Archief van Verbeelding Gr 5 les 2

Archief van Verbeelding
PO Groep 5 - Dit wil ik zeggen! 
Ontdekken, verzamelen, opslaan als....
1 / 16
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstBurgerschapsonderwijs+5BasisschoolGroep 5

In deze les zitten 16 slides, met tekstslides en 1 video.

time-iconLesduur is: 60 min

Introductie

De onderstaande lessenreeks voor groep 5 voldoet aan alle doelen van Archief van Verbeelding, IFFR en HNI. Doelen Doelen Archief van Verbeelding (overkoepelend): Thema’s: - Onderzoek naar het belang van erfgoed en film-/mediakunst in het bewaren en vertellen van verhalen - Bevragen van en betekenis geven aan de bestaande werkelijkheid vanuit erfgoed, film-/mediakunst, filosofisch gesprek en eigen verhalen Makerschap, curatorschap, eigenaarschap via ontdekken, verzamelen, opslaan als... Leerdoelen: - Verwerven van kennis over en krijgen van waardering voor film/mediakunst en aspecten van (im)materieel cultureel erfgoed - Leren gebruiken van beelden, taal, muziek, spel en beweging om gedachten, gevoelens, vragen en ervaringen mee uit te drukken - Kennis maken en actief kunnen omgaan met de begrippen tijd, verzamelen, selecteren en presenteren - Reflecteren op eigen werk en dat van anderen - Leren kijken naar en inzetten van vormgeving en presentatiewijzen Doelen IFFR (in het kort): - Het vergroten van creatieve vaardigheden. - Een toename van kennis over film en media. - Een toename van een kritische houding t.o.v. datgene wat ze zien: analyse, vaardigheden, meningsvorming en vraagontwikkeling. - Het vergaren van kennis over de eigen culturele identiteit en die van de ander. - Een toegenomen interesse en waardering in het brede spectrum van film en IFFR. Doelen IFFR (uitgebreid): - Het bevorderen van een open, onderzoekende en kritische houding ; de ontwikkeling van een reflectieve geest en een kritische houding is een belangrijke factor in het educatieproces. Een kritische houding in film is het vermogen om het medium film te onderzoeken en te begrijpen in al haar verschillende vormen en een positie in te nemen over wat film met ons doet. - Een beter begrip van de eigen culturele identiteit en die van een ander; films kunnen helpen onszelf beter te begrijpen door vragen te stellen over onze culturele en nationale identiteit, als ook onze geschiedenis. - - - Tegelijkertijd helpt film ons om andere mensen, culturen, ideeën en waarden te begrijpen. Hoe meer toegang we hebben tot een gevarieerd palet aan verhalen, hoe dieper en breder onze verbintenis met de wereld. Het herkennen en begrijpen van film als kunstvorm in al haar diversiteit en verschijningsvorm. Het je kunnen openstellen voor een ander narratief of vertelvorm. Het kunnen toelaten van een abstracte beeldtaal of een film zonder verhaal. IFFR wil het referentiekader van de ll. oprekken en een breder perspectief op film bieden door films te tonen die hen verleiden tot een nieuw (film)vocabulair. - Inzicht in het creatieve proces van film waarbij elke keuze van de regisseur van invloed is op het eindproduct. - Het begrijpen van het gegeven dat de omgeving waarin de film vertoond wordt, bepalend is voor de manier waarop de film bekeken wordt (film kijken op je telefoon vs. film kijken in een filmzaal). Nadruk op de filmbeleving in een professionele context met een groot scherm. Doelen Het Nieuwe Instituut: - Verdieping en onderzoek: de leerlingen maken verder kennis met en onderzoeken design, digitale cultuur en architectuur. - Reflectie en kritisch vermogen: de leerlingen reflecteren op en bevragen een steeds veranderende wereld. Creativiteit en oplossingsgerichtheid: de leerlingen ontdekken dat zij (o.a. middels ontwerpvaardigheden) een positieve bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij en hun omgeving. Inhoud lessenreeks Synopsis voor groep 5 In deze lessenreeks verdiepen de kinderen zich in het thema Slimme communicatie >> Dit wil ik zeggen! door het onderzoeken van de beeldtaal in de vele verhalen die ze tot zich krijgen. Ze denken na over de betekenis van die beelden en hoe het verhaal verteld wordt. Leerlingen worden detectives van beeldverhalen, films en onderzoeken de betekenissen in het verhaal, vervolgens creëren ze hun eigen verhaal met alle ingrediënten die ze eerder hebben onderzocht. Daarnaast denken ze na over welke verhalen voor hen relevant zijn en waarom? Wie bepaalt welke verhalen bewaard moeten blijven en hoe gebeurt dat? Er is een grote focus op tentoonstellingen en filmkunst i.r.t. actuele filmgeschiedenis. Via diverse vertonings- en presentatievormen zien de leerlingen hoe makers van over de hele wereld nadenken over verschillende thema’s en op welke manier ze daarover communiceren. Hoe zetten de makers de kinderen aan het denken met hun verhalen? Daarnaast gaan ze in Het Nieuwe Instituut op zoek naar het ‘verhaal’ van Lithium, een belangrijke mineraal dat een grote rol speelt in ons dagelijks leven. Lithium zorgt ervoor dat we onze batterijen kunnen opladen en onze elektrische auto’s, computers, laptops en telefoons kunnen gebruiken, Een belangrijk onderdeel van onze eigen communicatie. Lithium laadt ons en onze apparatuur op (letterlijk), maar het put de aarde uit. Wat is het verhaal van Lithium en vertellen leerlingen hun eigen belangrijke verhaal? 6 LESSEN BLINK - DOOR DE LEERKRACHT Voorafgaand aan het traject ‘Archief van Verbeelding’: Blink introles - Communicatie (fluittaal, gebarentaal, morse code, geheimtaal). Blinkles 1 - ‘Babbelen met oermensen’ geschiedenis communicatie (communicatie van de oermens, grottekeningen, oertaal). Blinkles 2 - ‘Lekkere communicatie’ over geschiedenis communicatie (telefoon, radio, tv, nieuwe media, internet). Blinkles 3 - ‘Praten met je oren’ over geluid, in beeld brengen van hoe geluid beweegt. Hoe belangrijk zijn je oren? Blinkles 4 - ‘Dierentaal’ over communiceren door uiterlijk, houding, geluiden, camouflage, mimicry en geur. Blinkles 5 - Test jezelf - toetsmoment in de vorm van een digitale toets met meerkeuzevragen. Informatie voor de leerkracht/vakdocent - evalueren met leerlingen: Geef de leerlingen aan het eind van blinkles 5 (of voorafgaand aan het starten van de lessenreeks ‘Archief van Verbeelding’) een introductie van het algemene thema ‘Slimme Communicatie’. Specifiek voor groep 5 is het thema ‘Dit wil ik zeggen!’. De leerlingen hebben tot nu toe geleerd op wat voor verschillende manieren ze met elkaar kunnen communiceren. Nu gaan de leerlingen focussen op wat ze willen zeggen, in plaats van op welke manier. Ze leren wat zij belangrijk vinden over te brengen in een creatieve vorm. Maak een koppeling met het project Archief van Verbeelding waarbij ditzelfde thema wordt verdiept met mediakunst en erfgoed. Tijdens de lessen van ‘Archief van Verbeelding’ maken de leerlingen hun eigen stop motion animaties en werken toe naar een eindexpositie waar hun films te zien zullen zijn. Ze werken met het thema ‘belangrijke verhalen’ waarbij de focus ligt op de ‘boodschap van de maker’. Vertel over de samenwerking tussen hun school als pilotschool, Het Nieuwe Instituut en International Film Festival Rotterdam. Ze mogen dus ook feedback geven op de lessen van dit project. Deze feedback wordt meegenomen voor het verbeteren van de lessen voor leerlingen uit de rest van het land. Na elke les is er een feedback moment middels een reflectie activiteit. Aan het einde van de lessenreeks zal er ook nog een grote evaluatie zijn. Blik samen met de leerlingen terug op hun ervaringen tijdens het project ‘Archief van Verbeelding’ en ‘Altaar van Verhalen’ (projectinhoud terughalen voor de leerlingen, wat hebben ze gedaan/gemaakt?). Lesprogramma overzicht BLINKLESSEN DOOR DE LEERKRACHT (optioneel): Voorafgaand aan het traject ‘Archief van Verbeelding’ Blink introles: Over communicatie algemeen (fluittaal, gebarentaal, morse code, geheimtaal). Blinkles 1: ‘Babbelen met oermensen’ geschiedenis communicatie (communicatie van de oermens, grottekeningen, oertaal) Blinkles 2: ‘Lekkere communicatie’ over geschiedenis communicatie (telefoon, radio, tv, nieuwe media, internet) Blinkles 3: ‘Praten met je oren’ over geluid, in beeld brengen van hoe geluid beweegt. Hoe belangrijk zijn je oren? Blinkles 4: ‘Dierentaal’ over communiceren door uiterlijk, houding, geluiden, camouflage, mimicry en geur. Blinkles 5: Test jezelf - Blink toetsmoment. Les 1: ‘Archief van Verbeelding’ - 1 uur Leerlingen zien een film over archiveren, gemaakt in Het Nieuwe Instituut. Ze onderzoeken wat een archief is, waarom het nodig is en hoe ze zelf kunnen archiveren. Ze filosoferen over waarom het belangrijk is om dingen te bewaren voor de toekomst, of je dingen te blijven herinneren. Ook maken ze een moodboard met dingen die ze willen bewaren voor de toekomst. Les 2: ‘Kick-off ‘Archief van Verbeelding’ door filmdocent, filmvertoning in LantarenVenster - 1,5 uur / Of in de klas door eigen leerkracht – 1 uur De boodschap van de maker staat centraal tijdens de kick-off, dus vragen we ons af: ‘Wat zeggen de films?”. Er worden films vertoond vanuit verschillende filmgenres. De leerlingen analyseren de films op inhoud en vorm. Opdracht achteraf voor archief: Stel dat jij filmmaker zou zijn en een korte film zou maken. Welk verhaal met een belangrijke boodschap zou jij in deze film willen vertellen? Creatieve verwerkingsopdracht op de achterkant van het A3 papier: Maak een tekening, een rap of een korte dans waarbij je laat zien wat deze belangrijke boodschap is voor in jouw film. Wat laat je zien? Hoe laat je dat zien? Wat laat je niet zien? Les 3: Het belangrijke verhaal - 1 uur De lithium tentoonstelling van Het Nieuwe Instituut komt naar de klas! De leerlingen zien een film over lithium & bewegen. Ze leren wat een belangrijk verhaal is en bedenken wat de boodschap zou zijn van de lithiumfilm. Daarna gaan ze zelf nadenken over een belangrijk verhaal dat ze willen vertellen. Opdracht achteraf voor archief: Beslis in je werkgroepje (drietallen) welk belangrijk verhaal er gekozen wordt voor het maken van de stop motion animatie in de maakles. Schrijf kort op in jouw logboek welk verhaal er gekozen is en waarom dit een belangrijk verhaal is om te vertellen. Versterk jullie gekozen verhaal met de 5 elementen die eerder in deze les besproken zijn: Denk na over waarom een verhaal verteld wordt. Denk na over in welke omgeving en tijd het verhaal zich afspeelt. Denk na over een conflict, probleem of uitdaging voor de hoofdpersoon of de karakters in het verhaal. Werk toe naar een oplossing of verandering in het verhaal. Bedenk de eindconclusie of clou van het verhaal die verrassend is. Loopt het verhaal goed af of niet? Is er een open of gesloten einde? Vul daarna samen het scenarioformulier opnieuw in. Voorafgaand aan les 4 (optioneel): Leerlingen natuurlijke materialen mee laten nemen voor les 2. Denk aan: stenen, schelpen, blaadjes, stokjes, rijst, zout, enz. Les 4: Maakles 1 – Stop motion deel 1– 1 uur Leerlingen gaan hun eigen belangrijke verhaal vormgeven. Dit kan via het maken va een stop motion animatie, wanneer daar middelen voor zijn op school, anders maken de leerlingen een getekende stop motion in een bladerboekje. Les 5: Maakles 2- Stop motion deel 2 – 1 uur De leerlingen maken hun eigen stop motion verhaal af. Opdracht achteraf voor archief: Kijk in je archief welke pagina je zou willen vertonen tijdens de eindexpositie. Wat waren interessante momenten voor jou tijdens het project Archief van Verbeelding om te delen met anderen/bezoekers? Waarom vind je dat? Kies één pagina uit. Les 6: Expositie – 1 uur De leerlingen onderzoeken wat een expositie is en wat een curator doen. Vervolgens benutten ze deze les om als curators hun eigen tentoonstelling vorm te geven. Ze maken keuzes over wat ze willen zien en waarom ze dat willen zien, door na te denken over het verhaal dat ze aan bezoekers willen vertellen. Tot slot gaan ze elkaars werk kritisch bekijken in hun eigen expositie. Opdracht achteraf voor archief: Schrijf op welke kunstwerken je het meest opvielen en waarom. Schrijf op welk kunstwerk zou je graag willen bewaren voor kinderen van de toekomst en waarom juist dit kunstwerk?

