = H2C2O4 (aq)
natronloog = Na+ + OH-

H2C2O4 (aq) + 2 OH- (aq) --> C2O42- (aq) + 2 H2O (l)

Slide 16 - Tekstslide

stap 2 molverhouding
H2C2O4 (aq) + 2 OH- (aq) --> C2O42- (aq) + 2 H2O (l)

        1                   :    2                  :        1                    :           2

Slide 17 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
            H2C2O4 (aq)                    +                            2 OH- (aq) 
gegeven:                                              gegeven:
* volume pipet = 25,00 mL           *afgelezen volume = 8,65 mL
 * 2,40 g 
H2C2O4 / 100,00 mL                   
                                                                  gevraagd: ? M
                

de titratie
buret
pipet

Slide 18 - Tekstslide

stap 3 gegeven/ gevraagd
            H2C2O4 (aq)                    +                            2 OH- (aq) 
gegeven:                                              gegeven:
* volume pipet = 25,00 mL           *afgelezen volume = 8,65 mL
 * 2,40 g 
H2C2O4 / 100,00 mL                   
                                                                  gevraagd: ? M
                

de titratie
buret
pipet
berekening:
MH2C2O4 = 90,036 g/mol

2,40/90,036 = 0,02666 mol
                           in 100,00 mL
dus 0,02666/4 = 0,00666 mol
                               in 25,00 mL 
             

Slide 19 - Tekstslide

stap 4 bereken mol bekende stof
              H2C2O4            +          2 OH-                  
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

de titratie
buret
pipet
met de pipet toegevoegd:
0,00 666 mol H2C2O4 in 25,00 mL


Slide 20 - Tekstslide

stap 5 bereken mol gevraagde stof
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
uit de buret:
 25,60.10-4 mol OH- toegevoegd
met de pipet toegevoegd:
25,60.10-4 mol H+
want H+ : OH- = 1:1

Slide 21 - Tekstslide

stap 6 bereken gevraagde molariteit 
              H+            +                    OH-                      -> H2O
       1 mol              :                 1 mol
gegeven:                      gegeven:
volume pipet               concentratie
=  25,00 mL  
                0,1008 M = 0,1008 mol/L
gevraagd:                     gevraagd:
M ( in mol/L)                 afgelezen volume (25,40 - 0,00 = 25,40 mL)

na de titratie
buret
pipet
met de pipet toegevoegd:
25,60.10-4 mol H+ in 25,00 mL

dit is 25,60.10-4 mol/25,00.10-3 L
       = 1,024.10-1 mol/L
       = 1,024.10-1 M

Slide 22 - Tekstslide

stap 7 Controleer
A ntwoord gegeven op de vraag?
L ogisch? (kan het kloppen)
L eesbaar?
E enheid?
S ignificantie?

Slide 23 - Tekstslide

Eigen werk
De volgende les ga je zelf een titratie uitvoeren.
Bekijk de volgende instructie- en voorbeeldfilmpjes in de huiswerkles, zodat je weet hoe je een titratie moet uitvoeren.

Oefen daarna enkele berekeningen aan titraties zoals aangegeven in de huiswerkles

Slide 24 - Tekstslide

De molariteit van een een onbekende hoeveelheid azijnzuur wordt bepaald met een titratie met natronloog
 1. er wordt 25,0 mL azijnzuur in een erlenmeyer gedaan
 2. er wordt met 0,010 M natronloog getitreerd 
 3. fenolrood wordt toegevoegd aan het azijnzuur als de pH indicator 
 4. als de kleur omslaat, is er precies 12,53 mL natronloog toegevoegd
Bereken de molariteit van het azijnzuur met hulp van de volgende slides

Slide 25 - Tekstslide

Fenolrood wordt gebruikt als pH indicator. Wat wordt de kleur van de oplossing als azijnzuur precies volledig met natronloog heeft gereageerd?
Gebruik een tabel uit Binas
A
geel
B
groen
C
rood
D
oranje

Slide 26 - Quizvraag

Fenolrood is oranje bij pH 7
Fenolrood heeft een omslagtraject van pH 6.6-8.0. 
De oplossing is geel bij pH onder de 6,6 (zuur). 
Als al het zuur weg is gereageerd, dan is de oplossing neutraal geworden (pH 7) en is de kleur oranje. 
Als de oplossing basisch wordt (hoge pH), dan wordt deze rood.

Slide 27 - Tekstslide

De reactievergelijking van natronloog met azijnzuur is
    CH3COOH + OH- --> CH3COO- + H2O

(bij titraties wordt de reactievergelijking altijd gegeven)

Slide 28 - Tekstslide

Als de kleur omslaat, is er precies 12,53 mL van de 0,010 M natronloog toegevoegd. Hoeveel mol OH- heeft gereageerd?
mol
0,010
...
L
1
...
A
0,010 x 12,53 = 0,13 mol
B
0,010 x 0,01253 = 0,13 mmol
C
0,010 / 12,53 = 8,0 mol
D
0,010 / 12,53 = 8,0 mmol

Slide 29 - Quizvraag

aantal mol uitrekenen
mol = molariteit x Liter
of:x = (0,010 x 0,01253)/1 = 0,1253 *10-3 mol = 0,13 mmol
mol
0,010
x
L
1
0,01253

Slide 30 - Tekstslide

Er zat 25,00 mL azijnzuur (CH3COOH) in de erlenmeyer. Er heeft 0,13 mmol OH- gereageerd.
Hoeveel mol azijnzuur heeft dan gereageerd?
A
1:1 dus ook 0,13 mol
B
1:1 dus ook 0,13 mmol
C
3:1 dus 0,042 mol
D
1:3 dus 0,39 mmol

Slide 31 - Quizvraag

gebruik de reactievergelijking
CH3COOH + OH- --> CH3COO- + H2O
1            :             1           :           1        :        1

Er heeft 0,13 mmol OH- gereageerd, dus er heeft 
ook 0,13 mmol azijnzuur (CH3COOH) gereageerd (want 1:1) 

Slide 32 - Tekstslide

Er zat 25,00 mL azijnzuur in de erlenmeyer. Er heeft 0,13 mmol azijnzuur gereageerd. Wat was de molariteit van het azijnzuur?
mol
0,13*10-3
...
L
...
...
A
0,13 x 25,00 = 3,3 M
B
0,13 / 25,00 = 0,0052 M
C
0,13 x 0,02500 = 0,0033 M
D
0,13*10-3 x 0,02500 = 0,0052 M

Slide 33 - Quizvraag

van mol naar molariteit
Er zat 25,00 mL azijnzuur in de erlenmeyer. Er heeft 0,13 mmol azijnzuur gereageerd. Wat was de molariteit van het azijnzuur?
Molariteit is mol/L dus vul de verhoudingstabel goed in:


x = (0,13*10-3 x 1)/ 0,02500 = 0,0052 mol/L
mol
0,13*10-3
x
L
0,02500
1

Slide 34 - Tekstslide

Stelling: deze titratie-opgave in Lesson-Up heeft me goed geholpen de titratie-som te begrijpen...
A
niet echt, ik snap het nog steeds niet
B
ja, met de deelvragen gaat het goed
C
ik kan het ook wel zonder maar het is wel fijn om het eerst zo te doen
D
ik kan het beter zonder deze vragen

Slide 35 - Quizvraag