Een eigen auto

Een eigen auto ... 
De volgende lessen werken we rond de beslissing om al dan niet een eigen auto te kopen. Wat komt er allemaal bij kijken...
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
economieSecundair onderwijs

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Een eigen auto ... 
De volgende lessen werken we rond de beslissing om al dan niet een eigen auto te kopen. Wat komt er allemaal bij kijken...

Slide 1 - Tekstslide

Wat weten we al ... 

Een kleine 'kwis' om te beginnen. Zijn jullie wel degelijk klaar om dat rijbewijs te halen én de weg op te gaan?

!! neem notities !! Verder dit semester volgt een quiz waarin alles samenkomt. Dit vormt dan deels jullie punten DW !! 

Slide 2 - Tekstslide

Wat zie je?
A
Inschrijvingsbewijs
B
Groene kaart
C
Keuringsbewijs
D
Gelijkvormigheidsattest

Slide 3 - Quizvraag

Het inschrijvingsbewijs
Het inschrijvingsbewijs of kentekenbewijs is een grijs- en geelkleurig document voor het inschrijven van je voertuig. Dit document levert bewijs dat je voertuig is ingeschreven bij de DIV (Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen). Je dient over dit attest te beschikken voordat je met jouw wagen de openbare weg opgaat.

Slide 4 - Tekstslide

Het inschrijvingsbewijs
Het is een bewijs dat jouw wagen bij de DIV is ingeschreven en op de openbare weg mag rijden. Het inschrijvingsbewijs kan je vergelijken met de identiteitskaart van je voertuig. Dit document bevat het chassisnummer van de wagen, het type voertuig, de naam en het adres van de eigenaar, en het kenteken. Als er meerdere eigenaars zijn, vind je er de datum van de eerste inverkeerstelling op.

Slide 5 - Tekstslide

Wat zie je?
A
Inschrijvingsbewijs
B
Groene kaart
C
Keuringsbewijs
D
Gelijkvormigheidsattest

Slide 6 - Quizvraag

Het keuringsbewijs
 • = Je keuringsbewijs toont dat je auto technisch in orde was bij de laatste keuring. Je moet dat document altijd in je wagen hebben.
 •  In het keuringscentrum ontvang je je keuringsbewijs. Zodra je auto 4 jaar oud wordt, moet je naar de keuring. Je zult een uitnodiging ontvangen thuis. 

Slide 7 - Tekstslide

Het keuringsbewijs- 2 -
Groen bewijs: je auto voldoet aan het technisch reglement en vertoont geen enkel technisch defect dat de veiligheid van de bestuurder, inzittenden of andere weggebruikers in gevaar zou kunnen brengen. Als er helemaal niets aan de hand is, dan krijg je een groen keuringsbewijs met normale geldigheid zonder opmerkingen.

Slide 8 - Tekstslide

Het keuringsbewijs- 3 -
Rood bewijs: je auto vertoont technische gebreken die de veiligheid van de bestuurder, inzittenden of andere weggebruikers in gevaar kunnen brengen

Slide 9 - Tekstslide

Wat zie je?
A
Inschrijvingsbewijs
B
Groene kaart
C
Keuringsbewijs
D
Gelijkvormigheidsattest

Slide 10 - Quizvraag

Het gelijkvormigheidsattest
Het gelijkvormigheidsattest (of certificaat van overeenstemming) is de identiteitskaart van de auto. Dit boorddocument bewijst dat de auto gehomologeerd is door de Federale Overheidsdienst voor Mobiliteit en Vervoer en dus technisch overeenstemt met het voertuigtype dat werd goedgekeurd. Zorg dat je het altijd in je auto hebt.

Slide 11 - Tekstslide

Wat zie je?
A
Rijbewijs
B
Groene kaart
C
Keuringsbewijs
D
Gelijkvormigheidsattest

Slide 12 - Quizvraag

Het rijbewijs - 1 -
 • Theorie-examen: Vanaf 17 jaar kunt u deelnemen aan het theorie-examen waarmee u uw kennis over de wegcode aantoont.
 • Stageperiode: Als u slaagt voor het theoretische rijexamen, krijgt u een attest om het voorlopig rijbewijs aan te vragen bij uw gemeentebestuur. U oefent minstens 3 maanden met uw voorlopig rijbewijs.

Slide 13 - Tekstslide

Het rijbewijs - 2 -
 • Praktijkexamen: U kunt het praktijkexamen afleggen vanaf 18 jaar, na een minimale oefenperiode van 3 maanden.
 • Rijbewijs
 • Terugkommoment

Slide 14 - Tekstslide

Het rijbewijs - 3 -
 • Categorie AM: Bromfietsen met een maximumsnelheid tussen 25 en 45 km/u
 • Categorie A: Motorfietsen
 • Categorie B: Wagens
 • Categorie C: Vrachtwagens
 • Categorie D: Bussen
 • Categorie G: Landbouwvoertuigen

Slide 15 - Tekstslide

Het rijbewijs - 4 -
Niet voor:
-  sommige voortbewegingstoestellen, bepaalde twee- en driewielers, trage voertuigen en sommige voertuigen voor personen met een handicap.
- Bij de tweewielers hoeft u geen rijbewijs te halen voor de bromfiets klasse A.

Slide 16 - Tekstslide

Wat zie je?
A
Inschrijvingsbewijs
B
Groene kaart
C
Keuringsbewijs
D
Rijbewijs

Slide 17 - Quizvraag

De groene kaart
 • sinds kort wit
 • verzekeringsbewijs 
 • je vindt de volgende gegevens op je groene kaart: polisnummer, verzekeraar, geldigheidsperiode, landcodes, naam en adres van de verzekeringsnemer, gegevens van je auto, nummerplaat, handige informatie zoals een telefoonnummer bij pech of een ongeval

Slide 18 - Tekstslide

Mijn groene kaart is een .... ( type verzekering )

Slide 19 - Open vraag

Wat kost een auto?
Bij de aankoop:
 • Aankoopprijs
 • Prijs voor je nummerplaat.
 • Belasting op inverkeerstelling (BIV).

Slide 20 - Tekstslide

Wat kost een auto?
Bij gebruik:
 • Benzine
 • Verplichte verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid. 
 • Verkeersbelasting of wegentaks die je elk jaar betaalt
 • Onderhoud en reparaties
 • Autokeuring
Slide 21 - Tekstslide

Hoe financier je je auto?
 1. Spreek je spaargeld aan!
 2. Krediet 

Slide 22 - Tekstslide

Financieren met krediet
 • lening op afbetaling: Via een bank
 • kopen op afbetaling : via de autohandelaar
 • private lease

Slide 23 - Tekstslide

Private lease
 • huurkoop ( vaak bij bedrijfswagens )
 • Niet je eigen eigendom
 • wel tegen vaste prijs een volledig servicepakket ( verzekeringen, onderhoud, ... )
 • einde contract : eventueel overkopen

Slide 24 - Tekstslide

Wat als er iets gebeurt?
 • Schade aan derden gedekt via BA
 • Het aanrijdingsformulier op papier
 • kan sinds kort ook via de app: crashform

Slide 25 - Tekstslide

Crashform
Voortaan hoeven bestuurders bij een aanrijding geen papieren aanrijdingsformulier meer te gebruiken. Dankzij de app Crashform kunnen zij met een smartphone of tablet* de aangifte invullen.
“De onmiddellijke, elektronische aangifte van een aanrijding via Crashform betekent zowel voor de verzekerden als voor de verzekeraars pure tijdswinst”, benadrukt Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen. Het gebruik van de nieuwe app verkleint bovendien het risico van foutjes of onvolledige informatie.

Slide 26 - Tekstslide

Alternatieven?
 • bedrijfswagen
 • autodelen 
 • openbaar vervoer
 • fiets 
 • tweedehands
 • ...

Slide 27 - Tekstslide

En dan nu, aan de slag!
 • deel 1: invullen aanrijdingsformulier ( gebruik de papieren uit de eigen auto )
 • Jullie komen negeren jullie voorrangsregel terwijl ik met de wagen van rechts kom en jullie rijden mij aan.
 • Opdracht : in de cursus seminarie vinden jullie een aanrijdingsformulier. Aan de hand van de papieren die jullie ondertussen kennen, vullen jullie dit aanrijdingsformulier in. 

Slide 28 - Tekstslide

opdracht deel 2
 • jullie dienen ten laatste maandag 21.00 de opdracht in.
 • graag ook 1 foto van alle gebruikte documenten  uit de eigen wagen thuis! 

Slide 29 - Tekstslide