Onderdelen in deze les

Archief van Verbeelding
PO Groep 5 - Dit wil ik zeggen! 
Ontdekken, verzamelen, opslaan als....

Slide 1 - Tekstslide

Over archiveren

Duur: 1  uur (60 minuten)

7 min. uitleg lesprogramma
15 min.  introductie archiveren, film kijken en quiz
15 min. filosofisch gesprek
10 min. onderdeel logboek
20 min. moodboard maken
2 min. afsluiting

Benodigdheden
- Archiefmappen
- Digibord en LessonUp
- Bijlage filosofie tips
- Evt. Post-its
 - A3 vellen
- Stiften/kleurpotloden
- Optioneel: tijdschriften om uit te knippen en plakken
- Evt. extra materialen voor evaluatie (zie bijlage 3)
- Logboekbladen 

Lesdoelen:
- De leerlingen onderzoeken wat een archief is, waarom een archief nodig is en hoe ze een archief het beste kunnen bijhouden. 
- De leerlingen filosoferen over het belang van dingen bewaren voor de toekomst en het belang van dingen herinneren. 
- De leerlingen gebruiken hun creativiteit om te brainstormen over wat zij zouden willen bewaren voor de toekomst. 
- De leerlingen krijgen meer bewustzijn over wat zij willen achterlaten voor de toekomstige generaties en dat dit voor grote waarde/van grote invloed kan zijn voor andere mensen. 
Bekijk mij!
Legenda
Ik ben een vraag!
Ik geef het antwoord!
Kijk
Vraag
Antwoord
Ik ben een opdracht!
Opdracht
Schrijf op
Schrijf voor jezelf op!
Ik ben een stelling!
Stelling

Slide 2 - Tekstslide

Hier staat een overzicht van de betekenis van alle iconen in LessonUp. Zodra je op een icoon klikt, verschijnt er een tekst.  
Archief van Verbeelding
PO groep 5
Les 2: Over archiveren

Slide 3 - Tekstslide

Introductie 7 min. (incl volgende 3 slides)
Leg uit wat het project ‘Archief van Verbeelding’ inhoudt.
 
Tijdens de lessenreeks ‘Archief van Verbeelding’ zullen de leerlingen niet alleen leren hoe een verhaal tot stand komt, maar zullen ze ook bepalen welk verhaal ze zelf willen vertellen. Dit verhaal gaan ze vertellen via hun stop-motion, maar voordat de film helemaal af is zullen ze veel tussenstappen moeten maken, waarvoor ze hun verbeelding moeten gebruiken. Dit stappenproces naar hun eindproduct (film) gaan ze vastleggen in een logboek, zodat mensen in de toekomst kunnen zien hoe verhalen bedacht worden en waarom het belangrijk is om dat te bewaren. 
 

Kort, korter, kortst!
Over archiveren
Wat gaan we doen?
1. Introductiegesprek
3. Quiz
4. Filosoferen over archiveren
5. Jouw archief
6. Collage maken en afsluiting
2. Kijken 'archieffilm'

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kort, korter, kortst!
Over archiveren
Wat gaan we leren?
Wat een archief is
Waarom we dingen bewaren
Wat je zelf zou willen bewaren
Filosoferen!

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Kort, korter, kortst!
Over archiveren
Wat weten we al?
Archief van Verbeelding? 
Ontdekken?
Verzamelen? 
Opslaan als...? 

