De Gouden Eeuw van Nederland: Kolonisatie, Heren XVII, VOC en Jan Pieterszoon Coen

Kolonialisme
1 / 14
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2

In deze les zitten 14 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 35 min

Onderdelen in deze les

Kolonialisme

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat kolonisatie is en de rol van de Heren XVII, de VOC en Jan Pieterszoon Coen in de kolonisatie begrijpen.

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weet je al over de Gouden Eeuw van Nederland?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Kolonisatie
Kolonisatie is het proces waarbij een land andere gebieden overneemt en beheert om grondstoffen te verkrijgen en de eigen economie te versterken.

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Heren XVII
De Heren XVII waren de bestuurders van de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, en hadden de leiding over de handel en kolonisatie in Azië.

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

VOC
De VOC was een Nederlands handelsbedrijf dat in de 17e en 18e eeuw actief was in Azië en de kolonisatie en handel in die regio domineerde.

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Jan Pieterszoon Coen
Jan Pieterszoon Coen was een belangrijke figuur in de VOC-geschiedenis en wordt vaak geassocieerd met de kolonisatie van Indonesië.

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Impact van kolonisatie
De kolonisatie had grote gevolgen voor de inheemse bevolking, zowel positief als negatief, en leidde tot culturele uitwisseling en conflicten.

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Quiz
Test je kennis met een korte quiz over de begrippen kolonisatie, Heren XVII, VOC en Jan Pieterszoon Coen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Discussie
Bespreek in groepen de ethische aspecten van kolonisatie en de historische verantwoordelijkheid van Nederland.

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Afsluiting
Reflecteer op wat je hebt geleerd over kolonisatie, de VOC en Jan Pieterszoon Coen en hoe dit de geschiedenis van Nederland heeft beïnvloed.

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf 3 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 12 - Open vraag

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 2 dingen op waarover je meer wilt weten.

Slide 13 - Open vraag

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.
Stel 1 vraag over iets dat je nog niet zo goed hebt begrepen.

Slide 14 - Open vraag

De leerlingen geven hier (in vraagvorm) aan met welk onderdeel van de stof ze nog moeite. Voor de docent biedt dit niet alleen inzicht in de mate waarin de stof de leerlingen begrijpen/beheersen, maar ook een goed startpunt voor een volgende les.