De nier

De Nieren
1 / 48
volgende
Slide 1: Tekstslide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 2

In deze les zitten 48 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 4 videos.

Onderdelen in deze les

De Nieren

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wat weten nog jullie over
het urinewegstelsel?

Slide 3 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Volgende week
Waar ligt de behoefte met betrekking tot het urinewegstelsel?

Nefronen?

Filtratie en Terugresorptie?
Leerdoel

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Het filteren van bloed naar voorurine vindt plaats in:
A
nierkelk
B
nefron
C
nierbekken
D
nierkapsel

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Het urinestelsel
Het urinestelsel zorgt ervoor dat de afvalstoffen het lichaam via de urine verlaten.

Het bestaat uit:
 • Nieren (renes)
 • Urineleiders (ureter)
 • blaas (vesica urinae)
 • Urinebuis (urethra)

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke functie hebben de nieren o.a.?
(2 goede antwoorden)

A
Aanmaak vitamine K
B
Aanmaak van witte bloedcellen
C
Regelen van de bloeddruk
D
filteren van afvalstoffen

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Functie nier
 • Verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam door uitscheiding van de urine

Maar ook:
 • Regulatie RR
 • regulering vochthuishouding
 • rol in aanmaak rode bloedcellen 
 • aanmaak vitamine D

Slide 9 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waaruit bestaat een nier?

Slide 10 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

BOUW VAN DE NIEREN
Ze zijn opgebouwd uit:
Kapsel
                                Nierschors (cortex renalis) 
                               Niermerg (medulla renalis)
                                             Nierbekken (pyelum/ pelvis renalis)
   

Slide 11 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bouw van de nieren

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nierkapsel (capsulae renalis)
Stevig omhulsel aan de buitenkant van de nier

Let op: bovenop de nier ligt een klier = de bijnier.
Dit is geen onderdeel van de nier maar een apart orgaan.

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nierschors (cortex renalis)
 buitenste rand van de nier (bedekt door nierkapsel)
Bescherming nier
bevat 1 miljoen kleine fuctionele eenheden
bevalt nierlichaampjes (nefronen)

Slide 14 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Niermerg (medulla renalis)
Binnenste laag van de nier


Hierin liggen de verzamelbuisjes
 die de urine vanuit de kapsels naar de nierbekken brengen
Hier wordt de echte urine gevormd

Slide 15 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefronen
 • Liggen in nierschors en niermerg 
 • Functionele eenheid van de nier -> Filteren het bloed en maken urine
 • Elke nier heeft 1 miljoen nefronen

Slide 16 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nierbekken (pyelum/pelvis)
trechtervormige nierbekken

verzameling van urine
urine via de ureters naar de blaas

Slide 17 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wist je dat 
Een nier de vorm heeft van een boon.
12 cm. lang is 
en 150 gram weegt

uit een miljoen filtertjes bestaan
1,7 miljoen Nederlanders chronische nierschade hebben

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Lab Nierfunctie bepalen
 • Natrium
 • Kalium
 • Ureum
 • Creatinine
 • eGFR

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Acute nierinsufficientie
Plotseling achteruitgang van de nierfunctie. Soms blijvende schade en dan is het chronische nierinsufficiëntie.

Oorzaken:
 • te weinig aanvoer van bloed (grote bloeding/hypotensie)
 • beschadiging van filtersysteem (infectie/ immuunsysteem)
 • stuwing van de nieren (nierstenen, nierbloeding, tumor, prostaatvergroting)
Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Oorzaken nierproblemen
 • Pre renaal (vochtbalans, hypotensie, bloeding etc)
 • Peri renaal (tumor, infectie, trombus)
 • Post renaal (tumor urine wegen, obstructie, stenen, vergroot prostaat)

Slide 22 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nier patiënten
 • Vochtbeperking
 • Zoutarm/zoutloos dieet
 • Frequent bloeddruk controle
 • oligurie/ anurie
 • Dialyse (haemodiayse/ peritoneaal dialyse)

Slide 23 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Checking
 • Waaruit bestaat het urinestelsel?
 • Welke labwaarden bepaal je met de nierfunctie?
 • Functie van de nieren?

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 26 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

De Nieren

Slide 27 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 28 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Vandaag
Stukje theorie
Uitleg opdracht en verdeling 
Puzzel?

Slide 29 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

In de nieren wordt het bloed als het ware uitgeperst, waarna alles wat nodig is om het zijn optimale samenstelling te geven weer keurig in het bloed wordt opgenomen. Wat overblijft, vormt de urine.

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefron en vorming van urine
Elke nier heeft miljoenen nefronen
Zorgt ervoor dat nieren hun werk kunnen doen

Functie: bloed filteren en productie urine

Bestaat uit:
 • nierlichaampjes(bloed filteren)
 • nierbuisjes (vorming uiteindelijke urine)


Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nefronen bevinden zich in het Niermerg

Slide 32 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

nefronen-schors en merg

Slide 33 - Tekstslide

In de nefronen wordt urine geproduceert = kleine functionele eenheid van de nier
Elke nier bevat een miljoen

Slide 34 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Werking van de nieren


In iedere nefron vinden twee processen plaats:

 • Filtratie = zuiveren / splitsen
 • Terugresorptie = terug naar het bloed

Slide 35 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Filtratie


Het bloedplasma wordt vanuit de haarvaten naar het nierkapseltje geperst.

De vloeistof die in de nierkapseltjes komt heet voorurine.

Per etmaal wordt er ongeveer 180 liter voorurine gemaakt.

De hoeveelheid urine die wordt uitgescheiden bedraagt 1.5 liter.

Er moet dus 178.5 liter voorurine worden teruggeresorbeerd.


Slide 36 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Resorptie

In de voorurine zitten veel nuttige stoffen:

 • Glucose
 • Aminozuren
 • Water met daarin opgeloste zouten


Deze stoffen worden vanuit het nefron teruggebracht naar het bloed. Dit heet terugresorptie.

Slide 37 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

'De weg die de urine maakt'
 1. Nierslagader - bloed gaat naar de nieren
 2. Nierschors - nefronen: bloed wordt gefilterd
 3. Niermerg - nefronen: Fijnere filtering (lis van Henle)
 4. Vervolgens gaat de voorurine door de lis van Henle 
 5. Nefron - Glucose, Zouten en Water worden vanuit het nefron teruggebracht naar het bloed
 6. Nierbekken - vocht en afvalstoffen gaan naar nierbekken (=urine)
 7. Urineleider - urine van het nierbekken via urineleider naar de blaas.
  Via de urinebuis verlaat de urine het lichaam. 

Slide 38 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Waar bestaat urine uit?

Slide 39 - Woordweb

Deze slide heeft geen instructies

Niet alleen afvalstoffen....
Het bevat simpelweg alles wat het lichaam op dat moment niet nodig heeft. Bijvoorbeeld een overschot aan water en zouten of een teveel aan vitamine C dat via het voedsel in het bloed is gekomen.Of (resten van) medicijnen en hormonen die het lichaam heeft aangemaakt.
Maar ook ureum, dat vrijkomt bij de afbraak van eiwitten, en urochroom, de gele kleurstof die ontstaat bij de afbraak van rode bloedcellen. En restanten van het eten en drinken. Bijvoorbeeld de rode kleurstof van rode bieten of het zeer stinkende afbraakproduct van asperges.

Slide 40 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Urine 
De samenstelling van iemands urine is namelijk een aardige afspiegeling van wat er zich allemaal in zijn of haar lichaam afspeelt.
Wordt snel ingezet als onderzoek

Slide 41 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bloeddruk en de nieren

Slide 42 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nieren en bloeddruk
De nier speelt een belangrijke rol bij de regulatie van de bloeddruk. De nier reguleert de vochthuishouding produceert daarnaast ook een bloeddrukregulerend hormoon. Bijna iedereen met een slechte nierfunctie heeft dan ook een verhoogde bloeddruk.

Slide 43 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Nieren en hoge bloeddruk
Hormonen (aldosteron& antidiuretisch hormoon) zorgen er onder meer voor dat je nieren meer vocht en natrium (zout) vasthouden. Hierdoor gaat je bloeddruk omhoog.

Slide 44 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 45 - Video

Deze slide heeft geen instructies

Extra
filmpjes voor extra uitleg 
eigen studie materiaal

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Slide 47 - Video

Deze slide heeft geen instructies

nier en zuur base evenwicht

Slide 48 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies