(Dis)continuïteit in het ancien régime

(Dis)continuïteit 
in het ancien régime
ca. 500 - ca. 1750

Mr. Ackermans

4 ASO
SMO Overijse
1 / 36
volgende
Slide 1: Tekstslide
GeschiedenisSecundair onderwijs

In deze les zitten 36 slides, met interactieve quizzen en tekstslides.

time-iconLesduur is: 50 min

Onderdelen in deze les

(Dis)continuïteit 
in het ancien régime
ca. 500 - ca. 1750

Mr. Ackermans

4 ASO
SMO Overijse

Slide 1 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT:
- Hoe zou je het begrip 'ancien regime' (=oude orde) zelf omschrijven?
- Hoe zou je dit begrip toepassen op de huidige tijd? Geef een concreet voorbeeld wat van de oude en nieuwe orde kan zijn? 

Slide 2 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

OPDRACHT 1:

Slide 3 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat is Ancien Régime? 
> Oude orde
Begrip dat de middeleeuwen en nieuwe tijd als één geheel aanduidt. 
ca. 5de E n. chr. - 1789

Slide 4 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Economie

Slide 5 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Overzicht
Centrale vraag: 
Hoe verschillen middeleeuwen en nieuwe tijd van elkaar? 
1. Economie
2. Politiek
3. Cultureel

Slide 6 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Europese handelsroutes (1430) 

Slide 7 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Zijderoute (°2 v.chr.) 

Slide 8 - Tekstslide

Welk land is de oorsprong van de zijderoute? 
Welk werelddeel is het laatste op de zijderoute? 

Welke economische positie neemt Europa daarmee in de wereldhandel? 
Atlantische driehoeksvaart (16de-18de eeuw)

Slide 9 - Tekstslide

Welke werelddelen staan op deze kaart afgebeeld? 

Wat is de driehoekshandel? 

Wat suggereert de maker met de witte gebieden? 
Welke gelijkenissen merk je op bij tussen beide kaarten?

Slide 10 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke verschillen merk je op bij tussen beide kaarten?

Slide 11 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Economie 
Economisch domein

Continuïteit: Handel (zee en water)

Discontinuïteit: Europese schaalvergroting (globalisering) door handel met Amerika

Slide 12 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

II. Politiek - bestuurlijk

Slide 13 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Statuts de l'ordre du Saint-Esprit au droit désir, 1353-1354. 

Slide 14 - Tekstslide

Feodaliteit: 
- Begripomschrijving


Schilderij van Charles Le Brun uit 1677, getiteld
'Apothéose de Louis XIV

Slide 15 - Tekstslide

apothéose: Verheffing tot de rang der Goden
Welke gelijkenissen merken jullie op tussen de twee bronnen?

Slide 16 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Welke verschillen merken jullie op tussen de twee bronnen?

Slide 17 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Politiek 
Element van continuïteit:
Vorsten en adel blijven aan de macht

Element van discontinuïteit:
Rechtspraak en wetgeving wordt gecentraliseerd onder leiding van vorst

Slide 18 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Cultuur tijdens het Ancien Régime

Slide 19 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wereldbeeld volgens Ptolemaeus (100 n. chr.)
Wereldbeeld volgens Copernicus

Slide 20 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Wereldbeeld volgens Copernicus (Eind 15de eeuw)

Slide 21 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Welke gelijkenissen merk je op tussen beide bronnen?

Slide 22 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat verandert er in de Nieuwe tijd ten op zichten van de middeleeuwen?

Slide 23 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Cultureel - Wetenschap en techniek


Continuïteit: Kennis uit Klassieke Oudheid

Discontinuïteit:  Kennis controleren en verbeteren door eigen 
eigen wetenschappelijke bevindingen
zie Humanisme (16deE) en wetenschappelijke revolutie (17deE)

Slide 24 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

III.2 Religie tijdens het Ancien Régime

Slide 25 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Religies in Europa (6de-10de E)

Slide 26 - Tekstslide

Welke religies waren aanwezig in Europa tijdens de vroege middeleeuwen? 

Waar waren deze verspreid? 
Religies in Europa (17deE)

Slide 27 - Tekstslide

Welke religies waren aanwezig tijdens de zeventiende eeuw in Europa? 

Waar waren deze verspreid? 

=> 
Welke religies waren aanwezig in de middeleeuwen en de nieuwe tijd?

Slide 28 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Wat verandert er in de nieuwe tijd?

Slide 29 - Open vraag

Deze slide heeft geen instructies

Religie
Continuïteit: Rooms-katholieke en orthodoxe christendom blijft dominante godsdienst

Discontinuïteit: 
Islamitische aanwezigheid verdwijnt in West-Europa
Christendom in West-Europa wordt gesplist (prostanten - katholieken)

Slide 30 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal

Slide 31 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Standensamenleving

Slide 32 - Tekstslide

 - Wat was de standensamenleving? 

- Welke stand wordt sterker en rijker door de nieuwe handelsmogelijkheden? 

Demografische transitie (Ancien Regime) 

Slide 33 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Sociaal
Continuïteit
standensamenleving
Discontinuïteit
Opkomst van derde stand ('rijke burgerij')
Sterke aangroei van bevolking tijdens 17de en 18de eeuw

Slide 34 - Tekstslide

Deze slide heeft geen instructies

Conclusie
Verklaar nu waarom historici een onderscheid maken tussen middeleeuwen en nieuwe tijd, maar tegelijkertijd de twee periodes samenbrengen in de periode van het ancien régime.


Slide 35 - Tekstslide

Er is sprake van zowel continuïteit (vb. landbouw, religie) als discontinuïteit (vb. wetenschap, ontdekkingen) tussen de middeleeuwen en de nieuwe tijd
In hoeverre heb je deze les goed begrepen?
😒🙁😐🙂😃

Slide 36 - Poll

Deze slide heeft geen instructies