De Verlichting

Paragraaf 4.1 De Verlichting
1 / 13
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 2

In deze les zitten 13 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 15 min

Onderdelen in deze les

Paragraaf 4.1 De Verlichting

Slide 1 - Tekstslide

De Verlichting
 • Nieuwe stroming die voortkwam uit de wetenschappelijke revolutie
 • Met het licht van het verstand kon de duisternis van bijgeloof en achterlijkheid worden overwonnen.

Slide 2 - Tekstslide

De Verlichting

 • Met het verstand, de ratio, kan alles begrepen en verklaard worden.
 • Door rationeel denken zouden ze ze de mens en de maatschappij beter begrijpen en zaken kunnen verbeteren.

Slide 3 - Tekstslide

Anders denken over godsdienst
 • Verlichte denkers wilden tolerantie op godsdienstig gebied. 
 • Atheïsme: Er bestaat helemaal geen god. 

Slide 4 - Tekstslide

Gelijkheid
 • Het idee ontstond dat alle mensen gelijk geboren waren en daarom gelijke rechten moesten hebben: de mensenrechten.

 • Bijvoorbeeld: vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting

 • De standensamenleving moest worden afgeschaft

Slide 5 - Tekstslide

Politieke denkers
 • Het absolutisme krijgt kritiek.
 • John Locke: Koningen en hun macht. Krijgen ze niet van God maar van het volk. 
 • Regeren: het volk geeft zijn macht aan koningen en ministers
 • Bij machtsmisbruik mag het volk een andere koning aanwijzen.

Slide 6 - Tekstslide

Charles Montesquieu
 • De macht moet verdeeld worden om machtsmisbruik te voorkomen --> Driemachtenleer/Trias Politica
 • wetgevende macht: parlement
 • uitvoerende macht: regering
 • rechtssprekende macht: onafhankelijke rechters 

Slide 7 - Tekstslide

Jean Jacques Rousseau
 • Een land heeft helemaal geen koning nodig!

 • Alleen een volksvertegenwoordiging (zoals een parlement) die de wil van het volk uitvoert.  
 • Macht en invloed ligt bij het volk.

Slide 8 - Tekstslide

Boeken en genootschappen
 • Diderot schrijft een Encyclopedie  
 • Onder burgers wordt lezen en onderzoek doen populair
 • De koning verbood het drukken en verkopen van verlichte boeken maar deze werden toch verspreid.

Slide 9 - Tekstslide

Wat is atheïsme?
A
De koning krijgt zijn macht van God
B
Er is maar één geloof toegestaan
C
Helemaal niet geloven in een god.
D
Geloven dat God zich niet meer met het leven op aarde bemoeit

Slide 10 - Quizvraag

Een koning krijgt zijn macht niet van God maar van zijn volk 
De macht moet verdeeld worden in wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht. 
Een land heeft helemaal geen koning meer nodig. 
John Locke
Charles Montesquieu
Jean Jaques Rousseau

Slide 11 - Sleepvraag

Welke van de volgende antwoorden zijn voorbeelden van mensenrechten?
A
Vrijheid van meningsuiting
B
Privileges
C
Recht op gelijke behandeling
D
Recht om te discrimineren.

Slide 12 - Quizvraag

Heb je nog vragen of opmerkingen over deze les?

Slide 13 - Open vraag