2.1M les 7 - deel 2 hh en impf

het wapen
de dader
bedreigen
vluchten
de robotfoto
de overval
overvallen
de dief
1 / 24
volgende
Slide 1: Sleepvraag
NT2Hoger onderwijs

In deze les zitten 24 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

Onderdelen in deze les

het wapen
de dader
bedreigen
vluchten
de robotfoto
de overval
overvallen
de dief

Slide 1 - Sleepvraag

Imperfectum
Herhaling: filmpje Mr. Bean

Slide 2 - Tekstslide

10

Slide 3 - Video

00:36-00:36
Wat gebeurde er zaterdag?

Slide 4 - Tekstslide

00:57
De agent ... de ambulance en stopte het verkeer.
A
horte
B
hoorte
C
horde
D
hoorde

Slide 5 - Quizvraag

01:09
De ambulance ... naar de ingang van het ziekenhuis. Een kleine groene auto volgde de ambulance.
A
rijdde
B
reed
C
reedde
D
reedt

Slide 6 - Quizvraag

01:22
Mr. Bean stapte uit de auto en ... zijn wagentje met een hightech-slot.
A
sluitte
B
slootte
C
sloot
D
slot

Slide 7 - Quizvraag

01:48
Hij ging naar binnen.
Bij de receptie ... veel mensen.
A
wachtten
B
wachtenden
C
wachtden
D
wachte

Slide 8 - Quizvraag

02:19
Mr. Bean ... de rij een beetje korter door sabotage.
A
maak
B
maakte
C
makte
D
maakde

Slide 9 - Quizvraag

02:39
Bean ... zijn probleem aan de receptioniste ... .
A
legte ... uit
B
uitlegte
C
uitlegde
D
legde .. uit

Slide 10 - Quizvraag

02:47
De receptioniste ... hem door naar de wachtzaal.
A
wijste
B
wijzde
C
wees
D
weesde

Slide 11 - Quizvraag

03:56
Hij ... op zijn horloge en iedereen moest lachen.
A
keek
B
keekte
C
kijkte
D
keekt

Slide 12 - Quizvraag

04:28
Bean speelde vals en wisselde zijn ticketje. Hij ... dat hij het probleem niet ... .
A
liegde - begreep
B
loog - begrijpte
C
loog - begreep
D
loog - begreepte

Slide 13 - Quizvraag

10

Slide 14 - Video

00:36-00:36
Wat gebeurde er zaterdag?

Slide 15 - Tekstslide

01:01
Een agent ...  en ...  het verkeer

Slide 16 - Tekstslide

01:04
Achter de ambulance ... de kleine, groene auto van Mr.Bean. Hij ... zijn auto direct achter de ambulance, voor de ingang van het ziekenhuis.

Slide 17 - Tekstslide

01:29
Hij ... zijn auto met een handig slot en ... naar binnen.

Slide 18 - Tekstslide

01:55
Het was druk. Veel mensen ... aan de receptie.

Slide 19 - Tekstslide

02:18
Met wat sabotage ... Mr. Bean de rij korter. Zo ging het sneller!

Slide 20 - Tekstslide

02:42
Hij ... zijn probleem ... (uitleggen) en de receptioniste ... hem door naar de wachtzaal (wijzen).

Slide 21 - Tekstslide

03:35
In de wachtzaal ... hij met zijn buurvrouw. Hij ... haar (pesten).

Slide 22 - Tekstslide

04:08
Even later  ... hij op zijn horloge en iedereen ... met hem.

Slide 23 - Tekstslide

04:22
Hij ... zijn ticketje met zijn buurvrouw.
Daarna ... hij (liegen) dat hij haar probleem niet ... .

Slide 24 - Tekstslide