berekenen zwaartekracht

Zwaartekracht
De zwaartekracht is de kracht die de aarde uitoefent op voorwerpen. Door de zwaartekracht valt alles naar beneden.
1 / 27
volgende
Slide 1: Tekstslide
Nask / TechniekMiddelbare schoolvmbo bLeerjaar 3

In deze les zitten 27 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

Onderdelen in deze les

Zwaartekracht
De zwaartekracht is de kracht die de aarde uitoefent op voorwerpen. Door de zwaartekracht valt alles naar beneden.

Slide 1 - Tekstslide

wrijvingskracht
veerkracht
zwaartekracht
elektrostatische kracht
spierkracht

Slide 2 - Sleepvraag

wat is de eenheid van zwaartekracht?
A
Massa (m)
B
Newton (N)
C
kilogram (Kg)
D
Power (P)

Slide 3 - Quizvraag

Bereken de zwaartekracht van een kist van 5 kg.

Slide 4 - Open vraag

Hoe groot is de zwaartekracht op een kind van 36 kg?

Slide 5 - Open vraag

Zwaartekracht
Veerkracht
Spankracht

Slide 6 - Sleepvraag

Wie is de uitvinder van de zwaartekracht?
A
Isaac Newton
B
Pythagoras
C
Albert Einstein
D
Leonhard Euler

Slide 7 - Quizvraag

Waar zit het aangrijpingspunt van de zwaartekracht en wat is de richting van de zwaartekracht.
A
aangrijpingspunt is in het midden, de richting omlaag
B
aangrijpingspunt is in het midden, de richting omhoog
C
aangrijpingspunt is op de plek waar je de grond raakt, de richting omlaag
D
aangrijpingspunt is op de plek waar je de grond raakt, de richting omhoog

Slide 8 - Quizvraag

Motorkracht
Wrijvingskracht
Zwaartekracht

Slide 9 - Sleepvraag

Hoe groot is de zwaartekracht op een olifant van 4600 kg?

Slide 10 - Open vraag

Zwaartekracht
windkracht
Veerkracht
Stoomkracht
Spierkracht
Magnetische kracht

Slide 11 - Sleepvraag

Wat is zwaartekracht?

Slide 12 - Open vraag

zwaartekracht 
Fz=mg
Fz = zwaartekracht
m = massa 
g= 9,8 N/kg

Slide 13 - Tekstslide

Wat is de formule voor zwaartekracht?

Slide 14 - Open vraag

Zwaartekracht:
Zwaartekrachtconstante: 
Voorbeeld gevolg van kracht:
Vector: 
Zwaartepunt: 
m x g
9,8
Verandering van snelheid
Het punt waarop het voorwerp balanceert.
Een pijl die de richting en de grootte van een kracht weergeven

Slide 15 - Sleepvraag

aangrijpingspunt spierkracht
aangrijpingspunt zwaartekracht (gewicht)
aangrijpingspunt wrijvingskracht

Slide 16 - Sleepvraag

Bereken de zwaartekracht van een kist van 6,2 kg.

Slide 17 - Open vraag

Wat is
de
nettokracht?
A
25N
B
225N
C
1,25N
D
12500N

Slide 18 - Quizvraag

Waar of niet waar? Sleep het juiste antwoord naar de stelling.
Als de nettokracht naar voren is gericht, versnel je.
Als de nettokracht naar achteren is gericht, ga je achteruit.
Als de nettokracht gelijk is aan nul, verandert de snelheid niet.
Als je stil staat, is de nettokracht gelijk aan nul.
Waar
Waar
Waar
Waar
Niet waar
Niet waar
Niet waar
Niet waar

Slide 19 - Sleepvraag

Een fietser gaat een heuvel af.
Welke kracht hoort bij welke pijl?
1.
2.
3.
4.
5.
Zwaartekracht
Rolwrijving
Luchtwrijving
Nettokracht
Trapkracht

Slide 20 - Sleepvraag

De nettokracht is
A
60 N
B
140 N
C
100 N
D
40 N

Slide 21 - Quizvraag

Massa is hetzelfde als gewicht
A
waar
B
niet waar

Slide 22 - Quizvraag

Nu je dit weet, wat kan je dan zeggen over de nettokracht bij elke beweging.
De nettokracht is gelijk aan 0 N
De nettokracht is groter dan 0 N
De nettokracht is kleiner dan 0 N

Slide 23 - Sleepvraag

Wat is de
nettokracht?
A
186N
B
8360N
C
1,45N
D
34N

Slide 24 - Quizvraag

als de massa 20 kg is dan is het gewicht:
A
20 kg
B
20 N
C
196 kg
D
196 N

Slide 25 - Quizvraag

Wat is het verschil tussen massa en gewicht?

Slide 26 - Open vraag

De maan heeft een zwaartekracht constante van 1,63N. Op een astronaut werkt op de maan een kracht van 130 N. Wat is de zwaartekracht die op aarde op hem werkt?

Slide 27 - Open vraag