2901

Steunles
 • How's it going?

 •  adjectives & adverbs
 • comparative & superlatives 
1 / 29
volgende
Slide 1: Tekstslide
EngelsMiddelbare schoolmavo, havo, vwoLeerjaar 2

In deze les zitten 29 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Steunles
 • How's it going?

 •  adjectives & adverbs
 • comparative & superlatives 

Slide 1 - Tekstslide

How's it going?
 • Zijn de online lessen een beetje te doen?
 • Zijn er dingen waar je met Engels tegenaan loopt? 

Slide 2 - Tekstslide

Adjective or adverb?
Ted acts SELFISHLY.
A
Adjective
B
Adverb

Slide 3 - Quizvraag

Adjective or adverb?
'These questions are EASY.'
A
adjective
B
adverb

Slide 4 - Quizvraag

Adjective or adverb?
He always performed SPECTACULARLY.
A
Adjective
B
Adverb

Slide 5 - Quizvraag

Beautifully: Adjective or adverb?

She sings beautifully.
A
Adjective
B
Adverb

Slide 6 - Quizvraag

Adjective or adverb?
That went EXTREMELY fast.
A
Adjective
B
Adverb

Slide 7 - Quizvraag

Adjective or Adverb? 

Slide 8 - Tekstslide

Adjective or adverb?
She is a WONDERFUL person.

A
Adjective
B
Adverb

Slide 9 - Quizvraag

Adjective or adverb?
Those were some EASY questions.
A
Adjective
B
Adverb

Slide 10 - Quizvraag

Write a sentence with an adjective

Slide 11 - Open vraag

Write a sentence with an adverb

Slide 12 - Open vraag

 • It is an expensive car
 • It is a beautiful car

 • this car drives fast
 • Ryan drives slowly

Slide 13 - Tekstslide

Adjective
 • Bijvoegelijk naamwoord
 • Zegt iets over het zelfstandige naamwoord (noun)

 • The boy saw a car
 • The boy saw a beautiful car
 • That is a perfect example
 • My brother is a good musician


Slide 14 - Tekstslide

Adverb
Bijwoord
Zegt iets over:
 • Werkwoord - my mother sings beautifully
 • bijvoegelijk naamwoord - that's an extremely beautiful car
 • ander bijwoord  - she bakes extremely well

Slide 15 - Tekstslide

Comparative +

Superlative

Slide 16 - Tekstslide

In your own words describe what comparatives & superlatives are

Slide 17 - Open vraag

Comparatives & superlatives
Trappen van vergelijking:
vergelijkende trap & overtreffende trap

This is nice
that is nicer
those are the nicest

Slide 18 - Tekstslide

Short words
-er - est
short - shorter - shortest

-ier -iest
pretty - prettier - prettiest

Slide 19 - Tekstslide

Long word
more & most
more expensive - most expensive
more dangerous -  most dangerous
more delicious - most delicious

Slide 20 - Tekstslide

Comparative or Superlative?
"My sister is ....................... of the class"
A
comparative
B
superlative

Slide 21 - Quizvraag

Comparative or Superlative?
"He is ......................... at English than I am"
A
comparative
B
superlative

Slide 22 - Quizvraag

comparative or superlative?
Mexico is ........ (big) than Guatamala

Slide 23 - Open vraag

Write down the comparative and superlative:
friendly

Slide 24 - Open vraag

Write down the comparative and superlative:
Cute

Slide 25 - Open vraag

Make sentences with the adjective "bad" in the comparative and superlative form(2 sentences)
timer
1:00

Slide 26 - Open vraag

Fill in the missing comparative or superlative.
That's the _______________ (beautiful) house I have ever seen.

Slide 27 - Open vraag

Fill in the missing comparative or superlative.
The weather is ___________ (dry) than it was yesterday.

Slide 28 - Open vraag

Make a sentence with the adjective "good" in the comparative and superlative form (2 sentences)
timer
1:00

Slide 29 - Open vraag