Een 'oorwurm' in je hoofd

Een 'oorwurm' in je hoofd
Een liedje dat niet meer uit je hoofd gaat ... 
1 / 22
volgende
Slide 1: Tekstslide
WereldoriëntatieBurgerschapskunde+3BasisschoolGroep 5-8

In deze les zitten 22 slides, met interactieve quizzen, tekstslides en 2 videos.

time-iconLesduur is: 45 min

Introductie

Je kent het vast wel; je hebt een liedje geluisterd en dat gaat maar niet uit je hoofd. Dit kan een liedje zijn dat je leuk vindt, maar het kan ook een melodie zijn die je irritant vindt. Bijvoorbeeld een deuntje van een Eftelingattractie, het refrein van Frozen of dat ene liedje van het songfestival. We noemen dit een oorwurm. Fleur Bouwer is onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. We vroegen haar hoe dat nou werkt, zo’n oorwurm.

Onderdelen in deze les

Een 'oorwurm' in je hoofd
Een liedje dat niet meer uit je hoofd gaat ... 

Slide 1 - Tekstslide

3

Slide 2 - Video

00:46

Kende jij dit liedje al? En heb jij het al weleens in je hoofd gehad? Praat erover met je schoudermaatje.   

Slide 3 - Open vraag

00:51

Maak de zin af: Ik vind dit een .... 
A
leuk liedje, omdat ...
B
irritant liedje, omdat ...

Slide 4 - Quizvraag

00:57

Wat is van toepassing op dit liedje/deuntje van de Efteling?
A
Ik weet zonder het te horen, hoe het liedje/deuntje verder gaat.
B
Ik moet het liedje/deuntje eerst weer eens horen, voordat ik weet hoe het verder gaat.

Slide 5 - Quizvraag

Wat wil jij graag leren oorwurmen in je hoofd? 
Schrijf je vragen op en plak ze op de vragenmuur!

Slide 6 - Tekstslide

Dit ga je leren!
Aan het eind van de les:

 • weet ik wat een oorwurm in je hoofd is.
 • weet ik wat voor liedjes of deuntjes een grotere kans maken een oorwurm te worden.
 • weet ik waarom het lastig is om onderzoek te doen naar oorwurmen.
 • kan ik uitleggen wat een oorwurm is en hoe je van een oorwurm af komt door een informatiekaartje te maken.

Slide 7 - Tekstslide

Lezen & Woordenschat

Arceer de woorden die jij nog niet goed begrijpt. 
Arceer in ieder geval:

 • de melodie
 • irritant
 • het refrein
 • de wetenschap
 • (on)willekeurig
 • (zich iets kunnen) voorstellen 
 • recent
 • repeteren
 • halverwege
 • concentreren

Slide 8 - Tekstslide

het refrein
Deel van een lied dat na elk couplet wordt herhaald.
In dat nummer wordt het refrein lekker vaak herhaald!

de melodie
Tonen die samen goed klinken.
Selma kent de melodie van dat lied helemaal uit haar hoofd.
een liedje
repeteren
Oefenen voor een optreden.
Groep 8 repeteert elke week de liedjes voor de musical.

Slide 9 - Tekstslide

0

Slide 10 - Video


Wat is dat eigenlijk, een oorwurm? 

Slide 11 - Open vraag


Klopt deze uitspraak?
“De kans dat een liedje of deuntje een oorwurm wordt, is even groot bij een liedje dat je vaak hebt geluisterd als bij een liedje dat je niet vaak hoort” 

A
B

Slide 12 - Quizvraag


Wanneer is de kans groot dat een liedje een oorwurm wordt? 
Als het liedje ... (noem vier punten). 

Slide 13 - Open vraag


Waarom is het lastig om onderzoek te doen naar oorwurmen? 
Bespreek het met je schoudermaatje. 

Slide 14 - Open vraag


Wat gebruiken wetenschappers om toch een beeld te krijgen van hoe vaak oorwurmen
voorkomen? Teken op een blaadje hoe dat eruit zou kunnen zien.
Voorbeeldje

Slide 15 - Open vraag

Welke beweringen over de oorwurm zijn juist? En welke zijn onjuist? Slepen maar!
Een oorwurm is altijd een liedje met tekst.
Een oorwurm komt alleen voor in Nederland.
Een oorwurm kan zich blijven herhalen zonder dat je dat wil. 
Een oorwurm komt op willekeurige momenten.
Een oorwurm is bij iedereen hetzelfde. 

Slide 16 - Sleepvraag

Verwerking
Maak een informatiekaartje over de oorwurm. 

Maak het op het werkblad of op een apart blaadje. 

Het doel is om de lezer te informeren wat een oorwurm eigenlijk is en hoe je er weer vanaf komt.

Maak zoveel mogelijk gebruik van de woorden die je geleerd hebt.

Slide 17 - Tekstslide

Je kan het voorbeeld hiernaast gebruiken maar dat hoeft niet. 

Als op jouw informatiekaartje maar staat:
 • Wat een oorwurm is.
 • Wanneer een liedje of deuntje een grote kans maakt een oorwurm te worden.
 • Hoe je van een oorwurm af komt.

Informatiekaartje
timer
15:00

Slide 18 - Tekstslide

Laat jouw informatiekaartje aan je tafelgroepje zien. 
Voldoet het informatiekaartje aan de eisen? 
Is het duidelijk wat een oorwurm is en hoe je er weer vanaf komt? 
Geef elkaar tips en tops! 
Tafelgroepje

Slide 19 - Tekstslide

Terugkoppeling lesdoelen & reflectie
 • Ik weet wat een oorwurm in je hoofd is.
 • Ik weet wat voor liedjes of deuntjes een grotere kans maken een oorwurm te worden.
 • Ik weet waarom het lastig is om onderzoek te doen naar oorwurmen.
 • Ik kan uitleggen wat een oorwurm is en hoe je van een oorwurm af komt door een informatiekaartje te maken.

Draai aan het rad en beantwoord de vraag.

Slide 20 - Tekstslide

Terugkoppeling eigen leervragen
Zijn jouw vragen beantwoord? Zo niet, wat kun je nog doen om achter het antwoord te komen?

Slide 21 - Tekstslide

Sport
Iedere maand komt een nieuwe les online. De volgende keer:

Slide 22 - Tekstslide