cross

Het volk krijgt de macht

1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
Geschiedenisvmbo tLeerjaar 4

In deze les zitten 16 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Slide 1 - Tekstslide

Wilhelmina Drucker
 •     mede-oprichtster Vereniging voor Vrouwenkiesrecht
 •     oprichtster Vrije Vrouwenvereniging
 •     streed voor gelijke rechten

Slide 2 - Tekstslide

Lesdoelen:

1: Welke gevolgen van de industrialisatie waren rond 1900 in Nederland
zichtbaar

2: Op welke manieren streden vrouwen voor hun rechten toegang tot hoger onderwijs!

3: Wat veranderde er met de grondwetswijziging van 1917?

Slide 3 - Tekstslide

Industriele revolutie
-2de helft 19e eeuw
-gevolgen industriele revolutie

- Fabriek bij Rivier of spoorlijn. 
- Arbeiders kwamen bij de fabriek wonen 
Urbanisatie: de stad groeit.

Slide 4 - Tekstslide

De Sociale Kwestie
 • Een kwestie is een probleem

 • Het probleem van de slechte woon- en werkomstandigheden van de arbeiders.

Slide 5 - Tekstslide

Problemen eind 19de eeuw
Sociale Kwestie
 • Eind 19de eeuw hadden arbeiders slechte leef- en woonomstandigheden.
 • De socialisten wilden sociale wetgeving invoeren om mistoestanden te voorkomen.(dat de overheid de situatie van de arbeiders zou verbeteren)
 • De arbeiders hadden geen kiesrecht. De socialisten streefden naar algemeen kiesrecht.
 • Liberalen waren eerst tegen hulp van de overheid (overheid moet zich zo min mogelijk bemoeien met de economie) maar ook zij zagen de uitbuiting.


Slide 6 - Tekstslide

Sociale wetgeving
Het kinderwetje van Van Houten
 • De liberalen kregen schrik voor opstanden van arbeiders (socialistische revolutie).
 • Samuel van Houten (een liberaal) ziet dat sociale wetgeving nodig is om dit te vermijden.
 • In 1874 wordt het Kinderwetje van Van Houten goedgekeurd. 
 • Alleen in fabrieken kwam er een verbod op kinderarbeid onder de 12 jaar.

Slide 7 - Tekstslide

Wat is de sociale kwestie?
A
Het probleem dat arbeiders niet mochten stemmen.
B
Het probleem van de slechte leef- en werkomstandigheden van de arbeiders.
C
Het probleem dat er kinderen moesten werken.
D
Het probleem dat mensen niet sociaal deden tegen elkaar.

Slide 8 - Quizvraag

Slide 9 - Video

Eerste Feministische Golf
 • Vrouwen uit hoge klassen hebben weinig te doen: mogen niet werken (arme vrouwen moeten werken).
 • Vrouwen gaan nadenken en willen invloed:
 1. Kiesrecht
 2. Recht op goed onderwijs 

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

De Tweede Feministische Golf streed voor ......
A
Kiesrecht vrouwen
B
Gelijke behandeling mannen en vrouwen

Slide 14 - Quizvraag

Elf uur werken achter elkaar is goed te doen hoor. Een wever die tien uur heeft gestaan, is aan het eind van de dag iets vermoeider dan aan het begin van zijn dienst. Maar dat heeft geen invloed op de productie.
Dolle Mina is een passende naam voor de sinds gisteren snel groeiende beweging. De naam is gekozen vanwege de bijnaa van Wilhelmina Drucker. Dolle Mina heeft veel eisen. Er moet bijvoorbeeld meer kinderopvang komen. Dolle Mina heeft nog veel meer wensen.
In 1865 brak bij koeien in Nederland de veepest uit. Deze ziekte is besmettelijk en dodleijk voor koeien. Minister Thorbecke zei toen dat de bestrijding van de veepest door de boeren zelf geregeld moest worden en niet door de regering.
Wij strijden voor gelijkheid. Dat kunnen we alleen bereiken door met geweld te demonstreren!
Socialisme
Liberalisme
Communisme
Feminisme

Slide 15 - Sleepvraag

Werkboek
Maken:
Opdracht 1t/m 10

1t/m5 moet af zijn
rest is huiswerk
blijf in het lokaal als je klaar bent

Slide 16 - Tekstslide