Anatomie week 1 Bewegingsstelsel -botten en gewrichten

Anatomie 
Bewegingsstelsel
Botten & gewrichten


Periode 2
Week 1

1 / 11
volgende
Slide 1: Tekstslide
AnatomieMBOStudiejaar 1

In deze les zitten 11 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Anatomie 
Bewegingsstelsel
Botten & gewrichten


Periode 2
Week 1

Slide 1 - Tekstslide

Leerdoelen
De student kan:


 1. benoemen uit welke onderdelen het bewegingsstelsel bestaat, te weten: botten (os), spieren (musculus), gewrichten (articulatio). 
 2. ligging, bouw, functie, werking van skelet uitleggen. 
 3. van de volgende botten in het lichaam de Latijnse en Nederlandse benaming geven, benoemen en aanwijzen waar deze liggen in het lichaam: cranium, mandibula, maxilla, os frontalis, os temporalis, vertebrae cervicalis/thoracalis/lumbalis/sacralis, os coccygis, scapula, clavicula, sternum, costae, humerus, radius, ulna, pelvis (os ileum, os pubis, os ischii), femur, patella, tibia, fibula schedelbasis, hand- en voetbeentjes 
 4. de verschillende soorten botten benoemen en uitleggen wat de verschillen zijn en van elk een voorbeeld noemen: pijpbeenderen, platte beenderen, korte beenderen, onregelmatige beenderen. 
 5. de ligging, bouw, functie, werking van gewrichten uitleggen. 
 6. drie verschillende soorten gewrichten benoemen, te weten scharnier-, kogel- en rolgewricht en daarbij een voorbeeld geven.
Slide 2 - Tekstslide

Bewegingsstelsel
 • Bestaat uit welke onderdelen?
 • Wat is de functie?

Slide 3 - Tekstslide

Botten / skelet
    Bouw
    Functie

 • Ondersteuning
 • Aanhechting
 • Beweging
 • Bescherming
 • Vorming van bloedcellen
 • Opslag

Slide 4 - Tekstslide

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
os frontalis
mandibula
maxilla
vertebrae cervicalis
clavicula
scapula
sternum
humerus
costae
vertebrae thoracalis

Slide 5 - Sleepvraag

11
12
13
14
15
16
17
18
19
vertebrae lumbalis
ileum
radius
sacrum
os coccygis
ulna
ossa metacarpalia
ossa carpalia
phalanges (digitorum)

Slide 6 - Sleepvraag

20
21
22
23
24
25
26
27
femur
patella
fibula
tibia
talus (sprongbeen)
calcaneus (hielbeen)
ossa metatarsalia
phalanges (pedis)

Slide 7 - Sleepvraag

Gewricht
Wat is een gewricht?
 

Onderdelen:
 • Gewrichtsvlakken
 • Gewrichtsspleet
 • Gewrichtssmeer (synovia)
 • Gewrichtskraakbeen (hyalien kraakbeen)
 • Gewrichtskapsel
 • Gewrichtsbanden (ligamenten)
 • Kraakbeenschijven

Slide 8 - Tekstslide

Soorten botten
 • Welke 4 soorten botten onderscheiden we?
 • Voorbeelden?


Slide 9 - Tekstslide

Soorten gewrichten
 • Welke 3 soorten gewrichten ken je?
 • Voorbeelden?


Slide 10 - Tekstslide

Aan de slag / huiswerk
 • Werk de leerdoelen van week 1 uit
 • Gebruik hierbij de ingesproken PowerPoint (college bewegingsstelsel Botten en Gewrichten) en onderstaande module uit ExpertCollege:

Slide 11 - Tekstslide