FTO Workshop Workshops - groepsopdracht

Workshop over workshops
Leerdoelen van deze workshop:
- Ik denk na over de opbouw en inhoud van mijn workshops 
- ik kan goede en minder goede workshops herkennen
- ik kan reflecteren op mijn workshops en aangeven wat ik goed kan
- ik kan reflecteren op mijn handelen en ik kan een hulpvraag formuleren

Dinsdag 6 april 2021; Workshop over workshops
1 / 21
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolvmbo g, tLeerjaar 2

In deze les zitten 21 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Workshop over workshops
Leerdoelen van deze workshop:
- Ik denk na over de opbouw en inhoud van mijn workshops 
- ik kan goede en minder goede workshops herkennen
- ik kan reflecteren op mijn workshops en aangeven wat ik goed kan
- ik kan reflecteren op mijn handelen en ik kan een hulpvraag formuleren

Dinsdag 6 april 2021; Workshop over workshops

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welkom bij de basisworkshop workshops
Deze workshop wordt jullie aangeboden door: 
FTO®™©
Wat kun je vandaag allemaal verwachten? 

- een spannende workshop met films, vragen en zelfreflectie!
- praktische tips
- handvatten die je morgen al kunt inzetten!
- en nog veel meer!
 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

WHY?
HOW? 
WHAT?
kwalitatief sterk en gepersonaliseerd onderwijs in een nieuw gebouw
effectieve workshoptijd en herkenbare structuur
kennis delen, samenwerken en een gedeelde visie

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

workshops
- 6 rollen van de leraar 
(gastheer, presentator, didacticus, pedagoog, afsluiter, coach)
- uniformiteit & herkenbare structuur bieden 
- leerlingen begeleiden, keuzes leren maken
- zorg dragen voor positief leerklimaat
- WORKSHOP, géén LPB

Slide 4 - Tekstslide

6 rollen van de leraar
consequent zijn
niet laten 'zwemmen'
Opdracht 1
Jullie gaan een filmpje kijken van een junior docent die een workshop geeft. Maak tijdens het kijken vooral aantekeningen (op papier).

Na het filmpje beantwoord je een paar vragen. De link naar het filmpje staat op de volgende slide. 

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt net filmpje 1 bekeken van een Workshop.

Welke tips heb jij voor deze docent?
Beperk jezelf tot 3 antwoorden.
Typ alle antwoorden in het veld hieronder

Slide 7 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat zou jij anders hebben gedaan
in deze workshop?
Geef maximaal 5 antwoorden.

Slide 8 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

WORKSHOPS
In het volgende filmpje zie je dezelfde collega maar nu nadat ze de workshop over workshops heeft gevolgd van FTO®™©

Maak wederom tijdens het kijken aantekeningen (op papier). 
Na het filmpje beantwoord je een paar vragen.

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Je hebt nu filmpje 2 ook gekeken.

Wat valt je op in vergelijking met filmpje 1?
Beperk je tot 3 antwoorden.
Typ alle antwoorden in het veld hieronder.

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Groepsdiscussie
* Wat is eigenlijk een workshop?
* Wat is jouw rol in een workshop?
* Wat doe je al 'goed'? 
* Waarmee kunnen collega's jou nog helpen?
* Waarmee kun jij collega's helpen?
* Waarbij heb je externe hulp nodig?

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Samenwerkingsopdracht
Jullie gaan in groepjes van 4 of 5 samenwerken. 
Zorg dat je, uiteraard wél corona-proof, bij elkaar zit en kunt overleggen. Mensen thuis worden ingedeeld in groepjes en gaan in een breakout room. 

De opdrachten staan op de volgende slides. 
benodigdheden  (even ophalen op leerplein 2!)
- pen, post-its, A3 papier

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat moet jij doen (als docent) om een effectieve workshop te geven? 
- beantwoord de vraag eerst individueel 
- Schrijf die antwoorden op post-its. (één post-it per antwoord)
- noem minimaal 5 dingen
Samenwerkingsopdracht (deel 1)
timer
3:00

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overleggen met je groepje
op de voorkant van jullie A3 papier

- deel je antwoorden met elkaar
- plak alle post-its op jullie blad
- Kies samen 5 antwoorden die jullie het belangrijkste vinden en plak deze post-its in het figuur in het midden van jullie blad.
timer
10:00

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke hulp heb jij nodig om iedere workshop een effectieve workshop te maken?
- beantwoord de vraag eerst individueel
- Schrijf die antwoorden op post-its. (één post-it per antwoord)
- noem minimaal 5 dingen
Samenwerkingsopdracht (deel 2)
timer
3:00

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overleggen met je groepje
op de achterkant van jullie A3 papier
- deel je antwoorden met elkaar
- plak alle post-its op jullie blad
- verdeel de post-its in de volgende categorieën:
1) Wat kun je zelf aanpakken?  
2) Waar kunnen collega's helpen? 
3) Waar heb je externe hulp bij nodig?
timer
10:00

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Presenteer aan het team
Ieder groepje presenteert (heel kort, max 2 minuten) de bevindingen van de samenwerkingsopdracht. 

- wat viel jullie op aan elkaars antwoorden? 
- waren er veel verschillen of overeenkomsten? Leg uit.
- wat hebben jullie geleerd? (van elkaar of van deze workshop)

timer
1:00

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat ga jij in jouw volgende workshop moment direct toepassen of anders doen n.a.v. deze workshop?

Slide 19 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Schrijf hier je feedback voor Steffi of Frederike?

Namens FTO®™© hartelijk dank voor je medewerking.

Slide 20 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies