4B Zorgtechnologie

Onderdeel 4B Zorgtechnologie
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
Zorg en WelzijnMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 3

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

Onderdeel 4B Zorgtechnologie

Slide 1 - Tekstslide

Onderdeel 4B Zorgtechnologie 
Doel les 1: Zorgtechnologie
Leerling:
-P/ZW/2.4.2 systemen van ICT en (zorg)technologie herkennen en leert ermee omgaan        
1. kan het begrip zorgtechnologie uitleggen  
2. kan voorbeelden noemen van technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg  
3. kan de gevolgen van technologische ontwikkelingen in de gezondheidszorg aangeven 


Slide 2 - Tekstslide

Wat is zorgtechnologie?

Slide 3 - Open vraag

Wat is Zorgtechnolgie
Is de technologie die wordt ingezet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren of om de zorg efficiënter te maken.
- Hulpmiddelen als rolstoelen of gehoorapparaten
- Ict systeem als elektronisch patiëntendossier.

De overheid denkt aan verschillende oplossingen om in de toekomst aan zo veel mogelijk mensen zorg te bieden. Door zorgtechnologie kunnen mensen langer thuis wonen. Dit is goedkoper dan een verzorgingshuis.

Filmpje zie volgende sheet:

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Video

Onderwerpen Zorgtechnolgie:
  • Domotica
  • Zorgrobotica 
  • E-health
  • Electronisch Patiëntendossier

Voordelen van  Zorgtechnologie:
Zorgtechnologie kan:
1. Ervoor zorgen dat mensen met een beperking zelfstandiger kunnen leven
2. Een handicap compenseren (beenprothese of een gehoorapparaat
3. De leefomgeving van mensen veiliger maken (bijv. rookmelder
4. Mensen ondersteunen die in de zorg werkzaam zijn: elektronisch patiëntendossier

Slide 6 - Tekstslide

Domotica
Domotica maakt het dagelijks leven in huis gemakkelijker en veiliger. 

Domotica:  Domus (huis) en electronica

Domotica is er voor:
-de veiligheid in en om huis
-de persoonlijke veiligheid en alarmering
-het gemak
                                                     filmpje zie volgende sheet

Slide 7 - Tekstslide

Slide 8 - Video

Geef 2 voorbeelden van domotica:

Slide 9 - Open vraag

Zorg robotica
Robotica is de techniek die het mogelijk maakt o.a  machines bewegingen te laten uitvoeren. Robots kunnen zowel simpele taken (dingen optillen) als complexe taken (opereren) verrichten. 

-Tegenwoordig kan het om met een herseninplantaat, iemand die verlamd is bijvoorbeeld, een robotarm te laten besturen en hierdoor lichamelijke functies uitoefenen.
-kleine robots kunnen beeldopnames maken of medische ingrepen doen.

Slide 10 - Tekstslide

Slide 11 - Video

Slide 12 - Video

E-health
E: elektronisch
Health: gezondheid

Toepassingen van computers en internet die ondersteunen bij gezondheid en gezondheidszorg.
Nieuwe technologieën kunnen een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg en stellen een patiënt in staat om meer invloed te hebben op zijn eigen gezondheid en de zorg die hij krijgt.

Slide 13 - Tekstslide

Vormen van E-health
1) Elektronische dossiers: gegevens worden digitaal bijgehouden/ uitwisselen van gegevens 
2)E- consult: op afstand kan er informatie, advies of een diagnose gegeven worden. (moedervlek
3)Telebehandeling: behandeling op afstand. bv therapie als je psychische problemen hebt.
4)Telemonitoren: bewaken en meten van de gezondheidssituatie van de patiënt op afstand (bijv: bloeddruk, gewicht meten en dit via internet doorgeven. Verpleegkundige controleert of het goed is. Patiënt voelt zich veiliger.
5)Zelfdiagnose door patiënten:  door informatie op het internet kan men uitzoeken wat er aan de hand is en of er een art ingeschakeld moet worden.
6)E-Buy: Het kopen van geneesmiddelen, hulpmiddelen, thuistest en andere gezondheidsproducten via internet

Slide 14 - Tekstslide

Voordelen van E-health
E-health is laagdrempelig en biedt privacy
E-health bespaart vaak tijd
E-health draagt bij aan de zelfstandigheid van de cliënt
E-health kan voor kostenbesparing zorgn

Slide 15 - Tekstslide

Welk woord hoort bij het plaatje?
A
Domotica
B
E-Health
C
Robotica
D
Elektronisch Patiëntendossier

Slide 16 - Quizvraag

Het plaatje is een
voorbeeld van?
A
E-health
B
Domotica
C
Robotica
D
Elektronisch patiëntendossier

Slide 17 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen e-health en domotica?
A
E-health verandert de zorg, bij domotica staat de informatie van alle patiënten in een dossier.
B
E-health verandert de manier van wonen, domotica verandert de zorg.
C
E-health verandert de zorg, domotica verandert de manier van wonen.
D
Bij E-healh staat de informatie van alle patiënten in een dossier, bij domotica verandert de zorg.

Slide 18 - Quizvraag

Afsluiting van de les
Wat heb je geleerd?

Slide 19 - Tekstslide

Les 2

Slide 20 - Tekstslide

Sportschool
Verbouwing sportschool.
Hoe communiceer je met je klanten? wanneer kunnen ze wel of niet sporten? 
Maak opdracht 5 tijdelijk rooster (in Classroom)

Slide 21 - Tekstslide

Nieuwe ontvangstruimte Sportcentrum The Fittest
Opdracht 10.3: Interieuradvies moodboard:
Wat is een moodboard?:
Dit is een verzameling van plaatjes die een indruk geven van de sfeer en stijl van de nieuwe ontvangstruimte.

Ga naar opdracht 10.3 van blok 5 (Het inrichten van de ontvangstruimte)
Kijk hoe het eerst was en wat je er van zou willen maken.
Lever het moodboard (digitaal) in hier in Classroom.

Slide 22 - Tekstslide