Slide 6 - Tekstslide

Bespreek ook kort de betekenis van de titel ‘Archief van Verbeelding’ met de kinderen en de ondertitel ‘Ontdekken, verzamelen, opslaan als’. Wat denken zij dat het betekent? 


Kort, korter, kortst!
Vroeger, nu, straks
Bewaren, of niet bewaren?
Waarom is het belangrijk dingen te onthouden of te herinneren?

Waarom zou je iets bewaren van nu of vroeger voor kinderen van de toekomst?

Slide 7 - Tekstslide

Filosofische vragen - 5 min.  

Waarom zou je iets bewaren van nu of vroeger voor kinderen van de toekomst?

Waarom is het belangrijk dingen te onthouden of te herinneren?
Kort, korter, kortst!
Jullie gaan kijken naar een film van 7 minuten over archiveren. Daarna gaan we een quiz doen, dus kijk en luister goed!

Slide 8 - Tekstslide

Archieffilm - 7 min. 
Jullie gaan kijken naar een film van 7 minuten over archiveren. Daarna gaan we een quiz doen, dus kijk en luister goed!

Slide 9 - Video

Deze film is opgenomen in Het Nieuwe Instituut in Rotterdam
Kort, korter, kortst!
Quiz
Heb je het goed onthouden?
Wat is een archief?
Wat is archiveren?
Een archief is een opslagplaats waar dingen bewaard en geordend worden, zodat ze niet vergeten worden of kwijt raken. Een archief bewaart spullen/informatie voor de toekomst.
Archiveren is het opslaan en ordenen van informatie of voorwerpen die je belangrijk vindt om te bewaren.
Waarom archiveren we eigenlijk, en voor wie?
Wat is een archivaris?
We zorgen dat belangrijke dingen in de toekomst nog steeds te zien zijn voor mensen. Bijvoorbeeld oude brieven van belangrijke mensen , zodat ze over honderden jaren nog te lezen zijn.
Een archivaris is de persoon die in het archief werkt. Wat doet hij allemaal? Steek je hand op en probeer het uit te leggen!

Slide 10 - Tekstslide

Quiz - 3 min. 

Wat is een archief?
Een archief is een opslagplaats waar dingen bewaard en geordend worden, zodat ze niet vergeten worden of kwijt raken. Een archief bewaart spullen/informatie voor de toekomst.

Wat is archiveren?
Archiveren is het opslaan en ordenen van informatie of voorwerpen die je belangrijk vindt om te bewaren.

Waarom archiveren we eigenlijk, en voor wie?
Je maakt dus eigenlijk mogelijk dat belangrijke dingen in de toekomst nog steeds te zien zijn voor mensen. Je kunt bijvoorbeeld oude brieven van belangrijke mensen archiveren, zodat ze over honderden jaren nog steeds te lezen zijn.

Wat is een archivaris? (zie ook volgende slide)

Een archivaris is de persoon die in het archief werkt.  Wat doet hij:
❖    verzamelen: hij/zij beslist wat bewaard wordt
❖    bewaren: hij/zij zorgt dat het goed bewaard wordt en ordent
❖    onderzoeken: hij/zij bekijkt als een echte speurneus de objecten/documenten en kan er zo achterkomen wat er vroeger gebeurd is
❖    tonen: helpt iedereen die het archief bezoekt én maakt foto’s/scans (digitaliseert) het archief zodat je er digitaal bij kan.
Kort, korter, kortst!
Quiz
De Archivaris
Een archivaris verzamelt
Een archivaris bewaart en ordent op een logische manier
Een archivaris onderzoekt
Een archivaris toont archiefstukken aan het publiek

Slide 11 - Tekstslide

Quiz - 3 min. 

Wat is een archief?
Een archief is een opslagplaats waar dingen bewaard en geordend worden, zodat ze niet vergeten worden of kwijt raken. Een archief bewaart spullen/informatie voor de toekomst.

Wat is archiveren?
Archiveren is het opslaan en ordenen van informatie of voorwerpen die je belangrijk vindt om te bewaren.

Waarom archiveren we eigenlijk, en voor wie?
Je maakt dus eigenlijk mogelijk dat belangrijke dingen in de toekomst nog steeds te zien zijn voor mensen. Je kunt bijvoorbeeld oude brieven van belangrijke mensen archiveren, zodat ze over honderden jaren nog steeds te lezen zijn.

