cross

Present perfect lesson 3

present perfect
1 / 26
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 26 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 60 min

Onderdelen in deze les

present perfect

Slide 1 - Tekstslide

How do you form the present perfect?
A
Have + voltooid deelwoord
B
have/has been
C
Has + voltooid deelwoord
D
Have/has + voltooid deelwoord

Slide 2 - Quizvraag

Slide 3 - Video

Slide 4 - Tekstslide

Slide 5 - Tekstslide

Slide 6 - Tekstslide

Fill in the correct form of the present perfect:
I ..... (to live) in London for six year.
A
have live
B
has live
C
have lived
D
has lived

Slide 7 - Quizvraag

Fill in the correct form of the present perfect:
It ... (to rain) a lot.
A
have rain
B
has rain
C
have rained
D
has rained

Slide 8 - Quizvraag

Fill in the right form of the present perfect: 'How long.................you...............for that boss?' ( work)
A
has worked
B
did work
C
have worked
D
had worked

Slide 9 - Quizvraag

Choose the right form: Past Simple or Present Perfect: ' He......................there since he came back from Italy.'( work)
A
works
B
worked
C
did work
D
has worked

Slide 10 - Quizvraag

Present perfect:
Martha..... her homework. (finish)

Slide 11 - Open vraag

Present perfect: Wanneer gebruik je de present perfect?

Slide 12 - Open vraag

Slide 13 - Video


A
Present Simple
B
Present Continuous
C
Past Simple
D
Present Perfect

Slide 14 - Quizvraag


My penguin died last week.
A
past perfect
B
past simple
C
present simple
D
present perfect

Slide 15 - Quizvraag

I have walked to school
A
Present simple
B
Past simple
C
Present perfect
D
Past continuous

Slide 16 - Quizvraag

I reported it to the police.
A
Past simple
B
Present Simple
C
Present Perfect
D
Past Perfect

Slide 17 - Quizvraag

bij welke tijd hoort het signaalwoord:
since
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
present perfect

Slide 18 - Quizvraag

Lynn slept and Henk watched tv last night.
A
Past simple - present perfect
B
Past simple- present simple
C
Present perfect - present perfect
D
Past simple - past simple

Slide 19 - Quizvraag

Welke tijd hoort bij deze tijdlijn? Past simple of present perfect?
A
past simple
B
present perfect

Slide 20 - Quizvraag


We have worked really hard
A
Past Simple
B
Past continuous
C
Present perfect
D
Present simple

Slide 21 - Quizvraag

bij welke tijd hoort het signaalwoord:
for
A
present simple
B
past simple
C
present continuous
D
present perfect

Slide 22 - Quizvraag

What tense is 'I have played football'?
A
Past Simple
B
Present Perfect
C
Present Simple
D
Present Continous

Slide 23 - Quizvraag

Present Perfect / Past Simple


I ... (enjoy) the sun last Sunday.
A
Present Perfect
B
Past Simple

Slide 24 - Quizvraag

He .........................(come / just) home


A
past simple
B
present perfect

Slide 25 - Quizvraag

Teams 
Enquete en fill in maken op Teams inleveren!

Slide 26 - Tekstslide