3 HAVO/VWO - Thema 1 - Herhaling

Thema 1 - herhaling
3 HAVO/VWO
1 / 46
volgende
Slide 1: Tekstslide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 3

In deze les zitten 46 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 45 min

Onderdelen in deze les

Thema 1 - herhaling
3 HAVO/VWO

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Bij welk type ademhaling kantelen de ribben iets omhoog?
A
buikademhaling
B
borstademhaling
C
middenrifademhaling
D
ribademhaling

Slide 2 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe noemen we het proces waarbij zuurstof uit de longblaasjes aan het bloed wordt afgegeven en koolstofdioxide weer wordt opgenomen uit het bloed?
A
Ademhaling
B
Verbranding
C
Gaswisseling
D
Bloedtransport

Slide 3 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In welke stand staan huig en strotklepje tijdens de ademhaling?
A
huig 1, strotklepje 1
B
huig 1, strotklepje 2
C
huig 2, strotklepje 1
D
huig 2, strotklepje 2

Slide 4 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Sonja heeft elk jaar in juni van brandende ogen, een loopneus en een piepende
ademhaling. De dokter zegt dat ze hooikoorts heeft. Ze reageert allergisch op
stuifmeelkorrels van grassen. Stuifmeelkorrels zijn voor Sonja dan:

A
antibiotica
B
allergenen
C
antistoffen
D
mestcellen

Slide 5 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht
die (1) per ademhaling kan worden ververst


A
1: maximaal
B
1: minimaal
C
D

Slide 6 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Naast het middenrif spelen ook de ribben een rol bij de ademhaling.

In welke richting bewegen het middenrif en de ribben zich bij het inademen?
A
Zowel het middenrif als de ribben bewegen zich dan omhoog.
B
Het middenrif beweegt zich dan omhoog, de ribben omlaag.
C
Het middenrif beweegt zich dan omlaag, de ribben omhoog.
D
Zowel het middenrif als de ribben bewegen zich dan omlaag.

Slide 7 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

1: De vitale capaciteit is de hoeveelheid lucht
die (1) per ademhaling kan worden in – of uitgeademd

2. Je vitale capaciteit is (2) dan je longvolume

A
1: maximaal 2: groter
B
1: minimaal 2: groter
C
1: maximaal 2: kleiner
D
1: minimaal 2: kleiner

Slide 8 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

wat werd er duidelijk bij het experiment met helder kalkwater?
A
kalkwater is de indicator van zuurstof
B
kalkwater is de indicator van koolstofdioxide
C
helder kalkwater is de indicator van zuurstof
D
helder kalkwater is de indicator van koolstofdioxide

Slide 9 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Zit er in uitgeademde lucht meer of minder koolstofdioxide dan ingeademde lucht?
A
Meer
B
Minder
C
Evenveel

Slide 10 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Noem een indicator voor koolstofdioxide.
A
water
B
helder kalkwater
C
troebel kalkwater
D
zoutoplossing

Slide 11 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ingeademde lucht bevat ….. stikstof dan uitgeademde lucht:

A
Meer
B
Evenveel
C
Minder

Slide 12 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Ingeademde lucht bevat minder zuurstof dan uitgeademde lucht.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 13 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Je kunt beter ademhalen door je neus omdat
A
de lucht dan wordt verwarmd
B
je meer lucht in 1 keer binnen krijgt
C
de lucht droger blijft
D
de lucht dan sneller bij je longen komt

Slide 14 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vitale capaciteit is...
A
Lucht die overblijft na uitademen
B
Longvolume
C
Maximale lucht per in- uitademing
D
Inademen in rust

Slide 15 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies


In de afbeelding zie je een trosje longblaasjes.

Wat geeft pijl 1 in afb. 1 aan?

A
koolstofdioxide-arm bloed
B
koolstofdioxide-rijke lucht
C
zuurstofarm bloed
D
zuurstofrijke lucht

Slide 16 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk verband bestaat er bij de mens tussen uitademing en beweging van het middenrif?
A
De lucht stroomt naar buiten; daardoor gaat het middenrif omlaag.
B
De lucht stroomt naar buiten; daardoor gaat het middenrif omhoog.
C
Het middenrif gaat omlaag; daardoor stroomt lucht naar buiten.
D
Het middenrif gaat omhoog; daardoor stroomt lucht naar buiten

Slide 17 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke delen van de luchtwegen verwijderen vuil uit de ingeademde lucht
A
Trilharen
B
Neusharen
C
Longblaasje
D
Slijmvlies

Slide 18 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

verbranding of fotosynthese?

glucose+zuurstof-> energie+koolstofdioxide+water
A
fotosynthese
B
verbranding

Slide 19 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Insecten ademen met behulp van
A
longen
B
kieuwen
C
tracheeën

Slide 20 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De borstademhaling begint met
A
samentrekken tussenribspieren
B
samentrekken middenrif
C
luchtdruk daling in de longen
D
vergroting van de longen

Slide 21 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij verbranding ontstaat:
A
Zuurstof
B
Stikstof
C
Koolstofdioxide
D
Vuur