Wat is een archivaris? (zie ook volgende slide)

Een archivaris is de persoon die in het archief werkt.  Wat doet hij:
❖    verzamelen: hij/zij beslist wat bewaard wordt
❖    bewaren: hij/zij zorgt dat het goed bewaard wordt en ordent de stukken op een logische manier (bijv. alfabet, grootte, kleur etc.)
❖    onderzoeken: hij/zij bekijkt als een echte speurneus de objecten/documenten en kan er zo achterkomen wat er vroeger gebeurd is
❖    tonen: helpt iedereen die het archief bezoekt én maakt foto’s/scans (digitaliseert) het archief zodat je er digitaal bij kan

Kort, korter, kortst!
Filosofisch Gesprek
Over bewaren en herinneren
Je kunt niets leren van wat er gebeurd is in de geschiedenis.
Als je op een ochtend wakker wordt en alles vergeten bent, weet je niet meer wie je bent.

Slide 12 - Tekstslide

Filosofisch gesprek* over archiveren - 15 min. 

Stellingen (staan is eens, zitten is oneens)**: 
1. Je kunt niks leren van wat er gebeurd is in de geschiedenis.
2. Als je op een ochtend wakker wordt en alles vergeten bent, weet je niet meer wie je bent.***
Hulpvragen:
1.  Wat maakt jou tot wie je bent? (Bijv. je naam, je hobby’s, hoe je eruit ziet, je familie, je herinneringen, wat je lekker/leuk vindt etc.)
2. Als je alles vergeten bent, wat weet je dan bijvoorbeeld niet meer? (Bijv. hoe je heet, waar je woont, wat je leuk vindt om te doen, wie je familie en vrienden zijn etc.)
3.  Als je alles vergeten bent, wat zijn dan dingen aan jou die nog hetzelfde blijven? (Bijv. Hoe je eruit ziet, welk eten je lekker vindt (dat kan je proeven), welke dingen je leuk vindt om te doen (kan je uitproberen) 
4. Ben je dan nog wel jezelf? (Nee, want je weet niet meer wie je bent en je bent je herinneringen kwijt. Ja, want je hebt nog steeds dezelfde interesses, je vindt hetzelfde eten lekker of niet lekker, en je kunt weer veel dingen opnieuw leren). 

**Energizer: Je kunt de leerlingen ook ‘over de streep laten gaan als…’ of naar één kant van het lokaal laten lopen ipv staan en zitten. 
 
***Energizer: gedachte-experiment in plaats van stelling: Stel dat je op een ochtend wakker wordt en alles vergeten bent. Weet je dan nog wel wie je bent? Deze vraag zou je kunnen behandelen via een coöperatieve werkvorm. De leerlingen kunnen bijvoorbeeld de klas rond lopen en op zoek gaan naar iemand die het met hen eens is (je weet nog wie je bent) of oneens is (je weet dan niet meer wie je bent) en de leerlingen gaan daarover kort met elkaar in gesprek, voor ze een nieuwe gesprekspartner zoeken. 
 
Laat de leerlingen hun standpunt uitleggen/beargumenteren en vraag door.
 
*Zie voor meer tips & tricks voor filosoferen bijlage 4.
Kort, korter, kortst!
Jouw eigen archief
Bewaren en ordenen
Waar moet je op letten bij het maken van je archief?

Slide 13 - Tekstslide

Brainstorm Archief - 10 min. 
Vertel dat hun archiefmap eigenlijk ook een archief is, namelijk hun persoonlijke archief waarin alle stappen van hun maakproces in beeld gebracht zijn. Daarom zullen de leerlingen elke les werkbladen en logboekbladen invullen, die ze goed moeten bewaren in hun archiefdoos. 
 
Vertel de leerlingen dat ze in de laatste les (les 6) een tentoonstelling van hun werk maken. Ze laten de films zien die ze hebben gemaakt, maar laten ook iets uit hun eigen archief zien. Het is dus belangrijk dat ze hun archief goed bijhouden. 
 
Vraag de leerlingen: Wat zijn belangrijke zaken om op te letten wanneer je een archief bij houdt? Maak eventueel een mindmap op het bord. Mogelijke antwoorden: papieren netjes houden, papieren van een les bij elkaar houden, papieren op orde houden (bijv. Op lesvolgorde leggen). Misschien een systeem om snel dingen terug te vinden (via post-its of mapjes etc.) 
 
Energizer: In plaats van dit plenair te bespreken kan je de leerlingen ook ideeën laten schrijven op post-its en deze op de muur/het bord laten plakken. Je kunt dan plenair de post-its ordenen (dezelfde onderwerpen bij elkaar etc.) en bespreken welke ideeën er allemaal zijn bedacht.  
 
Benadruk dat jullie als klas tijdens deze activiteit ook al aan het ‘archiveren’ (ordenen) zijn en verhalen/ideeën met elkaar aan het delen zijn.
Kort, korter, kortst!
Wat wil jij bewaren voor kinderen uit de toekomst?
Maak een collage/moodboard van tekeningen en schrijfsels: wat is jullie keuze om te bewaren voor de toekomst? Bedenk ook een titel voor je 'toekomst-archief'!
Moodboard Toekomstarchief

Slide 14 - Tekstslide

Moodboard Toekomstarchief - 20 min.

Bespreek waarom het belangrijk zou zijn om iets te bewaren voor de toekomst.

Vraag de leerlingen:
-    Stel dat je alles zou kunnen bewaren voor de toekomst, het kan iets uit het verleden zijn, maar ook iets van nu:  Wat zou jij dan in een archief willen bewaren voor kinderen van de toekomst? Waarom is juist dit belangrijk om te bewaren vind je?
-    Wat laat je wel zien aan de kinderen van de toekomst en wat zou je liever niet willen laten zien? Waarom?

Leerlingen maken in groepjes een collage/moodboard van tekeningen/schrijfsels wat hun keuze is om te bewaren voor de toekomst. Als ze klaar zijn bedenken ze een titel die past bij hun toekomst-archief en zetten dit op hun collage/moodboard.

Optioneel: Van elk collage/moodboard wordt een foto gemaakt. Deze foto’s worden vertoond d.m.v. een projectie tijdens de eindexpositie.
Kort, korter, kortst!

Slide 15 - Tekstslide

Evaluatie - 2 min. 
Sluit de les af en evalueer* kort wat de leerlingen van de les vonden door één of twee van de volgende stellingen/vragen te bespreken:


Leukste activiteit?
Minst leuke activiteit?
Ik heb geleerd wat een archief is
Ik begrijp waarom het belangrijk is om dingen te bewaren
Ik vind het leuk/moeilijk om mijn eigen logboek bij te houden
Ik vond het leuk om de film over het archief te kijken
 
*Bekijk voor leuke manieren voor evalueren bijlage 3.
 
Maak een verbinding naar de volgende les(sen). De volgende les komt er een filmdocent in de klas die hen zal vertellen wat belangrijke verhalen zijn en met hen onderzoeken waarom het zo belangrijk is die verhalen te bewaren voor de toekomst.

Na afloop:
Logboekopdracht & Archiefmap

Als jij filmmaker zou zijn en een korte film zou maken. Welk verhaal met een belangrijke boodschap zou jij in deze film willen vertellen?

Creatieve verwerkingsopdracht op de achterkant van logboekblad: Maak een tekening, een rap of een korte dans waarbij je laat zien wat deze belangrijke boodschap is voor in jouw film. Wat laat je zien? Hoe laat je dat zien? Wat laat je niet zien? 


Bewaar het netjes in je archiefmap
Neem deze doos elke les mee!
 

Kort, korter, kortst!
Logboekopdracht
Archiefmap
Vul het logboekblad in, bewaar het netjes in je archiefdoos en neem deze doos elke les mee!

Slide 16 - Tekstslide

Na afloop:
Logboekopdracht & Archiefmap

Als jij filmmaker zou zijn en een korte film zou maken. Welk verhaal met een belangrijke boodschap zou jij in deze film willen vertellen?

Creatieve verwerkingsopdracht op de achterkant van het logboekblad: Maak een tekening, een rap of een korte dans waarbij je laat zien wat deze belangrijke boodschap is voor in jouw verhaal. Wat laat je zien? Hoe laat je dat zien? Wat laat je niet zien? 

Bewaar het netjes in je archiefdoos
Neem deze map elke les mee!