KuA V5 - Hofcultuur - Dans

Hofcultuur & Dans
KuA V5
1 / 50
volgende
Slide 1: Tekstslide
KunstMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4-6

In deze les zitten 50 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 10 videos.

Onderdelen in deze les

Hofcultuur & Dans
KuA V5

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
Onderwerp: dans van de hofcultuur

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 3 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Renaissance                            Barok       


Nadenken, studeren, met je verstand werken
Meeslepend, maakt emotie los
Statisch, evenwichtig (harmonieus) weinig contrast
Vol effecten, beweging, dynamiek, veel contrast, pracht en praal, 
Uomo Universale
Totaalkunstwerken 
Kunst, wetenschap en schoonheid
Maximaal effect (absolute macht, bijv. Lodewijk XIV)
Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafaël
Caravaggio, Bernini, Rubens

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Twee voorbeelden kijken
Wat valt je op tijdens het kijken?
Wat zijn de overeenkomsten tussen de voorbeelden?
Wat zijn de verschillen tussen de voorbeelden?

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 6 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Slide 7 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Twee voorbeelden kijken
Wat valt je op tijdens het kijken?
Wat zijn de overeenkomsten tussen de voorbeelden?
Wat zijn de verschillen tussen de voorbeelden?

Slide 8 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat gaan we doen?
Onderwerp: dans van de hofcultuur
Opdracht begrippen-boom
 • Opzoeken in Lesson-Up
 • Overleggen met ander duo
 • Uitleg vragen aan docent
Voorbeelden oefenen
Quiz 

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dans aan het hof

Slide 10 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dans aan het hof
De westerse dansen komen voort uit allerlei middeleeuwse en renaissancefeesten uit de vijftiende en zestiende eeuw. Er wordt binnen- en buitenshuis vaak feest gevierd. Tussen de gangen van de enorme banketten (eet-feesten) door worden de gasten vermaakt met voordrachten, zang, dans en pantomime. Dit was vaak een heus spektakel. Deze banket- of tussenspelen zijn geliefd vermaak. De dansen kunnen zowel door professionele artiesten als door de hovelingen zelf worden uitgevoerd.  Tijdens deze dansen was kennis van de sociale regels en dansregels erg belangrijk. 

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Dans aan het hof
Intermezzo is het enkelvoud van intermezzi. Dit zijn korte onderbrekingen tussen uitvoeringen van bijvoorbeeld toneelstukken door. Het zijn korte combinaties van zang-, dans- en toneelstukken. Vaak werden deze gebruikt als opvulling van de pauze tijdens een decorwissel van een toneelstuk. 
Eerst stonden de intermezzi los van elkaar maar later werd het steeds meer een doorlopend verhaal. Dit werd steeds uitgebreider en dit is een start in het ontstaan van totaaltheater en het nieuwe genre: opera. 

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

(symmetrische patronen)
(ritmisch schrijden)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Context: cultuur komt via Italië het Franse hof binnen
Catharina de Medici neemt in 1533 musici en dansmeesters mee vanuit Italië en investeert veel in kunst en cultuur.
Hofbanketten worden in deze tijd voorzien van maskerades: combinaties van zang, dans, spel en pantomime. Meestal met muziek van de Vlaamse Meesters. Tussen de eetpartijen door zijn er Hoofse dansen (o.a. Basse Danse). Ook geleend van de Italianen: balletti 

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

zie blz. 42

Slide 17 - Tekstslide

Er waren twee principes: streven naar eenheid van plaats en handeling & streven naar eenheid van alla andere zaken als voordracht, muziek, dans en zang. 