Slide 22 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Hoe heten de openingen in het achterlijf van een insect
A
Stigma's
B
Tracheeën
C
Kieuwen
D
Longen

Slide 23 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

COPD is een chronische ontsteking aan de?
A
Bronchien
B
Longen
C
D
Luchtwegen

Slide 24 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De stof in sigaretten waarvan de longen zwart worden heet...
A
nicotine
B
teer
C
koolstofmonoxide
D
koolstofdioxide

Slide 25 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

stroomt er zuurstofrijk of zuurstofarm bloed richting de longen?
A
Zuurstofrijk bloed
B
Zuurstofarm bloed

Slide 26 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Deze vertakkingen van de longen heten...
A
Longkwabben
B
Longblaasjes
C
Luchtpijpjes
D
Strottenhoofd

Slide 27 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In het plaatje krijgen de longen een blauwe kleur.
Staat dit voor inademing of uitademing?
A
Inademing
B
Uitademing

Slide 28 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

In de kieuwen van een vis vindt gaswisseling plaats door diffusie. Welke uitspraak over diffusie is juist?
A
Bij diffusie stroomt zuurstof van een lage naar een hoge concentratie.
B
Bij diffusie stroomt zuurstof van een hoge naar een lage concentratie
C
Bij diffusie stroomt zuurstof van het bloed in de kieuw naar het water
D
Diffusie vindt plaats in de kieuwboog

Slide 29 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is het effect van diffusie?
A
Moleculen bewegen niet.
B
Moleculen verspreiden zich gelijkmatig over de beschikbare ruimte.
C
Moleculen verspreiden zich in ongelijke hoeveelheden over de beschikbare ruimte.
D
Moleculen bewegen allemaal naar elkaar toe.

Slide 30 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Waarom gaat de gaswisseling in de longen snel?
A
Groot oppervlak van de longblaasjes
B
Dunne wand van de longblaasjes
C
Groot oppervlak van de longblaasjes en een dunne wand longblaasjes
D
Dunnen wand longblaasjes en snel in en uit ademen

Slide 31 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

longblaasjes
longen
brochiën
brochiolen
luchtpijp

Slide 32 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Als je ademt vindt er gaswisseling plaats in de longen. Hierbij gaat er                  in de rode bloedcellen en                 vanuit die rode bloedcellen de longblaasjes in. 

Bloed dat naar de longblaasjes toestroomt bevat                  zuurstof en        koolstofdioxide en heet dus                 bloed. 

Bloed dat van de longblaadjes wegstroomt, bevat                  zuurstof en      koolstofdioxide en heet dus                 bloed. 
Herhaling basisstof 4: Ademhalen
Veel
Veel
Weinig
Weinig
Zuurstofrijk
Zuurstofarm
Zuurstof
Koolstofdioxide

Slide 33 - Sleepvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welk figuur geeft de stand van het middenrif na een uitademing weer?
A
Figuur 3
B
Figuur 4

Slide 34 - Quizvraag

Hoe gaat een uitademing?
Middenrif beweegt omhoog
Wat is de functie van trilharen?
BS 3
A
Keuren van binnenstromende lucht
B
Opvangen van stofdeeljtes
C
Produceren van slijm
D
Verplaatsen van slijm naar de keelholte

Slide 35 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Roken kan COPD veroorzaken.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 36 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wordt door roken astma veroorzaakt?
En COPD?
A
Alleen Astma
B
Alleen COPD
C
Beide
D
Geen van Beide

Slide 37 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is geen verschil tussen astma en COPD
A
Astma heb je vanaf je geboorte en COPD krijg je later
B
Astma komt in aanvallen en COPD heb je altijd
C
Astma komt door roken en COPD komt door pollen
D
Astma is redelijk te behandelen, COPD niet

Slide 38 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Twee ziekten van het ademhalingsstelsel zijn astma en COPD.

Bij welke van deze ziekten zijn de luchtwegen steeds ontstoken?

A
Alleen bij astma
B
Alleen bij COPD
C
Bij astma en bij COPD
D
Bij geen van beiden

Slide 39 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Bij welke longaandoening worden de luchtwegen nauwer, door samen-trekkende spiertjes in luchtpijptakjes?
A
astma
B
COPD

Slide 40 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke stof is verslavend?
A
nicotine
B
koolstofmonoxide
C
teer
D
rook

Slide 41 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat veroorzaakt kanker?
A
nicotine
B
koolstofmonoxide
C
teer
D
rook

Slide 42 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat vermindert de conditie?
A
nicotine
B
koolstofdioxide
C
koolstofmonoxide
D
rook

Slide 43 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

De stof in sigaretten waarvan de longen zwart worden heet...
A
nicotine
B
teer
C
koolstofmonoxide
D
koolstofdioxide

Slide 44 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke stof in tabaksrook zorgt ervoor dat je je duizelig voelt als je rookt?
A
koolstofmonoxide
B
nicotine
C
teerproducten

Slide 45 - Quizvraag

Deze slide heeft geen instructies

Vragen?

Slide 46 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies