Scrum en trello vervolg I

Vervolg scrum en trello
voor deelname aan deze les en terugkijken:
https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt
1 / 24
volgende
Slide 1: Tekstslide
Projectmatig werkenMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 24 slides, met tekstslides en 3 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Vervolg scrum en trello
voor deelname aan deze les en terugkijken:
https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt

Slide 1 - Tekstslide

Inleiding:  wat is er al gebeurt?
Ervaring na enige sprints:
Eerste sprint release (oplevering) duurde erg lang omdat het op te leveren materiaal niet klaar stond.
Tweede sprintrelease ging al stukken sneller
Kwaliteit over het algemeen wordt beter
Achterstanden zijn sneller zichtbaar
We zijn goed bezig met z'n allen.

Slide 2 - Tekstslide

Inleiding:  wat willen we nog meer laten gebeuren?
Scrum iets uitbreiden:
We gaan elkaar vertellen wat we van het opgeleverde product vinden
(sprint review)
We gaan elkaar vertellen wat we van de samenwerking vinden (sprint retro)

We gaan actiepunten uit de sprint retro op het scrumbord plaatsen (definition of fun)

We gaan een logboek bijhouden .

Slide 3 - Tekstslide

Hoe gaan we dat laten gebeuren?
SCRUM

Slide 4 - Tekstslide

     Nieuw: Sprint preview
Hoe ging de sprint? 

Na oplevering bespreken jullie de kwaliteit van het opgeleverde werk
(aan de hand van de feedback van elkaar en de product-owner) en zetten jullie de verbetertaken op het Scrum (trello)bord.
Dit geeft inzicht wat je leert en wat je nog moet leren.
(zet er gerust ook zaken op die al heel goed gingen!)
Presentatie gemist of later terugbladeren? Zorg dat je bent aangemeld via de klassencode: https://LessonUp.app/invite/group/tzmwt

Slide 5 - Tekstslide

     Ook nieuw: Sprint retro
Hoe ging de samenwerking? 

Na oplevering bespreken jullie de kwaliteit van samenwerking (aan de hand van de ervaringen uit de sprint) en zet je een gezamenlijk actiepunt bij de Definition of Fun op het Scrum (trello)bord.
Dit geeft inzicht in wat er nodig is om prettig samen te werken.

Slide 6 - Tekstslide

     Ook nieuw: Logboek
Houdt belangrijke zaken bij in een logboek! 

Maak in Word een document aan en noem het
Logboek - Project 2 - Naam.
Schrijf hierin als een dagboek de resultaten van
de sprint review, de sprint retro en andere belangrijke bespreek resultaten of leermomenten. Dit voeg je bij de eindoplevering toe aan je product. Het document is vanaf vandaag (15 februari 2020) wekelijks bijgehouden
Logboek
Check dit voorbeeld

Slide 7 - Tekstslide

     Herhaling: Filmpjes en definities
Na deze slide volgen er een aantal slides en filmpjes die we eerder zagen.
Als je het even niet meer weet kun je deze slides of filmpjes rustig nog een keer bekijken.

Slide 8 - Tekstslide

Slide 9 - Video

Definities uit het filmpje...WIE?
Product owner: Docent die bepaalt wat de teams tijdens het project gaan leren en opleveren en die feedback geeft op het opgeleverde werk. (in ons project zijn dat dhr Valkering of dhr Lute)
Superscrum master: Docent die aanspreekpunt is voor de scrummasters over het scrumproces. Daarnaast is hij ook vakdocent aan wie je inhoudelijke vragen kunt stellen.
Scrum master: teamlid dat het team helpt om de scrum ceremonies goed uit te voeren. De scrum master is dus niet de baas van het team.
Team: drie studenten met aanvullende kwaliteiten vormen samen een team. Een van hen is de scrum master. het team krijgt steeds meer de verantwoordelijkheid om zelf het werk te organiseren.
Slide 10 - Tekstslide