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lodewijk XIV en het ballet
 • Er is in Frankrijk veel onrust in het land en geen vertrouwen in de regering. Lodewijk XIV speelt de hoofdrol in Het ballet van de nacht in 1653.
 • Ook haalt hij verschillende professionals (Lully, Molière, Beauchamps) naar het hof om de dans, het theater en de muziekkunst verder te ontwikkelen.
 • Daarom richt hij de Académie Royale de Danse op om specifiek de danskunst verder te ontwikkelen. Dans wordt daarmee een serieus beroep en de danstechnieken worden steeds moeilijker. Het dansen gaat niet langer in geometrische figureren. De nieuwe dans gaat steeds meer de hoogte in (mensen gaan op hun tenen dansen en hogere sprongen maken).

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Onderdeel van Académie Royale de Danse
De volgende drie mannen waren verbonden aan het Franse hof en ook werkzaam binnen de Acedémie Royale de Danse:
 • Jean-Baptiste Molière: Toneelschrijver aan het Franse hof. Schreef komedie met satirische kritiek op adel en geestelijken, gebaseerd op commedia dell'arte. In zijn balletkomedie wordt ballet op logische wijze in het verhaal verweven. Pantomime versterkt het komische karakter. Decor en effect zijn spaarzaam. Molière was naast schrijver ook danser en acteur.
 • Jean-Baptiste Lully: Componist aan het Franse hof, stond zeer dicht bij de koning. Componeerde muziek voor vele balletten en opera's . Was zelf ook danser.
 • Pierre Beauchamps: hij was dansmeester (choreograaf). Hij bedacht en beschreef de basisprincipes en basisposities van de dans op. Hier wordt moderne ballet nog op gebaseerd. 

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 22 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Begrippen
 • Bassa Dansa = dans met weinig sprongen
 • Danza Haute = dans met hoge sprongen
 • Intermezzo = korte onderbreking tussen uitvoeringen van theaterstukken
 • Figuurdans = dansen in een patroon (vanaf boven gezien) 
 • Componist = iemand die muziek bedenkt, creëert en opschrijft
 • Schrijver = iemand die geschreven werken maakt
 • Spektakel = evenement waar indrukwekkende dingen gebeuren
 • Basisprincipes = belangrijkste eerste uitgangspunt
 • Basisposities = manieren om de voeten neer te zetten als uitgangspunt

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Leerdoelen
 • Ik kan de kenmerken van hofdans en hofballet herkennen en het verschil tussen beide dansvormen benoemen;
 • Ik kan de volgende begrippen uitleggen: spektakel, intermezzo, figuurdansen, bassa danza, danza haute;
 • Ik kan vertellen over de bijdrage aan de ontwikkeling van dans door  Lodewijk XIV 

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Hofdans of Hofballet?

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 27 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 29 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 31 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 32 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 33 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 34 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 35 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 37 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Dit was een voorbeeld van...
A
Hofdans
B
Hofballet

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Quiz

Slide 39 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent bassa danza?
A
dans waar weinig bewogen wordt
B
dans met weinig sprongen
C
dans met hoge sprongen
D
dans in vaste patronen

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat betekent danza haute?
A
dans waar weinig bewogen wordt
B
dans met weinig sprongen
C
dans met hoge sprongen
D
dans in vaste patronen

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een figuurdans?
A
dans waar mensen figuren spelen
B
dans met maskers
C
dans in vaste geometrische patronen
D
dans met sprongen

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is een intermezzo?
A
dans van hovelingen
B
een stuk opera tussen twee dansaktes in
C
feesten en spektakels aan het hof
D
korte onderbreking tussen uitvoeringen van theaterstukken

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Beschrijf wat een spektakel in de context van dans en hofcultuur betekent

Slide 44 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wie is/zijn de belangrijkste opdrachtgever(s) voor dans in deze periode?

Slide 45 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat verbaasde je het meest van wat je geleerd hebt vandaag?

Slide 47 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is denk je het belangrijkste wat je moet onthouden van vandaag?

Slide 48 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Waar ben je nog meer nieuwsgierig naar van de hofcultuur?

Slide 49 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Om verder te leren voor de toets

Slide 50 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies