Les 2.7 Grammatica (5)

Inhoud van deze les
• Welkom
• Lezen
• Actualiteit
• Taalvoutje
• Doel: Aan het eind van de les heb ik geoefend met de woordsoorten:                               lidwoord(lw) - zelfstandig naamwoord (zn) - bijvoeglijk naamwoord                     (bn) - voorzetsel (vz) - werkwoord (ww) - (zelfstandig werkwoord                           (zww) - hulpwerkwoord (hww) - persoonlijk voornaamwoord
               (psv),bezittelijk voornaamwoord (bzv) en telwoord (tw)

1 / 23
volgende
Slide 1: Tekstslide
NeMiddelbare schoolvmbo t, havoLeerjaar 1

In deze les zitten 23 slides, met tekstslides en 5 videos.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

Inhoud van deze les
• Welkom
• Lezen
• Actualiteit
• Taalvoutje
• Doel: Aan het eind van de les heb ik geoefend met de woordsoorten:                               lidwoord(lw) - zelfstandig naamwoord (zn) - bijvoeglijk naamwoord                     (bn) - voorzetsel (vz) - werkwoord (ww) - (zelfstandig werkwoord                           (zww) - hulpwerkwoord (hww) - persoonlijk voornaamwoord
               (psv),bezittelijk voornaamwoord (bzv) en telwoord (tw)

Slide 1 - Tekstslide

Taalvoutje


Vluchtroute vermoedelijk richting Madurodam.

Slide 2 - Tekstslide

Actie:
• Herhaling instructie woordsoorten: lidwoord (lw) en 
                                                                               zelfstandig naamwoord (zn)
                                                                               bijvoeglijk naamwoord (bn)
                                                                               voorzetsel (vz)
                                                                               persoonlijk voornaamwoord (psv)
                                                                               bezittelijk voornaamwoord (bzv)
                                                                               zelfstandig werkwoord (zww) 
                                                                               hulpwerkwoord (hww)  
                                                                               telwoord (tw)
• Nakijken les 2.7 opdracht 16 en 18
• ZS bestuderen les 2.5  (woordentrainer)  
• Afsluiting


Slide 3 - Tekstslide

Lidwoord
                        - een lidwoord staat nooit alleen, het staat altijd                                        voor het zelfstandig naamwoord waar het bij hoort
Lidwoord:
                        - dehet en  een

Slide 4 - Tekstslide

Zelfstandig Naamwoord (ZN)
Zelfstandige naamwoorden noemen: mensen, dieren, planten,                                                                                    dingen en begrippen.

         - je kunt er meestal een lidwoord (de, het, een) voor zetten
ZN: - je kunt het meestal in het meervoud zetten
        - je kunt er vaak een verkleinwoord van maken
        - eigennamen (Isa, Liam, Liverpool, Ameland)

Slide 5 - Tekstslide

Bijvoeglijk naamwoord (BN)
Een bijvoeglijk naamwoord (BN) zegt iets over een zelfstandig naamwoord (ZN)
Voorbeeld: een lekkere appel

Stoffelijke bijvoeglijke naamwoorden geven aan van welk materiaal iets is.
Voorbeeld: de wollen sjaal; de gouden ring; het rieten dak


Slide 6 - Tekstslide

Slide 7 - Video

Voorzetsel (VZ)
  • Een voorzetsel (vz) staat nooit alleen:
voorbeeld: Tycho springt in de gymzaal over het paard. ( er staat een zelfstandig naamwoord achter)

  •  Kun je  plaatsen voor de kast of voor de vakantie:
voorbeeld: Mijn boeken liggen op de kast. Mijn laptop bewaar ik in de kast. Onder de kast ligt een hoop stof.
Ik was ziek tijdens de vakantie. Na de vakantie was ik snel weer beter.

  • Ook te voor  het hele werkwoord (een infinitief) is een voorzetsel:
voorbeeld: De kat zit te spinnen.

Let op:
Hij schreef de zin op. Op = onderdeel van het werkwoord opschrijven, dus geen voorzetsel,
maar: Hij schreef de zin op een kladblaadje. Op is hier wel een voorzetsel.

Slide 8 - Tekstslide

Uitlegvideo
Hierna volgt een uitlegvideo over voorzetsels

Als je het handig vindt, kun je de video stopzetten en aantekeningen maken.

Slide 9 - Tekstslide

Slide 10 - Video

Persoonlijk voornaamwoord (PSV)
                                                              - verwijst meestal naar één of meer personen
                                                              - het staat vaak in de plaats van  een                                                                                          zelfstandig naamwoord
Persoonlijk voornaamwoord: 
                                                              - onderwerpsvorm:
                                                                 ik, jij, je, u, hij, zij, ze, het, wij, we, jullie
                                                              - voorwerpsvorm:
                                                                 mij, me, jou, je, u, hem, haar, het, ons, julie, hun
                                                                 hen, ze

Slide 11 - Tekstslide

Uitlegvideo
Hierna volgt een uitlegvideo over voorzetsels

Als je het handig vindt, kun je de video stopzetten en aantekeningen maken.

Slide 12 - Tekstslide

Slide 13 - Video

Bezittelijk voornaamwoord (BZV)
                                                                               - geeft aan van wie iets is.
Een bezittelijk voornaamwoord (BZV):  
                                                                                - staat altijd voor een ZN

           - enkelvoud: mijn, jouw, je, uw, zijn, haar
BZV:
           - meervoud: ons, onze, jullie, je, uw, hun

Slide 14 - Tekstslide

Uitlegvideo
Hierna volgt een uitlegvideo over het zelfstandig werkwoord

Als je het handig vindt, kun je de video stopzetten en aantekeningen maken.

Slide 15 - Tekstslide

Slide 16 - Video

Hulpwerkwoord
Hulpwerkwoord (HWW): heeft geen duidelijke betekenis, het kan niet in zijn eentje het WG vormen, daarvoor heeft het een ZW nodig.
Voorbeelden van hulpwerkwoorden: hebben, zijn, worden, willen, mogen, zullen, kunnen, moeten, ...........

Voorbeeld: Ik kan mooi zingen.

Slide 17 - Tekstslide

Uitlegvideo
Hierna volgt een uitlegvideo over voorzetsels

Als je het handig vindt, kun je de video stopzetten en aantekeningen maken.

Slide 18 - Tekstslide

Zelfstandige werkwoord
Zelfstandig werkwoord (ZWW): werkwoord met een duidelijke betekenis, het kan in zijn eentje het WG vormen. Als er in een zin 1 ww staat is dat een ZWW.

Voorbeeld: Mijn oma zingt elke dag.

Slide 19 - Tekstslide

Slide 20 - Video

Telwoord (TW)
Een telwoord geeft een hoeveelheid of een volgorde aan.

Hoofdtelwoord geeft een hoeveelheid aan:  één, twee, honderd,
veel, weinig............................

Rangtelwoord geeft een volgorde aan: eerste, tweede, honderdste, voorste, achterste..........

Slide 21 - Tekstslide

timer
10:00

Slide 22 - Tekstslide

Slide 23 - Tekstslide