Definities uit het filmpje...
Product Backlog: lijst met op volgorde de grote stappen die het team in het project denkt te gaan uitvoeren.
Sprint Backlog: Korte lijst met de grote grove taken die het team tijdens de sprint gaat uitvoeren. Deze taken hangen op volgorde van boven naar beneden.
Definition of Fun: Wat het team nodig heeft om met plezier te kunnen werken.
Definition of Done: Kwaliteitseisen die gelden voor elke oplevering; wanneer is het werk echt klaar?
Eindoplevering: wat moet er aan het eind van het project zijn opgeleverd.
Slide 11 - Tekstslide

Definities uit het filmpje...
Sprint: Vaste korte periode diestart met sprintplanning en eindigt met opleveren (Sprint Release) en terugkijken (Sprint Review en Sprint Retro)
Stand Up: Korte ceremonie (maximaal 5 minuten) waarmee elke les start. Het team staat actief rond het scrumbord. De scrum master stelt elk teamlid drie vragen (wat heb je klaar voor het team, wat ga je nu doen voor het team, zijn er problemen?) Wordt kort herhaald aan het einde van de les om huiswerk af te spreken. (filmpje)
To Do: kleine delen van de opdracht die moeten worden uitgevoerd.
Busy: kleine delen van de opdracht waaraan op dit moment wordt gewerkt.
Done: kleine delen van de opdracht die klaar zijn.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Verfijnen in trello

Slide 14 - Tekstslide

Verfijnen in trello

Slide 15 - Tekstslide

Doen: taken (To Do's) verdelen
Op de scrum borden staan de opdrachten verdeeld in kleinere stukjes. We noemen dit: To Do's. Dit zijn werkzaamheden die door het team moeten worden uitgevoerd. Deze mag je best verfijnen als dat beter werkt!

Tijdens de stand up wordt besproken aan welke werkzaamheden er gewerkt gaat worden. Zodra de werkzaamheden naar busy verschuiven wordt er beslist wie de werkzaamheid gaat of gaan uitvoeren.

Slide 16 - Tekstslide

Volgende keer meer...
Als de To Do's stress opleveren omdat de ene  weinig werk lijkt te zijn en de andere eindeloos veel werk met zich mee lijkt te brengen,
wat kun je dan doen? 

Je kunt ze waarderen (er punten aan geven, weinig punten, eenvoudig, veel punten, intensief)

Uitkomst is puntenpokeren! (uitgelegd in een filmpje)

Slide 17 - Tekstslide

Slide 18 - Video

Aan de slag
Er valt altijd nog meer te vertellen over Scrum. We zullen dit gaandeweg het proces vertellen. Het belangrijkste is dat we er vanaf nu mee gaan werken.

Tenslotte voor nu de laatste dia over Scrum:

Slide 19 - Tekstslide

KEIHARDE WEETJES 
  • We starten pas met een nieuwe sprint als de groep klaar is.
  • Als de sprint bijna klaar is kunnen producten worden getest
  • Alleen geteste producten kunnen worden opgeleverd
  • Deadline is deadline!
  • Als er onverhoopt producten niet aan de eisen voldoet is er een mogelijkheid om 1 product mee te nemen naar de volgende sprint.
  • Je bent als groep verantwoordelijk dat alle producten worden opgeleverd!

Slide 20 - Tekstslide

Sprint 4
Principe details
Details van je gebouw waarin het idee van
jullie bouwmethode is vastgelegd. 

  • Niet 100% volledig
  • Wel richtingbepalend

Hoe dan?

Slide 21 - Tekstslide

Sprint 5
Metselwerkmaatvoering


Slide 22 - Tekstslide

les ma 1 maart
Intro 12:30-12:45
Groepen dhr valkering werken in eigen kanaal in teams
Groepen dhr Lute uitleg sprint 5
Groepen dhr Lute leveren op
Samen les afsluiten van 15:30-15:45 uur in gezamelijk teams kanaal. (hier in dit kanaal), aanwezigheid wordt gechecked.


Slide 23 - Tekstslide

Slide 24 - Tekstslide